Vědecké zaměření:

  • Antonín Dvořák a hudební kultura 19. století, organologie

Vzdělání:

  • Janáčkova konzervatoř v Ostravě – hra na housle (2008–2014)
  • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – hudební věda, Bc. a Mgr. (2014–2020)
  • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – hudební věda, doktorské studium (2020–současnost)

Předchozí působení:

  • 2019–2021 Památník Leoše Janáčka a Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně (průvodkyně, dokumentační pracovnice)
  • 2021–2022 Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně (kurátorka)

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty (výběr):

  • Universität Wien (2018, Erasmus+)
  • Music, Humanities, and Science: Instrument Making (MuHAS) – International Summer School, Le Mans, France (2022)

Publikační činnost:

  • ŠTEVANKA KADLÍČKOVÁ, Barbora. Niněry ze sbírky Českého muzea hudby. In Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. Sborník z konference. Praha: MCMI, 2021. s. 40–64, 181 s.
  • ŠTEVANKA KADLÍČKOVÁ, Barbora. Katalogová hesla „příčná flétna“ a „hoboj“. In Kateřina Bobková-Valentová, Petra Hnilicová. Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši. Katalog výstavy. Havlíčkův Brod: Národní památkový ústav, 2020. s. 346–347.