Vzdělání:

  • vyšší odborné

Granty a projekty:

  • The Great 78 Project, Projekt NAKI II (2018-2022): Nový fonograf

Výstavy a muzejní práce:

  • Hudebníci na cestách a za odpočinkem
  • Foersterovské Vánoce
  • Karel Kryl
  • Jan Kubelík
  • Reklamní grafika na notových tiscích

Publikační činnost (výběr):

  • STUDNIČNÝ, Michal. Jan Kubelík – ikonografie v Českém muzeu hudby. Praha, 2012. Absolventská. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze.
  • Hudebníci na cestách za prací i odpočinkem. In: Muzeum 3000: Zpravodajský portál Národního muzea pro 3. tisíciletí [online]. Praha: Národní muzeum, 2012, 19. 7. 2013 [cit. 2018-08-29]. Dostupné z: http://muzeum3000.nm.cz/nejnovejsi/hudebnici-na-cestach-za-praci-i-odpocinkem?clanek=hudebnici-na-cestach-za-praci-i-odpocinkem

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

  • BAAC (Baltic Audiovisual Archival Council) 2.–3. 10. 2016 Vilnius, Litva