Vědecké zaměření:

 • Cestovatelská fotografie 19. a 20. stol.

Vzdělání:

 • 2016–2018 Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, obor Počítačová podpora v archivnictví, obor Archivnictví – modul Moderní systémy v archivnictví (Mgr.)
 • 2013–2016 Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, obor Počítačová podpora v archivnictví (Bc.)
 • 2002–2006 Vyšší odborná škola informačních služeb, obor Informační management – služby muzeí a galerií (DiS.)

Granty a projekty:

 • Světelné obrazy A. V. Nováka, interní grant NM 2013–2014
 • Fotografická a archivní pozůstalost Josefa Ladislava Erbena, interní grant NM 2015–2016
 • Tajemství hedvábí. Chov bource morušového a jeho historie v Čechách (spolu s Ing. J. Šumpichem), mezioborový projekt NM 2015–2016.

Výstavy a muzejní práce:

 • Zaniklý svět na fotografiích E. St. Vráze , Náprstkovo muzeum, 4. 11. 2016–22. 1. 2017 (kurátor výstavy)

Členství ve vědeckých organizacích:

 • Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Publikační činnost (výběr):

 • ŠEJBL, J. Fotografická pozůstalost cestovatele Josefa Ladislava Erbena. Historická fotografie 16/2017. Praha: Národní archiv, 2017, s. 52–67.
 • ŠEJBL, J. Vzestupy a pády českého hedvábnictví. Zapomenuté dějiny chovu bource morušového v českých zemích. Textil v muzeu 2016. Brno: Technické muzeum v Brně, 2016, s. 81–88.
 • ŠEJBL, J. Bourec morušový ve školní výuce. Biologie  – Chemie – Zeměpis, ročník 25, č. 5. Praha: SPN, 2016, s. 219–227.
 • ŠEJBL, J. Po stopách A. V. Nováka, vodňanského rodáka. In: Vodňany a Vodňansko 10. Vodňany: Městské muzeum a galerie ve Vodňanech, 2016, s. 205–232.
 • ŠEJBL, J. Co mohou prozradit historické diapozitivy? Fotografická pozůstalost A. V. Nováka. Historická fotografie, ročník 14, 2015. Praha: Národní archiv 2015, str. 22–37.
 • ŠEJBL, J.: Light Pictures from Far-off Lands. The Photographic Estate of Archibald Václav Novák. Annals of the Náprstek Museum 35/1, Praha: Národní muzeum, 2014, s. 81–106.