Richard Wagner 

České muzeum hudby
Výstavka ve stálé expozici Českého muzea hudby k 210. výročí narození a 140. výročí úmrtí Richarda Wagnera

Papírová ves

Národopisné muzeum Národního muzea
Navštivte novou výstavu věnovanou dokumentaci lidové architektury v první polovině 20. století.

Hudební zvěřinec

České muzeum hudby
Výstava v Českém muzeu hudby vás zavede do světa, kde se hudba prolíná s říší zvířat.

Knižní vazby = ? Ateliér Krupka

Historická budova Národního muzea
Současná česká bibliofilská produkce a umělecká knižní vazba z tvorby manželů Lubomíra a Miroslavy Krupkových

ZeMě

Historická budova Národního muzea
Záleží na mně, jaká bude Země.

Velké knihy hudby

Historická budova Národního muzea
Nejkrásnější a nejvzácnější hudební rukopisy předbělohorských literátských bratrstev ze sbírek Národního muzea a Národní knihovny ČR

Czech Press Photo 2022

Historická budova Národního muzea
Fotografie vítězů posledního ročníku Czech Press Photo opět v Národním muzeu!

Zneužitá muzea

Nová budova Národního muzea
Výstava prostřednictvím Sbírky Muzea dělnického hnutí poukazuje na dějinnou roli a možné způsoby využití zachovalých předmětů z ideologicky tvořených kolekcí v dnešní době.