Vědecké zaměření:

 • Fosfáty, biomineralizace, RTG prášková difrakce, elektronová mikrosonda

Vzdělání:

 • Mgr. – Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita v Brně (Obor Geologie)

Granty a projekty:

 • Interní grant NM – Výzkum geneze minerální asociace fosfátů na klasických nalezištích v Barrandienu zastoupených v mineralogických sbírkách NM

Spolupráce na grantech:

 • NAKI DF12P01OVV021 (Typový a unikátní materiál ve sbírkách přírodovědeckých muzeí: metodika správy a zpřístupňování tohoto významného kulturního dědictví)
 • NAKI DF12P01OVV031 (Metodika preventivní i akutní konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů)
 • GAČR 14-27006S (Role selenu v hydrotermálním procesu vybraných uranových ložisek)

Výstavy a muzejní práce:

 • spolupráce na výstavě Světlo a život

Publikační činnost (výběr):

 • Vrtiška L, Sejkora J,  Malíková R, Kadlec T (2017) Revize a nové nálezy fosfátů na historickém nalezišti Černovice u Tábora (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 25, 2: 277–305.
 • Vrtiška L., Malíková R., Sejkora J., (2016) Zajímavý výskyt fosfátů v okolí Líštěnce u Votic (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 24, 1: 114–131.
 • Sejkora J., Malíková R., Novák M. (2015) Alterační produkty z experimentů řízené alterace pyritu a markazitu. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 23, 2: 261–270.
 • Števko M., Uher P., Sejkora J., Malíková R., Škoda R., Vaculovič T. (2015) Phosphate minerals from the hydrothermal quartz veins in specialized S-type granites, Gemerská Poloma (Western Carpathians, Slovakia). J. Geosci. 60, 4: 237–249.

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

 • Central European Mineralogical Conference, Skalský Dvůr 2014
 • PEG 2015 (7th International Symposium on Granitic Pegmatites)
 • New minerals and mineralogy in the 21th century, Jáchymov 2016