Vědecké zaměření:

Ochrana resp. preventivní konzervace sbírkových předmětů, výzkumné a vývojové práce s tím související, sledování mikroklimatických podmínek ve vybraných depozitářích a expozicích Národního muzea, zpracování a vyhodnocení získaných dat, servisní, poradenská a metodická činnost v oblasti preventivní péče o sbírkové fondy a jejich uchovávání v rámci celého Národního muzea.

Vzdělání:

 • Vysoká škola chemicko-technologická Praha (Ing. /1977/, obor chemická metalurgie kovů a korozní inženýrství
 • Vysoká škola chemicko-technologická Praha (CSc. /1983/), obor technologie zpracování makromolekulárních látek, řádná vědecká aspirantura

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty:

Institut für Buch und Handschriften Restaurierung, Bayerische Staatsbibliothek, Mnichov, květen 2000

Výzkumné projekty:

 • Stříbrná E., Štefcová P., Štulík V.: Racionalizace spotřeby kovů v národním hospodářství. SIVO 1852. ÚVTEI Praha, 1983.
 • Stříbrná E., Štefcová P., Štulík V.: Rozvoj materiálové základny II. Zdokonalování užitných vlastností materiálů. SIVO 1853. ÚVTEI Praha, 1983.
 • Zelinger J., Fries T., Šimůnková E., Štefcová P.: Výzkum vlastností rezonančního dřeva a houslových laků. Zpráva VHČ pro o.p. ČSHN Hradec Králové, HS 82 402/48/85, VŠCHT Praha, listopad 1985.
 • Zelinger J., Fries T., Štefcová P.: Výzkum vlastností rezonančního dřeva a houslových laků. Zpráva VHČ pro o.p. ČSHN Hradec Králové, HS 82 402/48/86, VŠCHT Praha, listopad 1986.
 • Štefcová P., Zelinger J.: Houslové laky – suroviny, příprava, použití a hodnocení. Zpráva pro VVS pro výzkum chemických úprav rezonančního dřeva houslí. VŠCHT Praha, listopad 1986.
 • Zelinger J., Fries T., Štefcová P.: Povrchové úpravy rezonančního dřeva houslí. Zpráva pro VVS pro výzkum chemických úprav rezonančního dřeva houslí. VŠCHT Praha, leden 1987.
 • Zelinger J., Fries T., Štefcová P.: Výzkum vlastností rezonančního dřeva a houslových laků. Zpráva VHČ pro o.p. ČSHN Hradec Králové, HS 82 402/48/87. VŠCHT Praha, listopad 1987.
 • 12. Zelinger J., Brabec M., Fries T., Štefcová P.: Výzkum vlastností rezonančního dřeva a houslových laků. Zpráva pro VVS pro výzkum chemických úprav rezonančního dřeva houslí. VŠCHT Praha, leden 1988.
 • Zelinger J., Fries T., Štefcová P.: Výzkum vlastností rezonančního dřeva a houslových laků. Zpráva VHČ pro o.p. ČSHN Hradec Králové, HS 82 402/48/88. VŠCHT Praha, listopad 1988.
 • Zelinger J., Štefcová P.: Výzkum povrchových úprav mobiliáře. Zpráva VHČ pro Státní restaurátorské ateliéry Praha, HS 83 309/48/88. VŠCHT Praha, prosinec 1988.
 • Zelinger J., Štefcová P.: Povrchové úpravy rezonančního dřeva houslí. Zpráva pro VVS pro výzkum chemických úprav rezonančního dřeva houslí.VŠCHT Praha, leden 1989.
 • Zelinger J., Brabec M., Fries T., Štefcová P.: Výzkum vlastností rezonančního dřeva a houslových laků. Zpráva VHČ pro s.p. ČSHN Hradec Králové, HS 82 402/48/89. VŠCHT Praha, listopad 1989.
 • Zelinger J., Brabec M., Fries T., Štefcová P.: Chemické a povrchové úpravy rezonančního dřeva. Zpráva VHČ pro o.z. Cremona Luby, HS 83 411/48/89. VŠCHT Praha, listopad 1989.
 • Štefcová P.: povrchové úpravy historického mobiliáře. Zpráva pro Státní restaurátorské ateliéry Praha, srpen 1990.
 • Pilař V., Štefcová P.: Houslové laky. Interní publikace pro členy Kruhu umělců houslařů, květen 1990.

Granty:

Preventivní ochrana archeologických kovových předmětů a nové metodické postupy při konzervaci muzejních sbírek, grant MK ČR, identifikační kód projektu: RK99P03OMG007

Přehled grantových projektů – spolupráce:

 • 1MULI-ASSESS (EVK4-CT-2001-2004; účast v rámci spolupráce s SVÚOM s.r.o.);
 • PROMET (STReP-2005-509126; účast v rámci spolupráce se SVÚOM s.r.o.);
 • EUREKA (projekt BRONZART; účast v rámci spolupráce se SVÚOM s.r.o.);
 • CORRLOG (část 6. RP: Monitoring of Air Corrosivity Using Automated Corrosion Loggers; 2005 až 2008, účast v rámci spolupráce s VŠCHT Praha);
 • CHEF (Cultural Heritage Protection against Flooding, 2008 až 2009, účast v rámci spolupráce s ÚTAM AV ČR, v.v.i.).
 • NAKI (Jednotný modulární systém dálkového on-line sledování environmentálních charakteristik depozitářů a expozic, 2012 až 2015, účast v rámci spolupráce s ÚTAM AV ČR, v.v.i.).  
 • NAKI II (Analýza, popis a archivace souborných informací o vlastnostech předmětů kulturního dědictví a využití těchto informací v restaurátorské, konzervátorské a badatelské praxi), , účast v rámci spolupráce s ÚTAM AV ČR, v.v.i. a FF UK.            

Bibliografie:

 • Šebková J., Beránek M., Štefcová P.: Termodynamické vlastnosti kapalné slitiny Al-Mg-Si. Kovové materiály 2, 17 (1979)
 • Štefcová P., Schätz M.: Magnetic silicone Rubbers. Rubber Chem. And Technology 56, 322 (1983).
 • Štefcová P., Schätz M.: Trvalé magnety s polymerním pojivem. Sborník VŠCHT v Praze S11, 11 (1984).
 • Štefcová P., Schätz M.: Interakce polymer-plnivo VII. Úloha kontaktního povrchu při interakci polymer-plnivo. Sborník VŠCHT v Praze S11, 23 (1984).
 • Štefcová P., Schätz M.: Interakce polymer-plnivo VIII. Silikonové pryže se dvěma plnivy. Sborník VŠCHT v Praze S11, 31 (1984).
 • Štefcová P., Schätz M.: Physical nd Chemical Interaction Mechanisms in Silicone Rubbers. Journal of Appl. Polym. Sci 29, 1929 (1984).
 • Štefcová P., Schätz M.: Magnetische Silicongummiprodukte. Plaste und Kautschuk 31, 5 (1984).
 • Zelinger J., Šimůnková E., Fries T., Štefcová P.: Rezonanční dřevo houslí. Sborník VŠCHT v Praze S13, 69(1985).
 • Štefcová P., Zelinger J.: Fyzikální účinky houslového laku – část I. Sborník VŠCHT v Praze S18, 235(1988).
 • Štefcová P., Zelinger J.: Houslové laky – suroviny, příprava, použití a hodnocení. Hudební nástroje 24, č.1 až 6(1987).
 • Štefcová P., Zelinger J.: Pravděpodobnost použití terpentýnu a terpenových pryskyřic při přípravě starých italských houslových laků. Sborník VŠCHT v Praze S18, 265(1988).
 • Štefcová P., Zelinger J.: Přírodní organická barviva a pigmenty. Sborník VŠCHT v Praze S18, 277(1988).
 • Štefcová P., Zelinger J.: Houslové laky – suroviny, příprava, použití a hodnocení. Hudební nástroje 25, č. 1 až 4 (1988).
 • Kolektiv autorů: Výroba hudebních nástrojů – materiály a jejich obrábění. Učební text pro postgraduální studium. VŠLD Zvolen, 1988. Štefcová P.: Varnishing of violin resonant wood. The Strad 101(1990).
 • Štefcová P.: Povrchové úpravy rezonančního dřeva. Hudební nástroje 26, 210(1989).
 • Štefcová P.: Die Wahrscheinlichkeit der Anwendung von Terpentin und Terpenharzen bei die Herstellung alter italienischer Geigenlacke. Instrumentenbau Zeitschrift 6(1990).
 • Štefcová P.: Povrchová úprava starých smyčcových nástrojů z analyticko-historického hlediska. HMM, 3(1991).
 • Fries T., Štefcová P., Pilař V.: Ozonizace rezonančního dřeva I. Hudební nástroje 27(1990).
 • Štefcová P.: Surface treatment of old string Instruments. The Strad 102(1990).
 • Štefcová P.: Oberflächenbehandlung der Streichinstrumente und akustische Eigenschaften. Instrumentenbau Zeitschrift 9(1990).
 • Štefcová P.: Oberflächenbehandlung von Resonanzholz und akustische Eigenschaften. HMM 2(1991).
 • Fries T., Štefcová P.: Ozonizace rezonančního dřeva II. Hudební nástroje 27 (1990).
 • Štefcová P.: Povrchové úpravy starých smyčcových nástrojů. HMM 3(1991).
 • Fries T., Štefcová P.: Barvení dřeva oxidačními plyny. Sborník VŠCHT v Praze S20 (1991).
 • Kolektiv autorov: Výroba hudobných nástrojov II. VŠLD Zvolen 1989 (kap. Povrchové úpravy rezonančního dřeva, s. 315-330).
 • Štefcová P. (ed.) : Preventivní ochrana sbírkových předmětů, první vydání, Národní muzeum, Praha 2000, ISSN: 80-7036-114
 • Štefcová P. (ed.): Sborník přednášek z odborného semináře konaného ve dnech 6.-8. března 2000 v Národním muzeu, Národní muzeum, Praha 2000, ISSN:80-7036-108-5
 • Štefcová P. (ed.): Preventivní ochrana sbírkových předmětů, druhé vydání, Národní muzeum, Praha 2001, ISSN: 80-7036-129-8
 • Šefčíková D., Štefcová P.: European Preventive Conservation Strategy, A Project Report, EVTEK Institute of Art and Design, Vantaa, Finland, 2001, ISBN: 951-647-004-1
 • Štefcová P., Drozenová J.: Klimatické parametry depozitáře – teorie a praxe, Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů Plzeň 2005, Technické muzeum v Brně, 2005, ISSN 1801-1179
 • Štefcová, P., Drozenová J., Josef J.: Zkušenosti s depozitáři Národního muzea, Sborník přednášek z odborného semináře Společnosti pro technologie ochrany památek, STOP 2006
 • Drozenová J., Štefcová P.: České muzeum hudby – mikroklima, Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů Cheb 2006, Technické muzeum v Brně, 2006, ISSN 1801-1179
 • Drozenová, J., Kreibichová, B., Štefcová, P., Kreislová, K., Knotková, D.: Vliv vnitřních a vnějších faktorů na korozivitu vnitřního prostředí v hlavní budově Národního muzea. In: Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Znojmo 2007.
 • Štefcová, P.: Hliník a jeho slitiny jako konstrukční materiál pro stavbu antén (část I.), In: Radioamatér č. 4/2007.
 • Štefcová, P.: Hliník a jeho slitiny jako konstrukční materiál pro stavbu antén (část II.), In: Radioamatér č. 5/2007.
 • Štefcová, P.: Výstava Albrecht z Valdštejna a jeho doba z hlediska ochrany a péče o vystavené sbírkové předměty. In: Zborník príspevkov z odbornej konferencie Ochrana a využívanie kultúrného dedičstva, Martin 2008, EAN 9788089301331.
 • Štefcová, P.: Depozitáře asijského oddělení Náprstkova muzea Národního muzea v Horních Počernicích (vlastní objekt a jeho provedení z hlediska preventivní péče o sbírkové předměty). In: Textil v muzeu – textil a textilní technologie v depozitářích. Brno: Technické muzeum v Brně, 2009, s. 9 – 16.
 • Štefcová, P.: spoluautorka a komisařka výstavy „Tajemství materiálů – nedestruktivní průzkum předmětů kulturního dědictví, Národní muzeum, Praha, 24. 11. 2009 až 13. 4. 2010, reinstalace 3. 1. 2011 až 7. 7. 2011.
 • Štefcová, P.: Ochrana sbírkových předmětů před nebezpečím biologického poškození, Múzeum, vol. LVI, 4/2010, s. 29 – 32, Bratislava 2010, ISSN 0027-5263.
 • Štefcová, P.: Nedestruktivní průzkum předmětů kulturního dědictví, Múzeum, Vol. LVII, 2/2011, s. 1 – 7, Bratislava 2011, ISSN 0027-5263.
 • Valach J., Juliš K., Štefcová P.: Modular system of Sensors for Monitoring of Museum Internal Environment, International Journal of Heritage in the Digital Era, Vol. 1, pp. 39 – 42 (2012), DOI: 10.1260/2047 – 4970.1.0.39.
 • Štefcová P.:  Preventivní dezinsekce a deratizace v objektech Národního muzea In: Sborník přednášek z odborného semináře Společnosti pro technologie ochrany památek, str. 13 – 17 (2012).
 • A (výsl. publikační), D (článek ve sborníku), 2014    Štefcová, P., Pech, M., Valach, J., Juliš, K., Wolf, B.: "Mobile device for monitoring of artifacts during transportation", 978 1 907132 47 6; Euromed 2014: Proceedings, 11, 441-451, Hockley (United Kingdom), Multiscience Publishing Co. Ltd.
 • A (výsl. publikační), D (článek ve sborníku), 2014     Štefcová, P., Valach, J., Juliš, K.: "Unified modular systém of remote on-line monitoring of environmental parametrs of depositories and expositions", EPC 2014 Horizon 2020 and Creative Europe vs Digital Heritage, A European Project Crossover, 18-21, 2014, s. 1-4, 4.
 • A (výsl. publikační), D (článek ve sborníku), 2014               Štefcová, P., Pech, M., Valach, J., Juliš, K., Wolf, B.: "Mobile device for monitoring of artifacts during transportation", 978 1 907132 47 6; Euromed 2014: Proceedings, 11, 441-451, Hockley (United Kingdom), Multiscience Publishing Co. Ltd.
 • A (výsl. publikační), J (článek v odb.periodiku), 2014  Štefcová, P., Pech, M., Kotyk, M., Valach, J., Juliš, K., Frankl, J.:"Jednotný moduklární systém dálkového on-line sledování environmentálních parametrů depozitářů a expozic", 0027-5263; Múzeum, LX, č. 3, s. 41-45, 5.
 • A (výsl. publikační), J (článek v odb.periodiku), 2014  Štefcová, P., Pech, M., Kotyk, M., Valach, J., Juliš, K., Frankl, J.: "Pest management in museum collections and storage areas (new approach - online sensors for pest detection", 1934-8932, Journal of Environmental Science and Engineering A, 3, 3, 163-176, 14.
 •  
 • A (výsl. publikační), O (poster na konferenci), 2014      
 •  Štefcová, P., Pech, M., Valach, J., Juliš, K.: "Sensors for monitoring corrosivity of indoor environment of museum exposition", 11th International Conference Indoor Air Quality in Heritage and Historic Environments, Praha, 13.-16.4. 2014.
 • A (výsl. publikační), O (prezentace  na konferenci), 2014   Štefcová, P.: "Jednotný modulární systém dálkového on-line sledování environmentálních charakteristik depozitářů a expozic",  workshop Vědecké projekty Národního muzea, Praha, 13.10.2014, Národní muzeum.
 • A (výsl. publikační), O (poster na konferenci), 2014     Valach, J., Štefcová, P., Juliš, K., Kotyk, M., Pech, M., Frankl, J.:  "Extension of modular systém for monitoring of museumś environment to pest detection", International conference on IPM in museums, archives and historic houses, Vídeň, Republika Rakousko, 5.-7.6.2013.
 • B (výsl. aplikovaný), R (software), 2014     Juliš, K., Valach, J., Štefcová, P.:  AMUSING. Software pro jednotlivé funkcionality Jednotného systému dálkového on-line monitorování environmentálních parametrů depozitářů a expozic. R(0434838-UTAM-F2015CZ eng L4-Software), DF12P01OVV027,  http://amusing.itam.cas.cz/151020/, Národní muzeum, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR cv.v.i.
 • A (výsl. publikační), O (prezentace na konferenci, 2015      Štefcová, P.: „Jednotný modulární systém dálkového on-line sledování environmentálních charakteristik depozitářů a expozic“,  DF12P01OVV027, konference „Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov dedičstva, 7.-9. října 2015, Bratislava, Slovenská republika).
 • A (výsl. publikační), O (prezentace na workshopu), 2015   Štefcová, P.: Jednotný modulární systém dálkového on-line sledování environmentálních charakteristik depozitářů a expozic“, DF12P01OVV027, workshop pořádaný NM a ÚTAM, zaměřený na preventivní péči o předměty kulturního dědictví v muzeích, archivech, galeriích a dalších institucích, Praha, 20. října 2015, přednáškový sál Českého muzea hudby Národního muzea; http://amusing.itam.cas.cz/151020/.
 • A (výsl. publikační), O (poster na workshopu), 2015      Štefcová, P., Pech, M., Kotyk, M., Valach, J., Juliš, K., Frankl, J.: "Využití moderních informačních a komunikačních technologií v preventivní péči o předměty kulturního dědictví", DF12P01OVV027, workshop pořádaný NM a ÚTAM, zaměřený na preventivní péči o předměty kulturního dědictví v muzeích, archivech, galeriích a dalších institucích, Praha, 20. října 2015, přednáškový sál Českého muzea hudby Národního muzea Národní muzeum.
 • A (výsl. publikační), O (poster na workshopu), 2015  Štefcová, P., Pech, M., Valach, J., Juliš, K.: "Automatic MUSeum monitorING - databázový systém pro správu klimatických dat naměřených v prostředí muzeí a galerií", DF12P01OVV027, workshop pořádaný NM a ÚTAM zaměřený na preventivní péči o předměty kulturního dědictví v muzeích, archivech, galeriích a dalších institucích, Praha, 20. října 2015, přednáškový sál ČMH NM, Národní muzeum.
 • A (výsl. publikační), J (článek v odb. periodiku), 2015    Štefcová, P., Pech, M., Kotyk, M., Valach, J., Juliš, K., Frankl, J.: „Jednotný modulární systém dálkového on-line sledování environmentálních parametrů depozitářů a expozic“, DF12P01OVV027, ISSN 1803-0386 (registrační číslo MKČR E 18212); Muzeum: muzejní a vlastivědná práce, číslo 1, ročník 53, 2015, 7, str. 66-72, Praha, Národní  muzeum.
 • A (výsl. publikační), D (článek  ve sborníku), 2015      Valach, J., Juliš, K., Štefcová, P., Pech, M., Wolf, B., Kotyk, M., Frankl, J.: „Everything is data – overview of modular system of sensors for museum environment“, The International Archivesof the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-5/W7. Gőttingen: Copernicus Publications, 2015. Yen, X; Weng, K.; Cheng, H. ISSN 2194-9034. 25th International CIPA Symposium 2015, 31. August – 04 September 2015, Taipei, Taiwan, doi: 10.5194/isprsarchives-XL-5-W7-439-2015.
 • A (výsl. publikační), D (článek  ve sborníku), 2015        Valach, J., Wolf, B., Urushadze, S., Paulová, E., Štefcová, P.: "Quantification of mechanical loads induced by traffic and visitors on museum collection placed in cultural heritage building", WIT Transactions on the Built Environment, Vol. 168, Southampton“ WIT Press, 2015. Brebbia, C.A. 7 str., s 773-779, ISBN978-1-78466-157-1 (doi: 10.2495/SD150682.
 • B (výsl. aplikovaný),  Z (poloprovoz), 2015     Valach, J., Juliš, K., Frankl, J., Štefcová, P., Pech, M., Kotyk, M.: " Systém demonstrující propojení mezi sběrným serverem, jednotkami v lokalitách a mobilním uživatelským terminálem", projekt NAKI DF12P01OVV027, Výstup schválen Ministerstvem kultury ČR dopisem č.j. MK 57784/2015 OVV ze dne 29.9.2015. 
 • A (výsl. publikační), J (článek  ve sborníku), 2015      Valach, J., Juliš, K., Frankl, J., Štefcová, P., Pech, M., Kotyk, M.: "Jednotný modulární systém dálkového on-line sledování environmentálních parametrů depozitářů a expozic". Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov dedičstva, Zborník z konferencie CSTI 2015 Consevation Science, Technology and Industry Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016 – (Majchrovičová, V.), s. 46-58, ISBN 978-80-8060-377-9. Poskytovatelem byl výstup schválen dopisem č.j. MK 57784/2015 OVV ze dne 29.9.2015.
 • B (výsl. aplikovaný),G (funk.), 2015  Valach, J., Juliš, K., Frankl, J., Štefcová, P., Pech, M., Kotyk, M.: "G (funk): bio- a foto- senzory", projekt NAKI DF12P01OVV027,  Výstup schválen Ministerstvem kultury ČR dopisem č.j. MK 57784/2015 OVV ze dne 29.9.2015.
 • B (výsl. aplikovaný), W (workshop), 2015                                                             
 • Štefcová, P., Pech, M., Kotyk, M., Valach, J., Juliš, K., Frankl, J., Wolf, B. Workshop, pořádaný NM a ÚTAM, zaměřený na preventivní péči o předměty kulturního dědictví v muzeích, archivech, galeriích a dalších institucích, Praha, 20. října 2015, přednáškový sál ČMH NM, DF12P01OVV027.
 • B (výsl. aplikovaný), N (met), 2015    
 •  Valach, J., Juliš, K., Frankl, J., Štefcová, P., Pech, M.,  Kotyk, M., "Metodika sledování a hodnocení světelných parametrů a biologických indikátorů vnitřního prostředí depozitářů a expozic". Certifikační orgán Ministerstvo kultury ČR, Maltézské nám. 1, Praha 1. Datum certifikace 16.2.2016, osvědčení č. 87 (č.j. MK 11749/2016 OVV).
 • A (výsl. publikační, O, poster na konferenci, 2016Valach J., Bryscejn J., Petráňová V., Štefcová P.: „3D shape and composition documentation of small metallic archeological objects by SEM“, SEAHA, the 2nd International Conference on Science and Engineering in Arts, Heritage, and Archaeology, University of Oxford,  20–21.6. 2016.
 • B (výsl. aplikovaný),G (funk.), 2016  Valach, J., Juliš, K., Frankl, J., Štefcová, P., Pech, M., Kotyk, M.: „G (funk.): soubor jednoduchých čidel pro monitorování parametrů vnitřního prostředí v uzavřených či nesnadno přístupných prostorách (např. výstavní vitríny, odlehlé depozitáře atp.)“,  výstup z projektu NAKI DF12P01OVV027,  zasláno na MK ČR ke schválení.
 • B (výsl. aplikovaný), G (funk.), 2016   Valach, J., Juliš, K., Wolf B.,  Štefcová, P., Pech, M.: „G (funk.): záznamník trqansportu (snímač pro monitoring parametrů prostřadí, vibrací a otřesů v průběhu transportu předmětů kulturního dědictví“,  výstup z projektu  NAKI DF12P01OVV027, zasláno na MK ČR ke schválení.