Vědecké zaměření:

eneolit

Výstavy:

Lety do minulosti, 2007-2008, Národní muzeum Praha (autor: M. Gojda)

Projekty:

Stará sbírka oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea jako jeden ze základních pramenů k úvahám o pravěkém vývoji v Čechách. Vědecký katalog sbírky (grant MK ČR, 2002, spoluřešitel).