Vědecké zaměření:

 • Materiální a duchovní kultura Amazonie

Vzdělání:

 • současnost – Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra obecné antropologie, Praha, doktorské studium
 • 2004 – 2008 – Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra, obecné antropologie, Praha, magisterské studium Obecná antropologie, zaměření: Kulturní areál Amerika

Granty a projekty:

 • 2009 – Terénní výzkum v peruánské Amazonii a studijní pobyt na UNIA (Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía), Yarinacocha, Peru, Specifický výzkum FHS UK
 • 2007 – Etnobotanická expedice na řeku Tigre a Terénní výzkum k diplomové práci, Peru, Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových
 • 2007 – Účast na etnobotanické expedici ve venezuelské Amazonii, Nadace Velká Amazonie
 • 2005 – Terénní výzkum k diplomové práci v komunitě Nueva Esperanza, Peru, Fond mobility UK

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty (výběr):

 • 2007, 2008, 2009, 2010 – Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, Peru, výzkumné pobyty
 • 2006 – Universidade de Santiago de Compostela, Španělsko, studijní pobyt v rámci programu Erasmus

Terénní výzkumy:

 • květen, červen 2011 – výzkum k disertační práci, povodí Amazonky, Peru, Kolumbie, Brazílie
 • červenec 2009–březen 2010 – výzkum k disertační práci v regionu Ucayali, Peru
 • červenec, srpen 2008 – výzkum k disertační práci v regionu Ucayali, Peru
 • listopad, prosinec 2007 – výzkum k diplomové práci v komunitě etnické skupiny Ocaina Nueva Esperanza na řece Yahuasyacu, Loreto, Peru
 • říjen 2007 – etnobotanický výzkum na řece Tigre, Loreto, Peru
 • leden–březen 2007 – etnobotanický výzkum v komunitách etnické skupiny Yekuana na řekách Caura a Ventuari, Venezuela
 • červen–září 2005 – výzkum k diplomové práci v komunitě etnické skupiny Ocaina Nueva Esperanza na řece Yahuasyacu, Loreto, Peru
 • červenec 2004 – předběžný výzkum v komunitě etnické skupiny Ocaina Nueva Esperanza na řece Yahuasyacu, Loreto, Peru
 • červen, červenec 2002 – výzkum k bakalářské práci v komunitě etnické skupiny Shipibo-Conibo San Francisco, Ucayali, Peru

Výstavy a muzejní práce:

 • Indiáni, Náprstkovo muzeum, od 8. 12. 2017, autorka
 • Ve stínu jaguára, Náprstkovo muzeum, 22. 10. 2009–27. 6. 2010, doprovodná výstava fotografií ze současného života v Amazonii v přednáškovém sále
 • Úděl amazonských stromů, Avalon Business Center, Plzeň, 15. 6.–31. 7. 2009, kurátorka expozice domorodého umění, fotografie

Publikační činnost (výběr):

 • Into the jungle – fieldwork in Amazonia. In: Martin Soukup et al.: Conditions of Fieldwork, Národní muzeum, Praha, 2016. str. 46–71.
 • Amerindian Perspectivism and the Life of Plants in Amazonia. In: Pauknerová, Karolína – Stella, Marco – Gibas, Petr et al.: Non-humans in Social Science: Ontologies, Theories and Case Studies, Červený Kostelec, 2014. str. 165–185.
 • Red and Black. Medicinal Properties of Two Major Amazonian Colorants in Peruvian Folk Medicine. In: Horák, M. et. al.: A Reader in Ethnobotany and Phytotherapy. Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014. str. 68–77.
 • Zdraví z pralesa – Léčivé rostliny Amazonie, Eminent, Praha, 2013.
 • Úloha rostlin v životě, kosmologii a tradičním léčení Amazonie, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, příspěvek ve sborníku z konference Otazníky kolem CITES, 2011.
 • Paměť, vzpomínání a rozpomínání v amazonské vesnici. Orální historie obyvatel nativní komunity Nueva Esperanza kmene Ocaina v peruánské Amazonii, UK Praha, 2008, diplomová práce.
 • Herbář léčivých a magických rostlin etnické skupiny Yekuana, Velká Amazonie, 2007, spoluautorka.
 • Kmen Shipibo z povodí Ucayali, Peru – Animistická víra a šamanismus, UK Praha, 2002, bakalářská práce.

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

 • 54 International Congress of Americanists, University of Vienna, Vídeň, Rakousko, 15.–20. 7. 2012, příspěvek: El papel de las plantas en la vida, la cosmología y la medicina tradicional amazónica
 • Non-Human in Anthropology II, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha, 19. a 20. 11. 2011, příspěvek: Amerindian Perspectivism and the Life of Plants in Amazonia
 • Otazníky kolem CITES 2011, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 19. a 20. 10. 2011, příspěvek: Úloha rostlin v životě, kosmologii a tradičním léčení Amazonie
 • Seventh Sesquiannual Conference of SALSA (Society for the Anthropology of Lowland South America), Belém do Pará, Brazílie 22.–26. 6. 2011, příspěvek: Memory, Remembering and Recollection in an Amazonian Village
 • RIME Laboratory in Prague, Náprstkovo muzeum, Praha, 12. a 13. 7. 2010, příspěvek: Modern Period in the Indigenous Amazonia – Case Studies of craft production in Three Native Communities in Peruvian Amazon