Interaktivní výstava v rozšířené realitě, umělecky ztvárněná grafikem Pavlem Fuksou, přibližuje, jak vědecký pokrok a inovace pomáhají realizovat 17 cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs). Tyto cíle pro přeměnu našeho světa si vzaly za své všechny členské státy OSN už v roce 2015. Mimo jiné pracují s plánem vymýtit extrémní chudobu a hlad, dosáhnout genderové rovnosti nebo odvrátit klimatické hrozby do roku 2030.

Výstava demonstruje sílu lidského myšlení a originality při hledání odpovědí na ty nejtěžší otázky. Dokážeme nasytit stále rostoucí populaci? Jak zastavit násilí páchané na ženách? Jak si rozdělíme práci s roboty? Zachrání lidstvo planetu, kterou ničí právě svým tempem? Můžeme účinně bojovat proti fake news?

Kromě toho výstava představuje významné mezinárodní výzkumné infrastruktury a vědecká pracoviště, které fungují přímo v České republice a jejichž výzkum se věnuje aktuálním výzvám globálního světa.

Výstava vznikla jako projekt Českých center ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR a Národním muzeem. Je součástí programu předsednictví České republiky Radě EU v roce 2022.

Projekt volně doplňuje již probíhající enviromentální výstavu v Národním muzeu s názvěm ZeMě, která návštěvníkům prakticky ukazuje, jak mohou sami přispět k ochraně životního prostředí.

Více informací a aplikaci ke stažení naleznete na webových stránkách výstavy.

Fotoalbum