Parlament představuje zákonodárnou moc a je volen námi, občany. Volební právo je tedy spojeno s  možností podílet se na fungování státu. Jak se člověk, občan, zasazený v určitém prostředí a společnosti, rozhoduje? Změnily se kampaně a propaganda? Jak se proměnilo volební právo a samotný parlament? To je jen několik otázek, na které si během výstavy budete moci sami odpovědět. Národní památník na Vítkově je místo, kde probíhají pietní i slavnostní akty spojené s českou státností, ne náhodou se proto výstava Parlament! koná právě zde.

Vlastní zkušenost je často nepřenosná. Přesto je naše historie to nejbližší, z čeho můžeme čerpat. Několikrát se přeneseme v čase a ukážeme si proměny parlamentarismu na našem území. Součástí výstavy jsou modely parlamentních budov, historicky cenné exponáty či osobní předměty některých klíčových aktérů, jako např. cylindr Karla Kramáře nebo senátorská legitimace Františky Plamínkové, političky a propagátorky emancipace. Začínáme v revolučním roce 1848, a postupujeme přes rakouskouherské vyrovnání 1867, vznik Československa, Protektorát a poválečnou omezenou demokracii, dále komunistické období po roce 1948 až k fakticky prvnímu demokratickému období československého státu mezi lety 1989 a 1992.

Výstava Parlament! není pouze okno do historie, umožní vám stát se součástí „doby“ a vyplnit si volební kalkulačku u zlomových voleb, což byly tzv. první všeobecné volby v roce 1907, prvorepublikové volby vítězné pro Sudetoněmeckou stranu roku 1935, volby 1946 s vítězstvím KSČ a nakonec volby v roce 1992, které vedly k rozpadu federativní republiky.

Národnostní politika v Evropě je stále aktuální téma, které přináší řadu otázek. Ve virtuální poslanecké hře si můžete zkusit roli poslance, který chce prosadit legislativu související s tímto tématem. Není to jen o hájení svých idejí, rozhodnutí činíte s vědomím politické reality (koalice, opozice), veřejného mínění, mediálního obrazu a v neposlední řadě i s cílem znovuzvolení.

Fotoalbum