Program k expozici Muzea české loutky a cirkusu

Už vás někdy po muzeu provázela loutka? Naše nejmenší návštěvníky loutkovým královstvím a cirkusovým šapitó provedou místní loutky. Na děti čeká také výtvarná dílna, kde si vyrobí pa­pírovou loutku inspirovanou expozicí.

Cílenost: MŠ, 1. a 2. třída ZŠ
Délka: 60–90 min

Objednávky: hana.patrasova@nm.cz, tel.: 388 385 716, 724 412 269

Vzdělávací oblast: Dítě a svět, Člověk a jeho svět

Klíčová slova: loutka, divadlo, pohádkové postavy, cirkus

Výstupy žák: se učí vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně naslouchat a sledovat se zájmem dramatické představení


Cílová skupina
Mateřská škola, 1. stupeň ZŠ

Délka
60 minut, 90 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
s výtvarnou dílnou: 500 Kč/třída; bez výtvarné dílny: 400 Kč/třída, pedagogický doprovod zdarma