Komentovaná prohlídka provede žáky expozicí pravěké přírody. V jednotlivých sálech si zkusíme představit, jak vypadalo území naší země v nejdůležitějších periodách. Zavítáme tak pod hladinu kambrického nebo jurského moře, do třetihorních lesů nebo na pláně lovců mamutů. Seznámíme se s hlavními živočichy a rostlinami nejen na modelech, ale především na fosilním záznamu. Proces vzniku fosilií si názorně vysvětlíme.

Průběh návštěvy: prosíme školní skupiny, aby do Historické budovy Národního muzea přicházely ideálně s 15minutovým předstihem, který využijí k odbavení na pokladně, odložení osobních věcí v šatně, návštěvě toalety a přesunu na místo setkání s lektorem; žáci by měli být vybaveni pětikorunami sloužícími k obsluze šatních skříněk; sraz s lektory probíhá vždy v prostoru šaten

Objednávky: online rezervace níže na stránce

POKUD VÁM PO OBJEDNÁNÍ NEPŘIJDE POTVRZUJÍCÍ E-MAIL, PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS.

REZERVACE PROGRAMU JE ZÁVAZNÁ. V PŘÍPADĚ, ŽE SE Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEMŮŽETE DOSTAVIT, JE NUTNO REZERVACI ZRUŠIT NA E-MAILU VZDELAVANI@NM.CZ.

Platba: možná v hotovosti i kartou u pokladny či na fakturu

Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443

Cílová skupina: 6.–9. třída ZŠ

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

Klíčová slova: prvohory, druhohory, třetihory a čtvrtohory, fosilie

Výstupy žák: Žáci umí vyjmenovat jednotlivé éry a některé periody pravěku; v každé éře dokážou popsat typické prostředí, které panovalo na území dnešní ČR; jednoduše popíšou proces vzniku fosilií.


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma