Chcete vědět víc o dopadech toho, co jíme, na životní prostředí a na naše zdraví? Projektový tým Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy vyvinul za tímto účelem kalkulačku Nutriční stopy.

Nutriční stopa zahrnuje souhrnný výpočet relativní zátěže pokrmů na životní prostředí z pěti kategorií dopadu – změna klimatu, okyselování prostředí, nadbytek živin ve vodě, zábor půdy a úbytek vody.

Podrobněji na Nutriční stopa