Výzkumný projekt Neplýtvej potravinami Mendelovy univerzity v Brně provádí unikátní analýzu vztahu české společnosti k plýtvání jídlem a nakládání s bioodpadem. Cílem je jak získání dat pro rozhodování samospráv, tak nalezení strategie k prosazení změny chování obyvatel.  

Neplýtvej potravinami – Mendelova univerzita v Brně