Zaměření:

  • mezinárodní výměna publikací
  • příprava digitalizace krajanských periodik
  • plakátová a fotografická sbírka