Víte, jak se nosily záušnice? Vydejte se s námi do středověké časti expozice Dějiny a objevte nejen to. Společně se zde staneme svědky počátku českého státu, prohlédneme si šperky, zbraně i předměty denní potřeby z běžného života. Nezapomeneme ani na první písemné památky z našeho území a křesťanské památky.

Průběh návštěvy: prosíme školní skupiny, aby do Historické budovy Národního muzea přicházely ideálně s 15minutovým předstihem, který využijí k odbavení na pokladně, odložení osobních věcí v šatně, návštěvě toalety a přesunu na místo setkání s lektorem; žáci by měli být vybaveni pětikorunami sloužícími k obsluze šatních skříněk; sraz s lektory probíhá vždy v prostoru šaten

Objednávky: online níže na stránce

POKUD VÁM PO OBJEDNÁNÍ NEPŘIJDE POTVRZUJÍCÍ E-MAIL, PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS.

REZERVACE PROGRAMU JE ZÁVAZNÁ. V PŘÍPADĚ, ŽE SE Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEMŮŽETE DOSTAVIT, JE NUTNO REZERVACI ZRUŠIT NA E-MAILU VZDELAVANI@NM.CZ.

Platba: možná v hotovosti či kartou u pokladny, případně na fakturu

Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443

Klíčová slova: středověk, každodennost, náboženství, války

Výstupy žák: Dokáže vyjmenovat příklady středověké materiální kultury a zasadit je do kontextu českých dějin; zná příklady významných středověkých lokalit v Čechách.


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30 + 3 osoby pedagogického doprovodu

Cena
ZŠ 900 Kč/třída, SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma