Vědecké zaměření:

 • mineralogie; krystalochemie a krystalografie minerálů, rudní mineralogie, mineralogie a geochemie zvětrávacích proscesů, elektronová mikroanalýza, spektroskopické metody – Raman a IR spektroskopie, determinace nových minerálních druhů

Vzdělání:

 • 1992 – Mgr. – mineralogicke a geochemie; Přírodovědecká fakulta, Karlova univerzita, Praha
 • 2002 – Ph.D. – geologické vědy; Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty (výběr):
 • 1999/2000 – 6 měsíců, studijní pobyt, Geologisk Institut, Copenhagen University, Dánsko

Granty a projekty:

 • KZ97P01OMG021 (MK ČR) Minerální parageneze hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova a procesy jejího vzniku (1997–1998), hlavní řešitel
 • RK01P03OMG009 (MK ČR) Studium fyzikálně-chemických a paragenetických vlastností minerálů obsahujících skupinu uranylu (2001-2004), hlavní řešitel
 • GP205/03/D004 (GA ČR) Supergenní minerální asociace jako odraz minerogenetických podmínek zvětrávání rudních akumulací (2003–2006), hlavní řešitel
 • IAA3407401 (GA AV ČR) Přírodní a antropogenní kontaminace a její záznam v geologické historii (2004–2008), hlavní řešitel
 • DE07P04OMG003 (MK ČR) Nové minerální druhy jako indikátor specifického geologického prostředí (2007–2010), hlavní řešitel
 • GA14-27006S (GA ČR) Role selenu v hydrotermálním procesu vybraných uranových ložisek (2014–2017), hlavní řešitel
 • GA17-09161S (GA ČR) Krystalové struktury, chemismus a stabilita arseničnanových a síranových minerálů (2017–2019), hlavní spoluřešitel

Výstavy a muzejní práce:

 • příprava nových expozic popularizační publikace v periodicích Minerál a Lapis
 • Členství ve vědeckých organizacích:
 • Česká geologická společnost (člen výboru)
 • The Mineralogical Association of Canada (člen)
 • Slovenská mineralogická společnost (člen)
 • The Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification of the International Mineralogical Association (zástupce za ČR)

Pedagogická činnost:

 • výuka výběrových předmětů - Přírodovědecká fakulta, Karlova univerzita (Praha), Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita (Brno)

Publikační činnost (výběr):

 • Ondruš, P., Skála, R., Veselovský, F., Sejkora, J., Vitti, C. (2003): Čejkaite, the triclinic polymorph of Na4(UO2)(CO3)3 – a new mineral from Jáchymov, Czech Republic. American Mineralogist 88, 686–693.
 • Pauliš, P., Babka, K., Sejkora, J., Škácha, P. (2016): Uranové minerály ČR a jejich nejvýznamnější naleziště. Vydavatelství a nakladatelství Martin Bartoš (Kuttna), Kutná Hora, 1–557
 • Sejkora, J., Ozdín, D., Vitáloš, J., Tuček, P., Čejka, J., Ďuďa, R. (2007): Schafarzikite from type locality Pernek (Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic) revisited. European Journal of Mineralogy 19, 419–427.
 • Sejkora, J, Škovíra, J, Čejka, J, Plášil, J (2009): Cu-rich members of the beudantite–segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic. Journal of Geosciences, 54, 355–371.
 • Sejkora, J., Buixaderas, E., Škácha, P., Plášil, J. (2018): Micro-Raman spectroscopy of natural members along CuSbS2–CuSbSe2 join. Journal of Raman spectroscopy 49, 8, 1364–1372.
 • Sejkora, J., Škácha, P., Laufek, F., Plášil, J. (2017): Brodtkorbite, Cu2HgSe2, from Příbram, Czech Republic: crystal structure and description. European Journal of Mineralogy, 29: 663-672
 • Sejkora, J., Čejka, J., Malíková, R., López, A., Xi, Y., Frost, R. L. (2014): A Raman spectroscopic study of hydrated molybdate mineral ferrimolybdite, Fe2(MoO4)3.7-8H2O. Spectrochimica Acta Part A, Molecular Biomolecular. Spectroscopy 130, 83–89.

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

 • 20th General Meeting of International Mineralogical Association, Budapest, Maďarsko, 2010
 • Joint 5th Mineral Sciences in the Carpathians and 3rd Central-European Mineralogical Conference, Miskolc, Maďarsko, 2012.
 • 4th Central European Mineralogical Conference; Skalský Dvůr, ČR; 2014.
 • New minerals and mineralogy in the 21th century, Jáchymov, ČR; 2016.
 • Joint 5th Central-European Mineralogical Conference and 7th Mineral Sciences in the Carpathians Conference; Banská Štiavnica, Slovensko, 2018

Ostatní odborné aktivity:

 • recenzent pro impaktované mezinárodní časopisy (např. American Mineralogist, European Journal of Mineralogy, Mineralogical Magazine, Canadian Mineralogist, Minerals, Physics and Chemistry of Minerals, Journal of Raman Spectroscopy, Spectrochimica Acta A atd).
 • člen hodnoticího panelu P210 Grantové agentury ČR člen redakční rady: Journal of Geosciences, Bulletin Mineralogie Petrologie, Minerál