Zeleň, představující stromy, keře a rostliny, má ve městě důležitou úlohu. Významně nám pomáhá zlepšovat podmínky našeho života tím, že zásadně snižuje negativní účinky tepla, hluku, prašnosti, rozptylu znečišťujících látek ve vzduchu, vibrací a dalších jevů, kterým jsme vystaveni v městském prostředí. Jak nám zeleň pomáhá?