Až jedna třetina potravin na světě skončí v koši. I kvůli tomu téměř polovinu popelnic směsného odpadu zaplňuje bioodpad (40 % dle Plánu odpadového hospodářství ČR 2015–2024, převzato z Kokoza.cz). Přitom odpad rostlinného původu můžeme sami zkompostovat, a to i v případě, že žijeme ve městě. Existují různé možnosti v podobě komunitního kompostování nebo pomocníka do domácnosti v podobě vermikompostéru.

Jak správně kompostovat - správná skladba či teplota kompostu

Vermikompostování

Komunitní kompostování