Jídlo nejsou jen kalorie, ale též vztahy – ekonomické a sociální. V ČR probíhá velkými obchodními řetězci 70 % veškerého maloobchodního obratu. Provoz těchto subjektů je přitom mnohdy založen na neférovém jednání s farmáři a spojen s velkou uhlíkovou stopou. Existují možnosti, jak se vymanit z nehospodárného distribučního systému?

Komunitou podporované zemědělství

Komunitou podporované zemědělství je založeno na odstraňování bariér mezi pěstiteli a zákazníky. Na rozdíl od bedýnek potřebuje pro své fungování dlouhodobý závazek. Cílem KPZ je vytvořit společenství, kde zásobování potravinami umožní solidární i ekologický rozvoj na lokální úrovni.

Komerční alternativa

Objevují se již i domácí varianty řetězců zohledňujících lokálnost potravinové produkce a udržitelnost svého provozu. Od roku 2016 funguje na Slovensku síť supermarketů Yeme, která se pokouší na komerční bázi nabízet zboží z místních ekofarem. Omezila používání ropných produktů a zřídila vlastní recyklační centrum. V České republice je úspěšným obchodním konceptem internetová platforma Scuk.cz, která umožňuje vytvářet lokální spotřební skupiny pro nákup potravin od místních farmářů.

Lokální a bezobalová

Velkou popularitu si získávají pokusy o skloubení místní potravinové produkce s principy bezobalovosti. Ať už družstevním, či komerčním fungováním poskytují příležitost k etičtější formě zásobování. V zahraničí rozvinutý princip má i v českém prostředí své průkopníky.
Nejbližší obchod ve svém okolí můžete najít na mapě bezobalových obchodů

Neplýtvejme

Plýtvání aneb chyba v systému je výzvou, kterou se snaží řešit i projekty v ČR. Iniciativa Zachraň jídlo usiluje o systémové změny formou kampaní, happeningů i praktických návodů. Potravinové banky si vytkly za cíl distribuci přebytků a darů lidem trpícím hladem a podvýživou. Projekt Veřejné lednice zase nabízí možnost ponechat nespotřebované jídlo v komunitní sdílené lednici.
Zachraň jídlo