V programu děti projdou aktivně příběhem sv. Václava a závěrem jeho života. Program využívá metody a techniky dramatické výchovy (živé obrazy, hra v roli, im­provizace atd.) a klade důraz na spolupráci a komunikaci dětí ve skupině.
 
Cílenost: 5.–7. třída ZŠ

Objednávky: hana.patrasova@nm.cz, tel.: 388 385 716, 724 412 269

Vzdělávací obor: Dějepis, Dramatická výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Doplňující vzdělávací obory

Klíčová slova: svatý Václav, Přemyslovci

Výstupy žák: se orientuje v úseku dějinného vyprávění


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
500 Kč/třída, pedagogický doprovod zdarma