Ekosystém je část přírody tvořená specifickými organismy a prostředím, které obývají. Jsou tedy tvořeny živou a neživou částí. Obě části se navzájem ovlivňují a dochází mezi nimi k výměně energie i látek. Ekosystémy mohou být různě veliké, ale každý z nich je důležitou složkou přírody a její rovnováhy. Proto je důležité ekosystémy, a tak i rovnováhu v přírodě chránit a rozumně o ně pečovat.