Výstava Symboly ukazuje původ státních symbolů a věnuje se zejména jejich proměně od roku 1918 do současnosti. Vystaveno je na sto unikátních předmětů ze sbírek Národního muzea, z nichž některé ukazují, jak státní symbolika proniká do každodenního života obyvatel státu. Část z nich patří mezi unikátní sbírkové předměty, jako například nejvyšší vyznamenání ČR – Řád Bílého lva nebo závěs z prezidentské lóže v Národním divadle, který byl používán při návštěvách Františka Josefa, T. G. Masaryka, Edvarda Beneše a Emila Háchy.

Tradice českých státních symbolů sahá hluboko do středověku. Stávající symboly přesně vyjmenovává Ústava České republiky, článek č. 14: „Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.“ Upraveny jsou zákonem č. 3/1993 České národní rady, o státních symbolech České republiky.

Státní symboly plní několikerou funkci. Reprezentují, identifikují subjekty, které jednají jménem státu. Důležitá je i jejich funkce integrační, kdy při významných událostech občané vyjadřují svoji sounáležitost se státem i mezi sebou. A obyvatelé státu se pomocí státních symbolů i identifikují ať už pozitivně, nebo negativně se státem. A v neposlední řadě jsou důležité pro připomenutí historické kontinuity státu.

Státní symboly provázejí občany České republiky na každém kroku. Vidí je na mincích, bankovkách nebo státních úřadech, označují veřejné úřady, sportovní reprezentanti je nosí na svých dresech atd. Obyvatelé se jejich pomocí identifikují se státem a národem. Používají je při sportovním fandění, nosí je v dobách, kdy chtějí vyjádřit podporu státu.


Výstava je umístěna v 1. patře, v sále vedle Panteonu.

Otevírací doba

Pondělí 10:00  -  18:00
Úterý 10:00  -  18:00
Středa 10:00  -  18:00
Čtvrtek 10:00  -  18:00
Pátek 10:00  -  18:00
Sobota 10:00  -  18:00
Neděle 10:00  -  18:00

Změny otevírací doby

24. 8. 2022 10:00  -  14:00
30. 8. 2022 zavřeno
31. 8. 2022 zavřeno
1. 9. 2022 zavřeno
2. 9. 2022 zavřeno

Vstupné

Vstupenky je možné zakoupit on-line, v mobilní aplikaciautomatu nebo na pokladně v Historické či Nové budově Národního muzea.

Muzejní komplex + kupole

Základní 250 Kč
Snížené Platí pro:
– seniory 65+
– mladistvé 15–18 let
– držitele průkazů ISIC, ITIC
– studenty SŠ a VŠ po předložení studijního průkazu
150 Kč
Školní Školní výpravy bez lektora (15–26 let)
– organizované školní skupiny s pedagogickým doprovodem
– až tři členové pedagogického doprovodu mají vstup zdarma
40 Kč/osoba
Děti do 15 let Pouze v doprovodu dospělé osoby ZDARMA

E-vstupenka vás opravňuje k jednorázovému vstupu po dobu 30 dnů ode dne nákupu. S e-vstupenkou přistupte rovnou k turniketu a načtěte QR kód. Vstupenku je nutné uschovat po dobu celé návštěvy.

Zdarma (vstupenky dostupné pouze na pokladně): dětské domovy, SOS dětské vesničky, držitelé průkazek: ZTP, ZTP/P a jejich doprovod, držitelé karet: ICOM, Slovenské národné múzeum, Společnost NM, Benefit karta GSA – MDČR, Prague Card, zaměstnanec PO MKČR (+ 3 os.)

Fotografování a filmování pro nekomerční účely a bez použití blesku a stativu v ceně vstupenky.

Návštěvní řád Muzejního komplexu Národního muzea

Fotoalbum