Národní muzeum vytvořilo zcela nový projekt s názvem Do muzea? Třeba hned!, který nabízí domovům pro seniory jedinečnou možnost zapůjčit si zdarma vybrané panelové výstavy a umožnit tak svým klientům kulturní zážitek, aniž by museli vážit dlouhou cestu do muzea. Smyslem je nejen v době trvání koronavirové epidemie zprostředkovat výstavy všem, kdo se nemohou vypravit do Národního muzea osobně a zároveň ani nemají možnost využít prohlídky v online prostředí.

Národní muzeum se dlouhodobě snaží vycházet vstříc všem svým příznivcům a zájemcům o kulturu. V uplynulém roce, kdy byla muzea často zcela uzavřena, hledalo cestu k návštěvníkům, aby s nimi neztratilo kontakt a mohlo jim stále nabízet nové a zajímavé vyplnění volného času. Ačkoliv se Národní muzeum v této době primárně zaměřilo na online prostředí, rozhodlo se vytvořit také projekt Do muzea? Třeba hned!, který umožní kulturní rozptýlení i těm, kteří se do muzea virtuálně ani fyzicky dostat nemohou. Vznikly tak hned čtyři panelové výstavy, které je nyní možné si zapůjčit. Národní muzeum výstavy nejen vytvořilo, ale také je v domovech zdarma nainstaluje. Všichni klienti se tak budou moci detailně seznámit s tématy jako Sametová revoluce 1989, Karel IV, Rusalka nebo Fenomén Masaryk.

A na co konkrétně se mohou klienti domovů pro seniory těšit?

  • Sametová revoluce 1989: zobrazuje pomocí ilustrací od studia Tomski & Polanski, dobových fotografií a poutavých textů události předznamenávající jak vznik Sametové revoluce, tak i revoluci samotnou.
  • Rusalka: představuje operu Rusalka, dílo skladatele Antonína Dvořáka, kterou napsal na sklonku svého života. Výstava představí Antonína Dvořáka, samotnou operu a její nejslavnější interprety, kopii skic kostýmních návrhů z opery Rusalka a přebaly prvních vydání gramofonových desek.
  • Karel IV., král český a císař římský: popisuje mocenský vzestup Lucemburků v Evropě, nástup Lucemburků na český trůn a jako vrchol právě vládu Karla IV., který učinil z českých zemí a zejména z Prahy centrum říšského dění. Neopomenutelnou částí výstavy jsou i ukázky architektonického rozvoje právě za vlády Karla IV.
  • Fenomén Masaryk: přibližuje postavu Tomáše G. Masaryka nejen jako prvního československého prezidenta, ale i jako osobnost intelektuální, ovlivňující soudobé dění a zastánce morálních hodnost a pokrokových myšlenek platných dodnes v celosvětovém měřítku.

Rezervaci výstav je možné domluvit přímo na emailu martin.musil@nm.cz.

Navštivte také facebookové stránky projektu.
 

Otevírací doba

Pondělí 10:00  -  18:00
Úterý 10:00  -  18:00
Středa 10:00  -  18:00
Čtvrtek 10:00  -  18:00
Pátek 10:00  -  18:00
Sobota 10:00  -  18:00
Neděle 10:00  -  18:00