• specializace na fondy zbraní a zbroje, obecných kovů, hodin a měřících přístrojů

Výběrová bibliografie (1986–2015):

 • Evženie Šnajdrová: Lovecké zbraně na Křivoklátě, Středisko památkové péče Středočeského kraje, 1986.
 • Evženie Šnajdrová: Těšínka pro Národní muzeum, in: Starožitnosti a užité umění, 1/1993, s. 15.
 • Evženie Šnajdrová: Brněnští puškaři, in: Starožitnosti a užité umění 7/1993, s. 15.
 • Evženie Šnajdrová: Proti silám temnot, in: Starožitnosti a užité umění, 3/1994, s. 51.
 • Evženie Šnajdrová: Proti silám temnot (spolu s J. Vackovou, J. Roytem a V. a V. Bergerovými, Praha, Národní muzeum a nadace Hieronymus, Praha 1994.
 • Evženie Šnajdrová: Puškařské řemeslo v Brně, in: Muzejní a vlastivědná práce, roč. 32/2/1994.
 • Evženie Šnajdrová: Arma ofenziva, in: Starožitnosti a užité umění, 3/1994, s. 14.
 • Evženie Šnajdrová: Městská zbrojnice ve Štýrském Hradci, in: Muzejní a vlastivědná práce 1/1995, s. 39–42.
 • Evženie Šnajdrová: František Ferdinand d’Este, in: Muzejní a vlastivědná práce, 2/1995, s. 109–110.
 • Evženie Šnajdrová: Lovecké střelné zbraně, in: High Life, 1995, s. 97–103.
 • Evženie Šnajdrová: Monumenta Rediviva – Památky znovuzrozené, in: Muzejní a vlastivědná práce, 2/1995, s. 109–110.
 • Evženie Šnajdrová: 4 hesla in: Nová encyklopedie čs. výtvarných umění, Praha, Academia 1995, s. 440, 945-951, ISBN-80-200-0522-6.
 • Evženie Šnajdrová: Zbrojnice ve Žlebích, in: Starožitnosti a užité umění, 3/1996, s. 10–12.
 • Evženie Šnajdrová: A Thousand yers of Czech culture, Old Salem 1996 – 12 hesel na s. 109–111, 120, 121, 124, 125, 143, ISBN 1879704-02-1.
 • Evženie Šnajdrová: Lovecké zbraně na Křivoklátě, in Starožitnosti a užité umění, 11/1996, s. 8–9.
 • Evženie Šnajdrová: Minulost afrických válečníků, in: Muzejní a vlastivědná práce, 3/1996, s. 178, 179.
 • Evženie Šnajdrová: Dětská puška Josefa II., in: Muzejní a vlastivědná práce, 2/1997, s. 97–101.
 • Evženie Šnajdrová: Prachovnice z depozitáře Národního muzea, in: Starožitnosti a užité umění, 7–8/1997, s. 18, 19.
 • Evženie Šnajdrová: 5 katalogových hesel in: Rudolf II. a Praha, s. 230, 430, 431, 399, Praha 1997.
 • Evženie Šnajdrová: Pavéza se znakem Starého města pražského – 1 katalog. Heslo, in Umění a mistrovství, NG Praha, 1997, s. 48.
 • Evženie Šnajdrová: Křivoklátské zbraně, in: Zprávy památkové péče, LVII, 1997/5–6, s. 167.
 • Evženie Šnajdrová: Lovecké zbraně, in: Umění a řemesla, 1/1998, Praha, s. 44–46.
 • Evženie Šnajdrová: Palné zbraně ze sbírky Národního muzea, Národní muzeum Praha, 1998, ISBN 80-7036-037-2.
 • Evženie Šnajdrová: Charlotta Masaryková, in: Muzejní a vlastivědná práce, roč. 39, 2/2001, s. 121, 122, ISSN-0027-5255.
 • Evženie Šnajdrová: Minulost a přítomnost v letohrádku Hvězda, in: Muzejní a vlastivědná práce, /2001, roč. 39, s. 50–51, ISSN – 0027-5255.
 • Evženie Šnajdrová: Vzpomínky na samurajskou slávu, in: Muzejní a vlastivědná práce, 39/2001.
 • Evženie Šnajdrová: Starověké bronzy asijských stepí ze sbírek nadace A. Saclera, in: Muzejní a vlastivědná práce, 4/2003, r. 111, s. 248–249.
 • Evženie Šnajdrová: Praha – Vídeň – katalogová hesla, Praha, č. 126, 2004, s. 262, č. 162, s. 280, č. 150, s. 275, č. 149, s. 275, č. 148, s. 274.
 • Evženie Šnajdrová: Palné zbraně v době baroka, in: Barokní Praha – Barokní Čechie 1620–1740, s. 875–886, Praha 2004, ISBN 80-86197-59-X.
 • Evženie Šnajdrová: Ohlédnutí za Ludiší Letošníkovou, in: Střelecký magazín 7/2005, s. 56–58.
 • Evženie Šnajdrová: Zbraně, in: Ottova obrazová encyklopedie, Praha 2005, s. 74–77.
 • Evženie Šnajdrová: Krása loveckých zbraní, in: Muzejní a vlastivědná práce, 113/1/2005, s. 42–43.
 • Evženie Šnajdrová: 3 hesla in: Nová encyklopedie českého výtvarného umění-dodatky, Praha, Academia 2006, s. 204, 498, 723,
 • Evženie Šnajdrová: 18 katalogových hesel, in: Valdštejn-Albrecht z Valdštejna Inter arma silent musae ?, Academia Praha 2007, ISBN-978-80-200-15655, č. 16.6 – s. 560, č. 16.8 – s. 562, č. 26.10 – s. 562, č. 16.14 – s. 563, č. 16.25 – s. 566, č. 16.27 – s. 567, č. 16.50 – s. 574, č. 16.54 – s. 575, č. 16.56 – s. 575, č.16.60 – s. 576, č.16.68 – s. 579, č. 16.70 – s. 579, č. 16.69 – s. 579, č. 16.71 – s. 580, č. 16.72 – s. 580, č. 16.77 – s. 581, č. 16.80 – s. 582, č. 16.32 – s. 582.
 • Evženie Šnajdrová: A. V. Lebeda ve sbírkových fondech Národního muzea a v expozici Ostravského muzea, in: Muzeum – muzejní a vlastivědná práce 2/2010, roč. 48, s. 30–37.
 • Evženie Šnajdrová: Kuše v době renesance a baroka, in: V. Brych: Arma diaboli, Praha 2012, s. 59–63.
 • Evženie Šnajdrová: Vojenské instruktivní šátky z Národního muzea v kontextu s evropskými, in: Časopis Společnosti přátel starožitností, 4/2013, s. 227–239.
 • Evženie Šnajdrová: Arma ofensiva et defensiva, Historické zbraně a a zbroj ze sbírky Národního muzea, Praha 2014, ISBN 978-80-7036-427-7.