Vědecké zaměření:

paleontologie; skupina Nautiloidea; stáří svrchní křída a recent; zaměření taxonomie, fylogeneze, morfologie, ontogeneze, ekologie, paleoekologie

Vzdělání:

 • 2000–2006 – Magisterské studium – Přírodovědecká fakulta, Karlova Universita v Praze; Biologie a geologie učitelství pro střední školy, udělen titul Mgr.
 • 2006–2014 – Postgraduální studium – Ústav geologie a paleontologie, Přírodovědecká Fakulta, Univerzita Karlova v Praze; geologie se zaměřením paleontologie, udělen titul Ph.D.
 • 2015– Ústav geologie a paleontologie, Přírodovědecká Fakulta, Univerzita Karlova v Praze; geologie se zaměřením paleontologie, udělen titul RNDr.

Předchozí působení:

 • 2003–2004: Newton media, a.s., analytik médií
 • 2006–2009: PosAm, digitalizace, validace dat, struktura metadat a datového uložení
 • 2010–2014: Národní muzeum, projektový manažer v Přírodovědeckém muzeu
 • 2014–2015: Národní muzeum, vedoucí oddělení správy digitálního obsahu a nových médií
 • 2015–současnost: Národní muzeum, vědecký tajemník

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty (výběr):

vědecké stáže, semináře, přípravy publikací, výzkum, taxonomické revize:

 • 2006 – Natural history museum, Londýn, UK (6 týdnů)
 • 2006 – Museum für Naturkunde, Berlín, Německo (2 týdny)
 • 2007 – Senckenberg naturhistorische sammlungen Dresden, Museum für mineralogie und geologie, Drážďany, Německo (2 týdny)
 • 2008 – Muséum national d'histoire naturelle, Paříž, Francie (2 týdny)
 • 2008 – Naturhistorisches Museum Wien, Rakousko (2 týdny)
 • 2009 – Ruhr museum Essen a Goldfuss Museum Bonn, Německo (4 týdny)
 • 2009 – Oxford University Museum of Natural History, UK (3 týdny)
 • 2010 – American Museum of Natural History, New York, USA (2 týdny)
 • 2010 – Museum of Comparative Zoology – Harvard University, Boston, USA (3 týdny)
 • 2010 – British Geological Survey, Keyworth, UK (2 týdny)
 • 2010 – Université de Bourgogne, Dijon, Francie (3 týdny)
 • 2011 – Natuurhistorisch Museum Maastricht, Nizozemí (1 týden)
 • 2011 – Sedgwick Museum of Earth Sciences, University Of Cambridge, UK (3 týdny)
 • 2011 – Murchison House - British Geological Survey, Edinburg, UK (2 týdny)
 • 2015 – Smithsonian Institution National Museum of Natural History, Smithsonian Libraries, USA (2 týdny)

Granty:

 • GAUK 22207 – Upper Cretaceous Nautiloids of the Selected Epicontinental Seas in Europe, 2007–2009, hlavní řešitel
 • GAUK 13810 – Palaeogeographic distribution and revision of European Upper Cretaceous Nautiloidea (Cephalopoda), 2010–2011, hlavní řešitel
 • MKČR DE06P04OMG009 – Vědecká a muzeologická revize a dokumentace vybraných částí typového materiálu ve sbírkách paleontologického oddělení NM, 2006–2011, spoluřešitel
 • eContentplus, ECP-2008-DILI-518001 – Biodiversity Heritage Library for Europe (BHLEurope), 2009–2012, spoluřešitel
 • CIP-ICT-PSP-2010-4, no. 270890 – Opening Up the Natural History Heritage for Europeana (OpenUp!), 2011–2014, spoluřešitel
 • MKČR DF12P01OVV021 – Typový a unikátní materiál ve sbírkách přírodovědeckých muzeí: metodika správy a zpřístupňování tohoto významného kulturního dědictví, 2012–2015, spoluřešitel
 • CIP-ICT-PSP-2012-6, no. 325120 – Europeana Creative, 2013–2015, hlavní řešitel za ČR

Muzejní práce:

 • 2014–2015 – eSbírky, portál pro prezentaci digitalizovaných sbírek muzeí a galerií ČR, koordinátor

Pedagogická činnost:

 • 2006–2014 – semináře k systematické paleontologii, terénní exkurze, Ústav geologie a paleontologie, Přírodovědecká Fakulta, Univerzita Karlova v Praze
 • semináře, workshopy a symposia na národní a mezinárodních vědeckých i popularizačních konferencích – křídoví fosilní hlavonožci skupiny Nautiloide; digitalizace, zpřístupnění a prezentace přírodovědné literatury; metodika zpracování a prezentace vědeckých dat; využití her jako nástroje pro korekci OCR a prezentaci kulturního a přírodního bohatství; využití přírodovědných kolekcí jako zdroje historických i aktuálních dat pro sledování změn biodiversity

Ostatní aktivity:

 • 2013–2016 – vice Chair konsorcia Global BHL zastupující Evropu – platforma pro volné zpřístupnění digitalizované přírodovědné literatury zaměřené na taxonomii a biodiversitu z knihoven a fondů celého světa
 • 2014–2016 – radní (councillor) v Europeana – platforma pro prezentaci digitalizovaného obsahu kulturního dědictví Evropy z kolekcí evropských paměťových institucí, volená pozice veřejností
 • od 2014 – člen pracovní skupiny digitalizace kulturního dědictví paměťových institucí pod MKČR za muzea
 • od 2015 – člen pracovní skupiny pro agregaci digitalizovaného obsahu kulturního dědictví ČR, tzv. sektoroví agregátoři pod MKČR za muzea
 • 2015 – poradce pro Smithsonian Libraries – platforma BHL v oblasti využití počítačových her (gamefikace) jako nástroje pro korekci OCR (Optical Character Recognition) u digitalizované literatury
 • od 2013 – subject editor – ZooKeys (http://zookeys.pensoft.net/)
 • od 2013 – senior editor – Biodiversity Data Journal (http://bdj.pensoft.net/)
 • 2014–2015 – člen CETAF Strategy group v Consortium of European Taxonomic Facilities CETAF
 • od 2014 – člen Information Science & Technology Commission v Consortium of European Taxonomic Facilities CETAF
 • od 2015 – člen Digitisation a Earth science groups v Consortium of European Taxonomic Facilities CETAF
 • od 2015 – Člen Ediční rady NM
 • od 2015 – poradce za muzea v Ústřední knihovnické radě ČR
 • organizátor či spoluorganizátor několika národních i mezinárodních seminářů, workshopů a konferencí s vědeckým, technologickým či popularizačním zaměřením (příklady)
 • 2015 – Národní agregátor ve světě eCulture – seminář organizovaný ve spolupráci s NM, MKČR a AVČR za podpory projektu AthenaPlus (EC) zaměřený na agregaci, prezentaci a zpřístupnění digitalizovaných sbírek paměťových institucí představující kulturní dědictví (organizátor)
 • 2016 – Audiovizuální data: od akvizice po metadata - mezinárodní workshop ve spolupráci s NFA, NM a MKČR za podpory Visegrádského fondu za účasti odborníků z České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Norska, Německa a Finska (spoluorganizátor)

Bibliografie (výběr):

 • Košťák, M., Vodrážka, R., Frank, J., Mazuch, M., Marek, J. 2010. Late Cretaceous nautilid beaks from nearshore/shallow water deposits of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic). Acta Geologica Polonica, 60 (3), 417–428.
 • Frank, J. 2010. Taxonomy and palaeoecology of Cretaceous nautilids Angulithes galea (Fritsch in Fritsch & Schlönbach, 1872) and Angulithes westphalicus (Schlüter, 1872). Bulletin of Geosciences 85(3), 487–496
 • Frank, J., Jagt, J.W.M., Hendriks, M. 2012. Een ‘vervuursteende’ inktvis uit een Maastrichtse tuin/A flinty squid from a Maastricht garden. Natuurhistorisch Maandblad 101(5), 101–102.
 • Frank, J., Wilmsen, M., Košťák, M. 2013. The endemic and morphologically remarkable nautilid genus Deltocymatoceras Kummel, 1956 from the Late Cretaceous of Central Europe. Bulletin of Geosciences 88(4), 793–812.
 • Frank, J., Sklenář, J. Ekrt, B. (2014): Late Cretaceous nautilid juveniles of Cymatoceras reussi and Eutrephoceras aff. sublaevigatum – scarce fossils under risk of pyrite degradation. Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B, Hist. Nat., 70 (3–4), 143–152, Praha.
 • Grulke, W. et al. 2016. Nautilus: Beautiful survivor. 224 pp. At One Communications, UK.

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

 • 6th–9th International Cephalopod Symposium – Present and Past (6. 2004 USA, 7. 2007 Japonsko, 8. 2010 Francie, 9. 2014 Švýcarsko)
 • 8th International Symposium on the Cretaceous System (2009 UK)
 • Biodiversity Information Standards TDWG (2012 Čína, 2013 Itálie, 2014 Švédsko, 2015 Kenya)
 • Libraries, Technology and the Future VALA (2014 Austrálie)
 • International Conference on African Digital Libraries and Archives ICADLA (2013 Maroko)
 • Museum Computer Network MCN (2013 Kanada)
 • MuseumNext (2016 Irsko)
 • International Conference on Research Infrastructure ICRI (2016 JAR)