Vědecké zaměření

 • Ichtyologie (systematika, taxonomie, evoluce a biogeografie ryb)

Vzdělání

 • Přírodovědecká fakulta UK, zoologie, Mgr. – 1999 
 • postgraduální studium, Přírodovědecká fakulta UK, Ph.D. – 2007 

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty

 • Training workshops for BP Conservation Programme winners 2002, Londýn, Velká Británie, 2.–20. 4. 2002
 • pracovní pobyty v Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, Španělsko(2003, 2005, 2006, 2008,2011, 2015)
 • Natural History Museum, Rijeka, Croatia, ichthyologic collectio (2007, 2008, 2009)
 • Observatoire Océanologique de Banyuls, Banyuls-sur-Mer, France – 2011
 • Centre of Marine Sciences of Algarve, University of Algarve, Faro – 2013
 • Účast na řadě terénních vědeckých expedic v evropském středomoří – 2001 do současnosti

Granty

 • 2000–2002 grant GAUK 128/2000/B BIO/PrF Průběh aklimatizace sivena amerického (Salvelinus fontinalis) v acidifikovaných vodách CHKO Jizerské Hory
 • 2002–2009 grant BP Conservation Programme: Survey of the endangered fish species of the Morača River system
 • 2003 projekt sponzorovaný v rámci programu EU BIODIBERIA (Human Potential Pr ogramme, Access to research infrastructures) Phylogenetic relationship within the genus Telestes with special emphasis on Telestes montenegrinus
 • 2004 grant Fisheries Society of the British Isles Diversity and phylogenetic relationships of Albanian freshwater gobies – small research
 • 2004–2005 grant Ministerstva kultury RK04P03OMG016 Využití sbírky rybovitých obratlovců uložených v Národním m uzeu pro posouzení vlivu povodní z roku 2002 na složení ichtyofauny zasažených povodí
 • 2004–2005 grant Ministerstva životního prostředí VaV/SM/6/37/04 Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky
 • 2005 projekt sponzorovaný v rámci programu EU SYNTHESIS Molecular phylogeny of endemic cyprinids of the genera Telestes, Squalius and Phoxinellus of the eastern Adriatic Sea drainage
 • 2006– grant MK ČR DE06P04OMG008 Historické sbírky obratlovců zoologického oddělení NM ve světe moderní taxonomie: tvorba revidovaného katalogu
 • Interní projekt VaV NM: Analýza genetické variability zástupců rodu Alburnus a Chondrostoma (Actinopterygii, Cyprinidae)ze severního Středomoří (2007)
 • 2006–2011 Historical collections of vertebrates of the Department of Zoology, National Museum, Prague, in the light of modern taxonomy: preparation of the revised catalogue –Ministerstvo Kultury ČR, člen řešitelského týmu
 • 2012–2015 Type material and unique items in collections of the natural science museum: methods of handling and publicizing this significant cultural heritage – projekt NAKI I, Ministerstvo Kultury ČR, člen řešitelského týmu
 • 2015–2017 Endemism of gill parasites in the light of the evolution and biogeography of their cyprinid hosts around the Mediterranean – projekt GAČR, GA15- 19382S, spoluřešitel
 • 2016–2019 A methodology for the determination of zoological collection specimens on the basis of DNA analysis and the management of tissue samples collection – projekt NAKI II, ministerstvo Kultury ČR, DG16P02B038, člen řešitelského týmu

Výstavy a muzejní práce

 • Komisař výstavy Archa Noemova otevřené v Nové budově Národního muzea 2015–2018

Členství ve vědeckých organizacích

 • Česká zoologická společnost
 • Fisheries Society of the British Isles

Pedagogická činnost

 • konzultant bakalářských, magisterských a doktorských prací na Přírodovědecké Fakultě Karlovy Univerzity

Publikační činnost (výběr)

 • Schönhuth S., Vukić J., Šanda R., Yang L., Mayden R.L. (2018). Phylogenetic relationships and classification of the Holarctic family Leuciscidae (Cypriniformes: Cyprinoidei). Molecular Phylogenetics and Evolution 127: 781–799.
 • Reichenbacher R., Gregorová R., Holcová K., Šanda R., Vukić J., Přikryl T. (2018). Discovery of the oldest Gobius (Teleostei, Gobiiformes) from a marine ecosystem of Early Miocene age, Journal of Systematic Palaeontology 16(6): 493–513.
 • Buj I., Marčić Z., Ćaleta M., Šanda R., Geiger M.F., Freyhof J., Machordom A., Vukić J. (2017). Ancient connections among the European rivers and watersheds revealed from the evolutionary history of the genus Telestes (Actinopterygii; Cypriniformes). PLoS ONE 12(12): e0187366.
 • Barbieri R., Vukić J., Šanda R., Kapakos Y., Zogaris S. (2017). Alburnoides economoui, a new species of spirlin from Central Greece and redescription of Alburnoides thessalicus (Actinopterygii, Cyprinidae). Biologia 72(9): 1075—1088. DOI: 10.1515/biolog-2017-0113
 • Kovačić, M. & Šanda, R. (2016). A new species of Gobius (Perciformes: Gobiidae) from the Mediterranean Sea and the redescription of Gobius bucchichi Steindachner, 1870. Journal of Fish Biology 88(3): 1104–1124.
 • Palandačić, A., Bravničar, J., Zupančič, P., Šanda, R. et Snoj, A. 2015. Molecular data suggest a multispecies complex of Phoxinus (Cyprinidae) in the Western Balkan Peninsula. Molecular Phylogenetics and Evolution 92: 118–123.
 • Perea, S., Bohme, M., Zupančič, P., Freyhof, J., Šanda, R., Ozulug, M., Abdoli, A. et Doadrio, I. 2010. Phylogenetic relationships and biogeographical patterns in Circum-Mediterranean Subfamily Leuciscinae (Teleostei, Cyprinidae) inferred from both mitochondrial and nuclear data. BMC Evolutionary Biology 2010, 10:265 
  (článek ke stažení na www.biomedcentral.com)
 • Buj, I., Vukić, J., Šanda, R., Perea, S., Ćaleta, M., Marčić, Z., Bogut, I., Povž, M. et Mrakovčić, M. 2010. Morphological comparison of bleaks (Alburnus, Cyprinidae) from the Adriatic Basin with the description of a new species. Folia Zoologica 59 (2): 129–141. (.pdf; 614 kB)
 • Marková, S., Šanda, R., Crivelli, A., Shumka, S., Wilson, I.F., Vukić, J., Berrebi, P. et Kotlík, P. 2010. Nuclear and mitochondrial DNA sequence data reveal the evolutionary history of Barbus (Cyprinidae) in the ancient lake systems of the Balkans. Molecular Phylogenetics and Evolution 55: 488-500. (pdf on request)
 • Šanda, R., Vukić, J., Švátora, M. 2010. Type specimens of fish taxa described by Vadim Vladykov from Subcarpathian Ukraine in the collection of the Charles University in Prague, Czech Republic. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 179 (3): 27–32 (.pdf; 873 kB)
 • Šanda, R. et Kovačić, M. 2009. Freshwater gobies in the Adriatic drainage basin of the western Balkans. Annales – Series Historia Naturalis 19(1): 1–10. (.pdf; 950 kB)
 • Šanda, R. et Vukić, J. 2009. Agnatha in the ichthyologic collection of the National Museum in Prague. Lampetra, Bulletin pro výzkum a ochranu biodiverzity tekoucích a stojatých vod, ZO ČSOP Vlašim, 6: 56–65. (.pdf; 608 kB)
 • Šanda, R. et Kovačić, M. 2009. First record of Gobius couchi (Gobiidae) in the Ionian Sea. Cybium 33(3): 249–250. (pdf on request)
 • Šanda, R., Bogut, I., Doadrio, I., Kohout, J., Perdices, A., Perea, S., Šedivá, A. et Vukić, J. 2008. Distribution and relationships of spined loaches (Cobitidae) in the Neretva River basin in Bosnia and Herzegovina. Folia Zoologica 57 (1–2): 20–25.(.pdf; 499 kB)
 • Šanda, R., Vukić, J., Choleva, L., Křížek, J, Šedivá, A., Shumka, S., et Wilson, I.F. 2008. Distribution of loach fishes (Cobitidae, Nemacheilidae) in Albania, with genetic analysis of populations of Cobitis ohridana. Folia Zoologica 57 (1–2): 42–50. (.pdf; 1 MB)
 • Mendel, J., Lusk, S., Vasil’eva, E.D., Vasil’ev, V.P., Lusková, V., Erk’akan, F., Ruchin, A., Koščo, J., Vetešník, L., Halačka, K., Šanda, R., Pashkov, A.N. et Reshetnikov, S.I. 2008. Molecular phylogeny of the genus Gobio Cuvier, 1816 (Teleostei: Cyprinidae) and its contribution to taxonomy. Molecular Phylogenetics and Evolution 47:1061–1075. (pdf on request)
 • Šedivá, A., Apostolou, A, Janko, K., Kohout, J., Kostov, V. et Šanda, R. 2008. Genetic structure and distribution of Barbatula bureschi (Balitoridae, Nemacheilinae) and its phylogenetic position with respect to other European stone loaches. Folia Zoologica 57 (1–2): 111–119. (.pdf; 730 kB)
 • Miller, P.J. et Šanda, R. 2008. A new West Balkanian sand–goby (Teleostei: Gobiidae). Journal of Fish Biology 72: 259–270. (pdf on request)
 • Kovačić, M. et Šanda, R. 2007. A new species of Knipowitschia (Perciformes: Gobiidae) from southern Montenegro. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 176 (5): 81–89.(.pdf; 1,5 MB)
 • Šanda, R. et Slavík, O. 2007. New record of the Blue bream (Abramis ballerus) in the Elbe River in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 25–26. (.pdf; 211 kB)
 • Vukić, J., Fott, J., Petrusek, A. et Šanda, R. 2006. What can size distribution of spheroidal carbonaceous particles reveal about their source? Atmospheric Environment, 40 (19), 3527–3535. (pdf on request)
 • Šanda, R., 2006. Actinopterygii – Paprskoploutví a druhové listy ryb. In: Mlíkovský, J. et Stýblo, P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky: 368–398. Praha: ČSOP.(.pdf; 1,1 MB)
 • Šanda, R., Lusková, V., Vukić, J. 2005. Notes on the distribution and taxonomic status of Gobio gobio from the Morača River basin (Montenegro). Folia Zoologica 54 (Suppl.1): 73–80. (.pdf; 694 kB)
 • Šanda R. et De Maddalena A., 2004: Collection of the sharks of the National Museum in Prague. Part. 2. Skeletal preservations. J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser. 173: 51–58. (.pdf; 112 kB)
 • Bohlen J., Šlechtová V., Šanda R., Kalous L., Freyhof J., Vukic J. et Mrdak D., 2003: Cobitis ohridana and Barbatula zetensis in the River Morača Basin, Montenegro: distribution, habitat, population structure and conservation needs. Folia Biologica (Kraków) 51(Suppl.): 147–153. (.pdf; 275 kB)
 • Šanda R., 2003: Save Moraca! Fisheries, 28(2): 28.
 • Šanda R. et De Maddalena A., 2003: Collection of the sharks of the National Museum in Prague. Part. 1. Complete taxiderms and liquid preservations. J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser. 172: 61–70. (.pdf; 2,44MB )

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr)

 • 2018 European Goby Meeting
 • 2018, Chioggia, Itálie
 • 2017 Alblakes3 (International Conference on Sustainable Water Resources Management)
 • 2015 European congress of Ichthyology, Porto, Portugalsko
 • 2012 “International Congress on the Zoogeography, Ecology and Evolution of Southeastern Europe and the Eastern Mediterranean”, Řecko
 • 2011 “Croatian fisheries at the entrance to the EU”, Vukovar, Chorvatsko
 • 2010 “International Loach Conference”, Praha, Česká Republika