Vědecké zaměření: 

 • archeolog – specializace na mladší dobu železnou (laténské období)

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty: 

 • Francie, Německo, Švýcarsko, Polsko, Rusko

Spolupráce na výstavách: 

 • Keltové ve středních Čechách – Les Celtes en Bohême centrale. Muzeum Roztoky 1979.
 • Skalní umění ve Val Camonica – L’art rupestre de Val Camonica, Muzeum Roztoky 1984.
 • Cesta pravěkem k českému státu – The journey throught the prehistory to the Czech state, Muzeum Roztoky 1998.
 • Trésors des femmes. A la découverte de la femme celtique. Musée de Bibracte 2006.
 • Alltag und Pracht. Archäologiepark Wederath-Belginum 2007.
 • Poklady keltských žen, Národní muzeum, Praha 2007.
 • Keltové – The Celts. Národní muzeum, Praha 2018-2019.

Bibliografie:

 • Sankot, P. 1976: Le rite funéraire des nécropoles laténiennes en Champagne. Études celtiques XV, 49–94.
 • Sankot, P. 1977: Archeologický výzkum Středočeského muzea Roztoky. Středočeské muzejnictví, 11.
 • Sankot, P. 1978: Struktur des latènezeitliches Gräberfeldes von Jenišův Újezd. In: Waldhauser, J. (ed.): Das keltische Gräberfeld bei Jenišův Újezd in Böhmen, Teplice, 78–93.
 • Sankot, P. 1979: Revizní výzkum mohylového pohřebiště v Chýnovském háji v roce 1978. Středočeské muzejnictví, 1979/5, 4–10.
 • Sankot, P. 1979: Keltové ve středních Čechách. Roztoky.
 • Sankot, P. 1980: Studie zur Sozialstruktur der nordalpinen Flachgräberfelder der La-Tene-Zeit in Gebiet der Schweiz. Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 37, 19–71.
 • Sankot, P. 1980: Les parures du cimetière de Münsingen/Rain dans leur contexte sociale. In: Popoli e facies culturali celtiche a nord e a sud delle Alpi, Milano 1983, 97–99.
 • Sankot, P. 1981: Dva puklicové nánožníky z Kralup nad Vltavou – Zwei Hohlbuckelringe aus Kralupy. Praehistorica VIII, 187–190.
 • Sankot, P. – Kuna, M. 1982: Archeologický výzkum v Roztokách u Prahy 1980–1982, Roztoky.
 • Sankot, P. – Durdík, T. 1983: Hrad Okoř. Roztoky.
 • Sankot, P. 1984: An Early La Tène Hoard of Iron Artefacts at Chýnov near Prague. Archeologické rozhledy XXXVI, 683.
 • Sankot, P. 1985: Nové archeologické nálezy na středním Slovensku – Neue latènezeitliche Funde aus Mittelslowakei. Slovenská archeológia XXXIII, 273–303.
 • Sankot, P. – Skružný, L.1985: Bášť, Praga-vostok, mogilnik 10 veka. In: Archeologičeskije izučenija pamjatnikov 6-10 vekov v Čechii 1975-1985 gg., Praha-Kyjev, 65–69.
 • Sankot, P. 1986: Historie archeologických výzkumů v Roztokách u Prahy – Geschichte der archäologischen Forschung in Roztoky. Muzeum a současnost 10, 7–22.
 • Sankot, P. – Vojtěchovská, I. 1986: Excavations of an Early La Tène Settlement with a Hoard of Iron Implements at Chýnov near Prague. In: Archaeology in Bohemia 1981-1985, Praha, 119–124.
 • Sankot, P. 1991: L’habitat et le dépôt d’outils de Chýnov. In: Moscati, S. – Frey, O. H. – Kruta, V. (eds.): Les CeltesMilan, Bompiani, 184.
 • Sankot, P. 1991: La Bohême au IVe siècle av. J.-C. In: Moscati, S. – Frey, O. H. – Kruta, V. (eds.): Les CeltesMilan, Bompiani, 270–272.
 • Sankot, P. 1991: K otázce keltské expanze. Archeologické fórum 2, Praha.
 • Sankot, P. 1993: Motifs zoomorphes dans l’art laténien de la Bohême au IIIe siècle avant J.-C. Études celtiques XXVIII, 401–433.
 • Sankot, P. 1993: L’équipement personnel et sa signification sociale illustrés par l’exemple des nécropoles celtiques de Bohême. Revue archéologique de l’Ouest, Supplément 6, 311–327. 
 • Sankot, P. 1994: Das La Tène-A Schildgrab von Bránov. Kritik der älteren Dokumentation. Archeologické rozhledy XLVI, 429–453.
 • Sankot, P. 1994: Decorated La Tène single-edged knifes in Bohemia. New aspects of Early La Tène Art. Památky archeologické LXXXV, 35–58.
 • Sankot, P. – Beneš, A. 1994: Eine frühlatènezeitliche Schwertscheide aus der Lužnice. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 4. Treffen in Mariánská Týnice, 145–147.
 • Sankot, P. 1994: Der erste Flussfund einer frühlatènezeitlichen Schwertscheide in Böhmen. Archeologické rozhledy XLVI, 548–557.
 • Sankot, P. 1994: Hypothesen fur eine Werkstatt der späten La Tène – A Stufe im Ostlatènebereich. In: Archäologische Arbeitgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 4. Treffen in Mariánská Týnice, 107–112.
 • Sankot, P. – Kurzinski, K. v. 1994: Textilfunde aus latènezeitlichen Gräberfelder in Böhmen. In: Festschrift für O.-H. Frey zum 65. Geburtstag, Marburger Studien zur Vor- u. Frühgeschichte 16, 535–547.
 • Sankot, P. 1995: Les epées pseudoanthropoïdes de Bohême. In: Charpy, J.-J. (ed.): L’Europe celtique du V e au III e siècle avant J.-C. Contacts, échanges et mouvement des Celtes en Bohême. Actes du IIe symposium international d’Hautvillers 8-10 octobre 1992. Sceau, 413–422.
 • Sankot, P. 1996: Un domaine a découvrir: l’art appliqué sur les objets en fer et l’armement des Celtes en Bohême. Mélange de l´École française de Rome. Antiquité 108, 555–573.
 • Sankot, P. – Havlínová, A. 1997: The application of low-pressure Hydrogen Plasma in conservation of metal objects at the Museum of Central Bohemia. Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 54, 51–53.
 • Beneš, A. – Sankot, P. 1997: Die durchbrochenen Gürtelhaken der Stufe LT A aus Westböhmen – Újezd nad Mží, Bezirk Pilsen-Nord und Kyšice, Bezirk Tachov. Archeologické rozhledy XLIX, 614–624.
 • Sankot, P. 1997: La sépulture de Hosty, Bohême méridionale. Nouvelles considérations. Études celtiques XXXIII, 37–58.
 • Frána, J. – Jiráň, L. – Moucha, V. – Sankot, P. 1997: Artifacts of copper and copper alloys in prehistoric Bohemia from the viewpoint of analyses of element composition II. Památky archeologické – Supplementum 8.
 • Sankot, P. 1998: „Münsinger Fibeln” aus den Gräberfeldern Böhmens. In: Müller, F. (ed.): Münsingen/Rain, ein Markstein der keltischen Archäologie: Funde, Befunde und Methoden im Vergleich: Akten des Internationalen Kolloquiums "Das keltische Gräberfeld von Münsingen-Rain 1906–1996", Münsingen/Bern, 9.–12. Oktober 1996, 205–212.
 • Havlínová, A. – Perlík, D. – Sankot, P. 1998: Integration of hydrogen plasma into the traditional conservation process of metal. In: Metal 98, Proceedings of the international conference on Metals Conservation, Dragignan, 209–213.
 • Sankot, P. 1998: Eine neue Konservationsmethode und ihre Problematik bei der Anwendung an Fundmaterial aus den Gräberfeldern des Typs Hořejany (Ha D / LT A). In: Arbeitsgruppe Ostbayern/West- und Südböhmen, 8. Treffen, Běšiny bei Klatovy, Rahden, 68–83.
 • Sankot, P. – Vojtková, L. – Lukešová, D. – Valentová, J. 1998: Nálezy vajíček parazitů v keltském pohřebišti. In: České a slovenské parazitologické dny, Měřín 1996, 46–47.
 • Sankot, P. – Sklenář, K. 1998: Archeologie v regionálním tisku. Výběrová bibliografie II – Rakovnicko a Královicko. Zprávy České archeologické společnosti, Supplément 33, 2–6.
 • Vojtěchovská, I. – Sankot, P. – Smíšek, K. – Pleinerová, I. – Veselá, A. 1999: Archeologické výzkumy Středočeského muzea v Roztokách v roce 1998. Středočeský vlastivědný sborník (Muzeum a současnost 17), 63–65.
 • Sankot, P. – Veselá, A. 1999: Tuchoměřice (okr. Praha – západ) – velkoplošný předstihový výzkum. Zprávy České archeologické společnosti, Supplément 38, 3–4.
 • Sankot, P. 2000: Zum Problem der Verzierung organischen Ursprungs der Späthallstatt- und Frühlatènezeit in Böhmen. In: Archaologischen Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 9. Treffen in Neukirchen am heiligen Blut 1999. Rahden, 102–113.
 • Sankot, P. 2000: L’art du fer au V e siècle en Bohême. Dossiers d’Archéologie 258, 12–17.
 • Sankot, P. 2000: Aktueller Stand der Konservierung latèènezeitlicher Schwerter aus den Gräbern in Radovesice 15 und Jenišův Újezd 106. Památky archeologické – Supplementum 13, 361–369.
 • Valentová, J. – Sankot, P. 2000: Fund der frühlatènezeitlichen Fibel in Kutná Hora – Karlov, Bez. Kutná Hora. In: Dobeš, M. – Čech, P. (eds.): Sborník Miroslavu Buchvaldkovi, Most, 265–272.
 • Sankot, P. 2001: Nouvelles fouilles à Libčice – Chýnov ou lְ’on aperçoit qu’une fibule peut cacher un ensemble de sites. In: Collis, J. (ed.): Society and settlement in Iron Age Europe. Sheffield, 299–311.
 • Sankot, P. – Vojtěchovská, I. 2001: Un dépôt des objets en métal et en os du début de La Tène trouvé a Libčice-Chýnov, district de Prague-ouest. In: Collis, J. (ed.): Society and Settlement in Iron Age Europe – L’Habitat et l’Occupation du Sol en Europe, Actes du XVIII Collogue de l’AFEAF de Winchester 1994, Sheffield, 312–321.
 • Sankot, P. 2001: Pravěký vývoj na území Tuchoměřic a Kněžívky. In: Tuchoměřice, od nejstarších dob k dnešku. Tuchoměřice, 13–20.
 • Vokolek, V. – Sankot, P. 2001: Zwei Brandgräber der Stufe H D3 und LT A aus Lochenice, Kr. Hradec Králové – Dva žárové hroby stupně H D3 a LT A z Lochenic, okr. Hradec Králové. Archeologické rozhledy LIII, 461–480.
 • Vokolek, V. – Sankot, P. 2001: Ein neuer Blick auf den frühlatènezeitlichen Fund aus Jaroměř. Archeologické rozhledy LIII, 236–255.
 • Sankot, P. – Veselá, A. 2001: Tuchoměřice, okres Praha-západ, kat. ú. Kněžívka. In: Limburský, P. – Pleinerová, I. – Sankot, P. – Trefný, M. – Veselá, A. – Vojtěchovská, I.: Archeologické výzkumy Středočeského muzea v Roztokách u Prahy v roce 2000. Středočeský vlastivědný sborník 19, 79–80.
 • Sankot, P. 2002: Zur Problematik des Kunsthandwerkes und der Werkstattbeziehungen in Böhmen während der Früh- bis Mittellatènezeit. In: Dobiat, C. – Sievers, S. – Stöllner, T.: Wirtschaftsarchäologie im ostkeltischen Raum. Akten des Internationalen Kolloquiums in Hallein/Bad Dürrnberg vom 7. bis 11. Oktober 1998, 331–348. 
 • Sankot, P. – Valentová, J. 2002: Il faut continuer la fouille des nécropoles laténiennes. In: Actes du XVII e colloque de l´AFEAF Nevers 1993. Glux-en-Glenne, 381–390.
 • Sankot, P. 2002: Beitrag zum Fundstoff der Grabhügel aus Hradiště bei Písek. In: Čech, P. – Smrž, Z. (eds.): Festschrift für Drahomír Koutecký. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Nordwestböhmens 9, Most, 197–207.
 • Sankot, P. 2002: Décor animalier de la poignée de Libčice – Chýnov. Sborník Národního muzea, řada A – historie 175, 99–106.
 • Sankot, P. 2002: Eisenzeitliches Kunsthandwerk als Spiegel von Fernkontakten. In: Lang, A – Salač, V. (ed.): Fernkontakte in der Eisenzeit, Praha, 83–101.
 • Sankot, P. 2002: Ein Beitrag zu den Wegen und dem kulturellem Austausch zwischen Ostbayern, Österreich und Böhmen in der Stufe LT A. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 11. Treffen in Obernzell 2001. Rahden, 143–149.
 • Sankot, P. 2002: Poznámky k laténskému nánožníku ze sbírky Městského muzea Ve Vodňanech, okr. Strakonice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 15, 89–94.
 • Sankot, P. 2002: Zu den Ergebnissen der neuen Konservierung des Phalerenensembles aus Nevězíce – K výsledkům nové konzervace souboru falér z Nevězic. Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie XVI, 152–163.
 • Sankot, P. 2002: La décoration des objets en fer et le problème des ateliers de la civilisation de La Tène. Studia hercynia VI, 17–22.
 • Sankot, P. – Vojtěchovská, I. 2002: Záchranný archeologický výzkum v Úněticích v roce 1999. Archeologie ve středních Čechách 6, 191–201.
 • Sankot, P. 2003: Nouvelles connaissances sur l´artisanat laténien des V e au III e siècle avant J.-C. en Bohême. In: Buchsenschutz, O. et al. (ed.): Décors, images et signes de l´âge du Fer européen, Actes XXVI e Colloque de l’AFEAF Paris – St. Denis 2002, 129–143.
 • Sankot, P. 2003: Frage der Kontinuität und Diskontinuität der Besiedlungsstufen LT B1 – LT C1 in West- und Süböhmen. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 12. Treffen in Cheb 2002. Rahden, 177–184.
 • Sankot, P. 2003: Les épées du début de La Tène. Fontes archeologici Pragenses 28. Prague.
 • Brnič. Ž. – Sankot, P. 2004: The excavation of a small rectangular enclosure at Černouček (distr. Litoměřice). In: Gojda, M. (ed.): Ancient Landscape, settlement Dynamics and Non-Destructive Archeology. Praha, 268–286.
 • Košta, J. – Nový, P. – Limburský, P. – Pleinerová, I. – Sankot, P. – Řídký, J. – Šulová, L. – Vojtěchovská, I. (ed.) 2004: Archeologické výzkumy Středočeského muzea v Roztokách u Prahy v roce 2003, Středočeský vlastivědný sborník – Muzeum a současnost 22, 125–132. 
 • Sankot, P. 2005: Finds of La Tène Weapons from Detva. In: Dobrzanska, H. – Megaw, W. – Poleska, P. (ed.): Celts on the margin. Studies in European Cultural Interaction 7th cent. BC – 1st cent. AD, dedicated to Zenon Wožniak. Kraków, 135–144.
 • Brnič. Ž. – Sankot, P. 2005: Časně laténský pohřební areál s „enclos quadrangulaire“ v Černoučku, okr. Litoměřice. Památky archeologické XCVI, 31–70.
 • Sankot, P. 2006: Les dépôts métalliques en Bohême. In: Bataille, G. – Guillaumet, J.-P. (ed.): Les dépôts d´objets métalliques aux âges du Fer en Europe tempérée, Actes de la table ronde internationale des 13 et 14 octobre 2004 de Bibracte, Bibracte 11, 101–108.
 • Sankot, P. – Turek, J. 2006: Hostivice – Palouky, pohřební a sídlištní komponenta z období zvoncovitých pohárů. Archeologie ve středních Čechách 9, 175–186.
 • Sankot, P. 2006: Der heutige Stand und die Perspektiven der Archäologie im Nationalmuseum Prag. In: Hänsel, A. (ed.): Archäologische Spezialmuseen – Perspektive und Ziele im 21. Jahrhundert, Koloquium Berlin 2004, Acta Praehistorica 38, 49–55. 
 • Sankot, P. 2006: Le passage du Hallstatt final a La Tène ancienne en Bohême. In: Vitali, D. (ed.): Celtes et Gaulois, l’archéologie face a l’histoire. La Préhistoire des Celtes. Actes de la table ronde, Bologne 2005. Glux-en-Glenne 2006, Collection Bibracte 12/2, 143–156.
 • Sankot, P. 2006: La construction de la Tchécoslovaquie, le Musée National et l’archéologie. In: Archéologie, histoire des mentalités et construction européenne. Luxemburg 2005, 43–53.
 • Sankot, P. 2006: New conservation of a La Tène cremation grave from Úhřetice, Chrudim district, In: Sedláček, R. – Sigl, J. – Vencl, S. (eds.): Vita archaeologica. Sborník Víta Vokolka. Hradec Králové – Pardubice, 243–254.
 • Sankot, P. 2006: Fund eines metallenen Zirkels im Kontext der Stufe LT A in Tuchoměřice, Bezirk Prag-West. Pravěk NŘ 16, 253–277.
 • Sankot, P. 2006: Les tombes a épées du Ve siècle avant J.-C. en Bohême. Dossiers d’Archéologie 313, 10–15.
 • Sankot, P. 2006: Ateliers du début de la période laténienne. Dossiers d’Archéologie 313, 16–21. 
 • Anderson, T. – Castella, D. – Duvauchelle, A. – Sankot, P. 2007: Le petit mobilier. In: Anderson, T. – Castella, D. et al.: Une ferme gauloise (LTD1) à Courgevaux (FR, Suisse), Archéologie fribourgeoise/Freiburger Archäologie 21, 122–132.
 • Foster, P. – Sankot, P. 2007: La tombe no. 2254 de Tišice (Bohême centrale) et son contexte du Ve s. a. C. In: Milcent, P.-Y. (dir.): L’économie du fer protohistorique: de la production à la consomation du métal, Actes du XXVIII e colloque de l’AFEAF, Toulouse 2004. Aquitania – Supplément 14/2, 417–422.
 • Sankot, P. 2007: Les IVe et IIIe s. av. J.-C. en Bohême, Europe centrale. In: Mennesier-Jouannet, Ch. – Adam, A.-M. – Milcent, P.-Y. (eds.): La Gaule dans son contexte européen aux IVe et IIIe s. av. n. e. Actes du XXVIIe colloque international de l’AFEAF. Clermont-Ferrand 2003. Lattes, 309–317.
 • Sankot, P. – Marešová, D. – Foster, P.  2007: Nález laténského bojovnického pohřbu v Tišicích v roce 2005. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 20, 299–318.
 • Sankot, P. 2007: Le rite funéraire des nécropoles laténiennes en Bohême. In: Funerary practices in Europe, before and after the Roman conquest (3rd century BC – 3rd century AD), Proceedings of the 8th International Colloquium of Funerary Archaeology 4th-7th October 2007, Acta terrae septemcastrensis VI/1, Sibiu, 111–120. 
 • Sankot, P. 2007: Les déformations rituelles dans les tombes à incinération au début de La Tène en Bohême. In: Kruta,V. – Leman-Delerive, G. (eds.): Feux des morts, foyers des vivants. Les rites et symboles du feu dans les tombes de l´Ages du Fer et de l´époque romaine, Actes du XXVIIe Collloque international de HALMA, Université Lille 3. Revue du Nord, hors série, collection Art et Archéologie 11, 157–167.
 • Anderson, T. – Castella, D. – Sankot, P. 2007: Une ferme gauloise (La Tène D1) à Courgevaux (Canton de Fribourg, Suisse). In: Barral, Ph. et al. (eds.): L’âge du Fer dans l’arc jurassien et ses marges, Actes du XXIXe Colloque international de l’AFEAF Bienne 2005. Besancon, 257–261.
 • Stolz, D. – Sankot, P. 2008: Nález časně laténské prolamované železné opaskové zápony na předhradí hradiště na Otmíčské hoře. In: Černá, E. – Kuljavceva Hlavová, J. (eds.) 2008: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003–2007. Sborník k životnímu jubileu Zdeňka Smrže, 181–189.
 • Venclová, N. (ed.) – Drda, P. – Michálek, J. – Militký, J. – Salač, V. – Sankot, P. – Vokolek, V. 2008: Archeologie pravěkých Čech/7. Doba laténská. Praha.
 • Valentová, J. – Sankot, P. 2009: The first glaive from Bohemia? A first cleaning of the Klučov sword. In: Tiefengraben, G. – Kavur, B. – Gaspari, A. (eds.): Keltske studije II. Studies in Celtic Archaeology. Papers in honor of Mitja Gustin, 107–116.
 • Sankot, P. 2009: Zum Fundstoff vom Berg Rubín (Nordwestböhmen) und der Bedeutung des Fundorts in der Hallstatt- und Frühlatènezeit - K nálezovému fondu z hradiště Rubín a významu lokality v době halštatské a časně laténské. Archeologické rozhledy LXI, 2009, 31–62.
 • Sankot, P. 2009: The oldest Italian brooches in Bohemia. In: Cooney, G. – Becker, K. – Coles, J. – Ryan, M. – Sievers, S. (eds.): Relics of Old Decency: archaeological studies in later prehistory. Festschrift for B. Raftery, Dublin 2009, 317–321.
 • Sankot, P. 2010: Pratiques funéraires des nécropoles laténiennes en Bohême et en Moravie (République tchèque), In: Barral P. – Dedet B. – Delrieu F. – Giraud P. – Le Goff I. – Marion S. – Villard-Le Tiec A. (eds.): L'âge du Fer en Basse-Normandie. Gestes funéraires en Gaule au Second âge du Fer. Actes du XXXIIIe colloque international de l’AFEAF. Caen, 20–24 mai 2009, 349–354.
 • Stolz, D. – Sankot, P. 2011: Nový soubor nálezů z hradiště Plešivec u Rejkovic, okr. Příbram. Archeologie ve středních Čechách 2011, 385–394.
 • Sankot, P. – Zápotocký, M. 2011: Eneolitický sídlištní areál (jordanovská a řivnáčská kultura) s kruhovým objektem – rondelem v Tuchoměřicích, okr. Praha-západ – Das äneolitische Siedlungsareal der Jordanów- und Řivnáč-Kultur mit Rondell in Tuchoměřice, Landkr. Prag-West. Památky archeologické CII, 59–116. 
 • Sankot, P. 2011: Keltové a jejich hroby na území Roztok. In: Kolektiv autorů: Roztoky očima století I. díl. Roztoky, 32–35.
 • Sankot, P. 2012: Bemerkungen zur Wiederauffindung des späthallstattzeitlichen Wagengrabs von Kladruby, Bezirk Rokycany, Westböhmen. Archeologické rozhledy LXIV, 695–722. 
 • Sankot, P. – Sedláček, Z. 2012: Středolaténský žárový hrob z Velkého Zboží – An Incineration Middle La Tène Period Grave from Velké Zboží, Central Bohemia. In: Březinová, G. – Varsik, V. (Hrsg.): Archeológia na prahu histórie. K životnému jubileu K. Pietu, Archaeologica Slovaca Monographiae XIV (Nitra 2012), 399–414.
 • Valentová, J. – Sankot, P. 2012: Das latènezeitliches Gräberfeld in Kutná Hora-Karlov (okr. Kutná Hora), Mittelböhmen, Tschechische Republik. Eine Rettungsgrabung aus den Jahren 1988–1989. Jahrbuch des Römisch-germanischen Zentralmuseums Mainz 58, 279–401.
 • Sankot, P. 2012: 22 entries In: Sievers, S. – Urban, O. H. – Ramsl, P. (eds.): Lexikon zur keltischen Archäologie. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission Band 73, Wien.
 • Sankot, P. 2013: Burial in LT B-C1. In: Venclová, N. (ed.) et al.: The prehistory of Bohemia 6. The Late Iron Age – The La Tène Period. Praha, 88–96.
 • Sedláček, R. – Sankot, P. 2013: Trouvaille d’une fibule à masques dans la structure no 8 à Mikulovice, district de Pardubice, Bohême de l’Est. In: Krausz, S. et al.: L’âge du fer en Europe. Mélanges offerts à Olivier Buchsenschutz. Ausonius Éditions, Mémoires 32. Bordeaux, 567–581.
 • Limburský, P. – Ginoux, N. – Sankot, P. 2013: Les enclos à inhumations de Vlíněves (district de Mělník, Bohême centrale): données préliminaires. Bulletin de l’Association Française pour l’Étude de l’Âge du Fer 31, 41–44.
 • Sankot, P. 2014: Les relations entre l’Italie du Nord et la Bohême à l’époque du Hallstatt et au début de La Tène. In: Barral, P. – Guillaume, J. P. – Roulière-Lambert, M. J. – Saracino, M. –Virtali, D. (eds.): Les Celtes et et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVI e colloque international de lְ’A.F.E.A.F. (Vérone, 17–20 mai 2012), 36e supplément à la Revue Archéologique Est, 311326.
 • Sankot, P. 2014: Bronzové nákončí pochvy meče stupně LT A z Kamenného Újezda, okr. České Budějovice.  Archeologie západních Čech 7, 5659.
 • Sankot, P. – Theune, C. 2014: Das germanische Grab 2536 in Hostivice, Befund 2536, und die kaiserzeitlichen Kammergräber in Böhmen. In: Abegg-Wigg, A. – Lau, N. (Hrgs.): Kammergräber im Barbaricum. Zu Einflüssen und Übergangsphänomenen von der vorrömischen Eisenzeit bis in die Völkerwanderungszeit. Internat. Tagung Schleswig 2010. Schriften des Archäologischen Landesmuseums, Ergänzungsreihe 9, 257270.
 • Sankot, P. – Theune, C. 2014: Das germanische Grab 2536 in Hostivice, Okr. Praha-západ, Tschechien. Germania 90, 145–184.
 • Sankot, P. 2014: La tombe à squelette de Přerov nad Labem, district de Nymburk en Bohême centrale et ses analogies avec le Nord-Ouest des Alpes. In: Bullinger, J. –
 • Crotti, P. – Huguenin, C. (eds.): De l’âge du Fer à l’usage du verre. Mélanges offerts à Gilbert Kaenel, dit „Auguste“, à l’occasion de son 65e anniversaire, Cahiers d’archéologie romande 151. Lausanne, 151–156.
 • Pecinovská, M. – Baloun, L. – Sankot, P. 2014: Laténské pohřebiště v Bašti, okr. Praha-východ. Archeologie ve středních Čechách 18, 745–766.
 • Sankot, P. 2014: Der Donauraum und Böhmen im dritten Jahrhundert vor Christus – Podunají a Čechy v 3. století př. Kr. In: Čižmářová, J. – Venclová, N. – Březinová, G. (eds.): Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií. Brno, 255–271.
 • Sedláček, Z. – Sankot, P. 2015: Záchranný archeologický výzkum laténského sídliště ve Velkém Zboží, okr. Nymburk – The rescue excavation in a Latène settlement at Velké Zboží, Nymburk District. Archeologie ve středních Čechách 19/1, 225–244.
 • Limburský. P. – Sankot, P. – Březinová, H. – Likovský, J. 2015: Laténské pohřebiště v pískovnách u Vliněvsi, okr. Mělník. Památky archeologické CVI, 181–246.
 • Sankot, P. – Kuna, M. 2015: Laténský kostrový hrob z Roztok, okr. Praha-západ. Živá archeologie 17, 27–31.
 • Sankot, P. – Fořt, M. – Vopálenský, M. – Kumpová, I. – Vavřík, D. 2017: Výsledky nového průzkumu časně laténských mečů z Chlumu u Rokycan a z Vlčí, okr. Plzeň-jih. Archeologie západních Čech 12, 93–102.
 • Vopálenský, M. – Sankot, P. – Fořt, M. – Kumpová, I. – Vavřík, D. 2017: Contribution of computed tomography to the investigation of La Tène culture iron artefacts. Proceedings of SPIE. Bellingham: SPIE 10331, Optics for Arts, Architecture, and Archaeology VI, 10331 (11 July 2017); doi: 10.1117/12.2271765.
 • Sankot, P. 2018: Zu den Gräber des vorduxer Horizonts aus Nová Ves, Bez. Mělník und Praha-Řeporyje 1 – About the graves from Nová Ves, Mělník District and Praha-Řeporyje 1. In: Kysela, J. – Danielisová, A. - Militký, J. (eds.): Stories that made the Iron Age. Praha, 353–363.
 • Sankot, P. 2018: Vojenská společnost, Pohřbívání ve 4. století až 3. století př. Kr., Kovolitectví a šperkařství. In: Militký, J. – Kysela, J. – Tisucká, M. (eds.), Keltové. Čechy v 8.–1. století před Kristem. Praha, 74–79, 104–114, 217–229.
 • Sankot, P. 2018: Les relations de la Bohême avec l’Ouest et l’Est laténiens au IVe et IIIe siècles avant. J.-C. Nouvelles considérations. New considerations on relations between Bohemia and the west and east La Tène regions during the 4th and 3rd centuries BC. In: Pavúk, P. – Klontza‑Jaklová, V. – Harding, A. (eds.): Eudaimón. Studies in Honor of Jan Bouzek ΕΥΔΑΙΜΩΝ. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis vol. XVIII, 321–333.
 • Sankot, P. 2019: Dobrodružství studia bojovnického hrobu odkrytého v Novém Bydžově v roce 1883 – The adventure of the study of a warrior grave uncovered in Nový Bydžov in 1883. In: Beljak Pažinová, N. – Repka, D. (eds.): Sedem kruhov Jozefa Bujnu, Studia Historica Nitriensia 2019 – Supplementum. Nitra, 531–542.
 • Sankot, P. – Chvojka, O. – John, J. – Michálek, J. 2019: Zwei neue figürliche Fibeln aus Grabhügeln der Frühlatènezeit in Südböhmen. In: Baitinger, H. – Schönfelder, M. (Hrgs.): Hallstatt und Italien. Festschrift für Markus Egg. Monographien des RGZM Bd. 154, 573–587.
 • Kovářík, J. – Sankot, P. 2020: Laténská pohřebiště v Praze 6-Ruzyni a v Praze 5-Jinonicích. Archaeologica pragensia – Supplementum. Praha (v přípravě).
 • Klementová, J. – Sankot, P. 2020: Neue latènezeitliche Gräber in Hostivice, Landkreis Prag-West (v tisku).
 • Sankot, P. – Tappert, C. – Klementová, J. 2020: La Bohême et la Bavière du Sud au 5e siècle avant J.-C. – les similitudes et les différences dans la culture matérielle quotidienne. In: Pierrevelcin, G. – Kysela, J.: Actes du 42e colloque international de l'Association Française pour l'Étude de l'Âge du Fer: Unité et diversité du monde celtique. Praha 2018 (v tisku).

Recenze:

 • Štelcl, J. – Malina, J.: Anwendung der Petrographie in der Archäologie, Archeologické rozhledy XXV, 1973, 353.
 • Haffner, A.: Die westliche Hunsrück-Eifel-Kultur, Památky archeologické LXVIII, 1977, 475–477.
 • Duval, P. M. – Kruta, V.: L’art celtique de la période d’expansions. IVe et IIIe siècles avant notre ere, Archeologické rozhledy XXXVI, 1984, 97–98.
 • L’art celtique en Gaule, Archeologické rozhledy XXXVII, 1985, 99–100.
 • Popoli e facies culturali celtiche a nord e a sud delle Alpi dal V al I secolo A.C., Atti del colloquio internationale, Archeologické rozhledy XXXVII, 1985, 222–223.
 • Frey, O. H. – Herrmann, F.: Die Keltenfürsten von Glauberg, Wiesbaden 1996, Archeologické rozhledy XLIX, 1997.