Vzdělání:

 • vyšší odborné

Granty a projekty:

 • 2021 VISK 7: Komplexní ochrana a digitalizace sbírky zvukových nosičů z pozůstalosti R. A. Dvorského - 2. etapa (projekt NM, VISK 7, 2021) 
 • 2020 VISK 7: Komplexní ochrana a digitalizace sbírky zvukových nosičů z pozůstalosti R. A. Dvorského - 1. etapa (projekt NM, VISK 7, 2020) 
 • 2019-2023: Historie zvukových dokumentů na území ČR a USA ve sbírkách NM se zaměřením  převážně na období 1899–1960 a s důrazem na problematiku prodejců fonografických válečků a gramofonových desek v daném období. (dílčí cíl 24.II, projekt NM, DKVRO NM 2019-2023) – člen řešitelského týmu
 • 2019-2023: Komplexní pracovní postupy a funkční nástroje v rámci procesu ochrany a digitalizace zvukových dokumentů za účelem jejich zavedení do interní praxe digitalizace zvukových dokumentů v NM. (dílčí cíl 24.I, projekt NM, DKVRO NM 2019-2023) 
 • 2019 VISK 7: Pilotní projekt digitalizace šelakových gramofonových desek z fondu Národního muzea – Českého muzea hudby (projekt NM, VISK 7, 2019) 
 • 2018-2022 NAKI II: Nový fonograf: naslouchejme zvuku historie. Vytvoření postupů a nástrojů pro evidenci, digitalizaci, zpřístupnění a dlouhodobou ochranu zvukových záznamů na historických nosičích v paměťových institucích (projekt NM, NAKI II 2018-2022, č.proj.DG18P02OVV032)
 • 2016-2018: Průzkum fondu Českého muzea hudby se zaměřením na českou produkci standardních gramofonových desek o velikosti 30cm do roku 1946 (projekt NM, DKVRO NM, č. proj. 2016/47, 2017/44, 2018/47) – člen řešitelského týmu

Výstavy a muzejní práce:

 • Hudebníci na cestách a za odpočinkem
 • Foersterovské Vánoce
 • Karel Kryl
 • Jan Kubelík
 • Reklamní grafika na notových tiscích

Publikační činnost

 • GÖSSEL, Gabriel, Martin MEJZR, Michal STUDNIČNÝ a Filip ŠÍR. Digitalizace etiket standardních šelakových desek jako nástroj pro efektivní muzejní evidenci: výsledky průzkumu ve sbírce fonotéky Národního muzea - Českého muzea hudby. ProInflow: časopis pro informační vědy [online], 2019, 11(2). ISSN 1804-2406.
 • STUDNIČNÝ, Michal. Jan Kubelík – ikonografie v Českém muzeu hudby. Praha, 2012. Absolventská. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze.
 • Hudebníci na cestách za prací i odpočinkem. In: Muzeum 3000: Zpravodajský portál Národního muzea pro 3. tisíciletí [online]. Praha: Národní muzeum, 2012, 19. 7. 2013 [cit. 2018-08-29]. Dostupné z: http://muzeum3000.nm.cz/nejnovejsi/hudebnici-na-cestach-za-praci-i-odpocinkem?clanek=hudebnici-na-cestach-za-praci-i-odpocinkem

Funkční vzorek / Functional sample

 •   ŠÍR, Filip a Michal STUDNIČNÝ. Specializovaný nástroj na uchycení gramofonových desek. Praha : Národní muzeum, 2018.

Certifikované metodiky / Certified methodologies

 • BEZĎEK, Ladislav, Gabriel GÖSSEL, Michal STUDNIČNÝ a FILIP ŠÍR. Archivní záznam věrohodného obrazu etikety gramofonové desky: standardní postupy digitalizace s důrazem na tiskovou reprodukci etikety gramofonové desky za účelem jejího dlouhodobého uchování. Praha: Národní muzeum, 2020. [online]. Dostupné z WWW: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-453575 (rok uplatnění 2021)

 

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

 • BAAC (Baltic Audiovisual Archival Council) 2.–3. 10. 2016 Vilnius, Litva