Vědecké zaměření:

 • vědecké zaměření: paleontologie křídových bezobratlých; Brachiopoda

 

Vzdělání:

 • 2000–2005: Přírodovědecká fakulta University Karlovy, magisterské studium, obor geologie (paleontologie)
 • 2005–2013: Přírodovědecká fakulta University Karlovy, postgraduální studium, geologie (paleontologie)

 

Kariéra:

 • 2004–doposud: kurátor, pracovník ve vědě a výzkumu
 • 2013–doposud: hlavní autor přírodovědeckých expozic NM

Členství v profesních organizacích:

 • The Paleontological Society
 • International Ichnological Association
 • Česká geologická společnost
 • Společnost národního muzea

Seznam vybraných projektů a grantů:

 • 2006–2011: Vědecká a muzeologická revize a dokumentace vybraných částí typového materiálu ve sbírkách NM, MK DE06P04OMG009 (spoluřešitel)
 • 2012–2015: Metodika preventivní i akutní konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů, NAKI DF12P01OVV031 (hlavní řešitel)
 • 2012–2015: Typový a unikátní materiál ve sbírkách přírodovědeckých muzeí: metodika správy a zpřístupňování tohoto významného kulturního dědictví, NAKI (spoluřešitel)

Muzejní práce a výstavy:

 • od roku 2009: člen autorského týmu pro přípravu přírodovědeckých expozic
 • 2009–2013: zástupce hlavního autora
 • 2013–doposud: hlavní autor přírodovědeckých expozic NM
 • 2009: Tajemství materiálů – nedestruktivní průzkum předmětů kulturního dědictví (podíl na přípravě výstavy)
 • 2010: Příběh planety Země (podíl na přípravě výstavy)
 • 2015: Smrt (podíl na přípravě výstavy)
 • 2015: Jak se bude jmenovat? (podíl na přípravě výstavy)
 • 2015: Archa Noemova (podíl na přípravě výstavy)

Pedagogická činnost:

 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy – přednášky: Systematická paleontologie bezobratlých (Brachiopoda)

Ostatní aktivity v oboru:

 • Technický redaktor, člen redakční rady časopisu Sborník Národního muzea v Praze, řada B – Přírodní vědy – www.actab.nm.cz
 • Ilustruje vědecké práce v oboru paleontologie.
 • Spravuje sbírku dokumentace paleontologického oddělení NM.
 • Zabývá se historickými ilustračními technikami v přírodních vědách a historií paleontologie.
 • Pravidelně přednáší pro veřejnost v rámci programu Společnosti Národního muzea – Paleontologické sekce – http://paleo.wz.cz/

Seznam vybraných publikací:

 • Sklenář, J. 2007. Grafické techniky ve službách paleontologie 19. století a jejich hmotné doklady ze sbírek Paleontologického oddělení Národního muzea v Praze. – 8. paleontologická konferencia – Zborník abstraktov: 78–79 – ISBN: 978-80-88974-91-8
 • Vodrážka, R., Sklenář, J., Čech, S., Laurin, J., Hradecká, L. (2009): Phosphatic intraclasts in shallow-water hemipelagic strata: a source of palaeoecological, taphonomic and biostratigraphic data (Upper Turonian, Bohemian Cretaceous Basin). – Cretaceous Research, 30(1), 204–222.
 • Sklenář, J. & Simon, E. 2009. Brachiopod Gyrosoria Cooper, 1973 – a comparative palaeoecological, stratigraphical and taxonomical study. – Bulletin of Geosciences, 84(3), 437–464.
 • Jarochowska, E., Tonarová, P., Munnecke, E., Ferrová, E., Sklenář, J. & Vodrážková, S. 2013. An acid-free method of microfossil extraction from clay-rich lithologies using the surfactant Rewoquat. Paleontologia Electronica 16(3), 16 pp.
 • Sklenář, J., Kočí, T. & Jäger, M. 2013. Late Turonian polychaete communities recorded in the hemipelagic sediments of the Bohemian Cretaceous Basin (Teplice Formation, Ohře and Dresden districts). – Bulletin of Geosciences 88(3), 675–695.
 • Frank, J., Sklenář, J. & Ekrt, B. 2014. Late Cretaceous nautilid juveniles of Cymatoceras reussi and Eutrephoceras aff. sublaevigatu – scarce fossils under risk of pyrite degradation. – Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis, Vol. 70 (3–4), 143–152.
 • Sejkora, J., Sklenář, J., Ekrt, B., Macek, I. 2014. Recentní vznik rozenitu na fosilní uhelné hmotě z lokality Pecínov u Nového Strašecí. – Bull. mineral.-petrol. odd. Nár. Muz. 22(2)(Praha), 356–362.
 
Více informací o publikacích na: https://www.researchgate.net/profile/Jan_Sklenar