Specializace:

  • konzervování archeologických textilií a usní, konzervování hrobových textilií, restaurování historického textilu

Vzdělání:

  • Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Fakulta chemické technologie, obor Konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
  • Vyšší odborná škola textilní Brno, obor Oděvní návrhářství a scénický kostým

Vědecko-výzkumné projekty:

  • 2013–2014 Interní grant VaV NM: Revize a materiálový průzkum nejstarších nálezů fragmentů oděvů a oděvních doplňků z rané doby historické ze sbírky Starších českých dějin Historického muzea (hlavní řešitel)

Členství v odborných společnostech:

  • Komise konzervátorů a restaurátorů AMG

Bibliografie:

  • ŠULCOVÁ, V.: Textilní nálezy z dětských pohřbů z krypty kostela sv. Jakuba v Brně. In:Textil v muzeu, Technické muzeum v Brně, 2012, s. 22–27.
  • ŠULCOVÁ, V.; ZŮBEK, A.: Hrobové textilie z krypty kostela sv. Jakuba v Brně. Fórum pro konzervátory-restaurátory, Technické muzeum v Brně, 2012, s. 37–42.
  • ČIHÁKOVÁ, A.; ŠULCOVÁ, V.: Konzervování archeologického textilu na univerzitě Metropolia v Helsinkách. In: Textil v muzeu, Technické muzeum v Brně, 2011, s. 68–72.
  • ŠULCOVÁ, V.: Konzervování archeologického nálezu ze Salmovského paláce - usně. In:Textil v muzeu, Technické muzeum v Brně, 2011, s. 19–22.
  • DLABOLOVÁ, L.; JONÁŠOVÁ, Š.; MSALLAMOVÁ, Š.; ŠULCOVÁ, V.: Restaurování relikviáře Panny Marie. In: Sborník z konference Muzea, památky konzervace, Slezské zemské muzeum, 2010. s. 69-75.