Vědecké zaměření:

 • Česká hudba 19. a 20. stol. (hlavní specializace: melodram)

Vzdělání:

 • 2021 – Doc. na AMU, obor Hudební umění 
 • 2014 – Ph.D. na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (obor hudební věda)
 • 1977–1982 – FF UK, obory hudební věda – výchova, čeština, 1982 – PhDr.


Důležité zahraniční pobyty:

 • 1994 – Kanada: přednáškové turné po kanadských univerzitách Montreal – Ottawa – Toronto (20.10. – 22. 11.)
 • 1996 – USA a Kanada: přednáškové a umělecké turné: Los Angeles – Stanford – Portland – Vancouver – Montreal – Toronto – New York (19. 5.–15. 6.)
 • 1996 – USA: Mezinárodní vědecká konference na Stanford University Opera and Song without Singing – Musical Melodrama
 • 2007 – Slovensko: Bratislava, Národní muzeum – výstava „Život je jen náhoda“, doprovodné přednášky k výstavě
 • 2009 – USA: New York, Česká nár. budova – výstava J. Ježek: Life is just an coaccident, doprovodné přednášky k výstavě
 • 2010 – Kanada: Toronto, St. Vaclav Church – výstava J. Ježek: Life is just an coaccident, doprovodné přednášky k výstavě (+ natočen medailon pro kanadskou TV – české vysílání)
 • 2013 – Rakousko: Vídeň, stáž –součást doktorandského studijního programu na FF UP v Olomouci
 • 2014 – Slovensko: Bratislava, stáž – součást doktorandského studijního programu na FF UP v Olomouci         
 • 2018 – Slovensko: Baňská Štiavnica (25. 5.–27. 5.), Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, přednášky o melodramu
 • 2019 – Slovensko: Nitra (10. 12.– 12. 12.), Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, přednášky o melodramu

Výzkumné projekty:

 • 1993–1998 – členka interního týmu MČH pro 2. fázi přípravy edice korespondence B. Smetany
 • 1998–2000 – autorka projektu Mezinárodní oslavy Z. Fibicha, vědecký výstup: Mezinárodní vědecká konference „Fibich –melodram – secese“ v Praze
 • Od r. 1997 autorka projektu „Znovuoživení českého koncertního melodramu“, jehož výzkumná část je interním výzkumným úkolem NM – ČMH: „Výzkum pramenů k dějinám českého melodramu a oživení dalšího vývoje tohoto uměleckého druhu“.

Pedagogická činnost:   

 • DAMU – externí pedagog předmětu MELODRAM  2002–2012
 • HAMU– externí pedagog předmětu Hudba a slovo 2018– dosud

Muzejní práce (výstavy):

 • Šustíková, V.: expozice Pamětní síně B. Smetany v Benátkách nad Jizerou, 1992
 • Šustíková, V.: B. Smetana-Legend of My Country (putovní výstava Montreal – Ottawa – Toronto, 1994)
 • Šustíková, V.: Zdeněk Fibich 1850–1900 (výstava k výročí UNESCO, Lobkovický palác, Praha 2000/2001)
 • Šustíková, V.: Štědrý den (výstava k 130. výročí premiéry prvního českého koncertního melodramu, Praha, ČMH Karmelitská 2005/2006)
 • Šustíková, V.: Život je jen náhoda (výstava k 100. výročí Jaroslava Ježka – výročí UNESCO, Praha, ČMH Karmelitská 2006/2007; nové instalace: Bratislava, NM 2007; New York, Česká budova 2009; Toronto, sv.Vaclav Hall 2009/2010; Prachatice, NM 2011)

Členka autorského týmu mezioborových výstav Národního muzea:

 • 2013 – Peníze a hudba, Praha, Národní muzeum
 • 2014 – Hudba a politika, Praha, Národní památník na Vítkově

Ostatní aktivity:

 • Šéfredaktorka odborného časopisu ČSHV Muzikologické fórum a předsedkyně ediční rady (2012–2018), členka ediční rady Muzikologického fóra (2019–dosud )
 • Členka Rady pro výstavní činnost Národního muzea (2008–2012)
 • Členka odborné poroty Mezinárodní soutěže v interpretaci melodramů (od r. 1998)
 • Členka výboru společnosti Slovo a hlas (od r. 2002–dosud)
 • Členka výboru České Společnosti pro hudební vědu (2006–dosud), místopředsedkyně ČSHV (2007–2015), členka revizní komise výboru ČSHV (2019–dosud)
 • Předsedkyně Společnosti Zdeňka Fibicha (2000–2018), místopředsedkyně SZF (2019–dosud)
 • Zakladatelka a lektorka Uměleckých dílen melodramu (od r. 2004)
 • Zakladatelka „Mezinárodního festivalu koncertního melodramu Praha“, ředitelka, dramaturgyně a režisérka festivalu v letech (1998–2017),  umělecká ředitelka a režisérka Melodramfestu (přejmenovaný festival) (2018 –dosud)
 • Zakladatelka „Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů“, ředitelka festivalu (1999­– 2008), zástupkyně ředitelky festivalu (2009­–2018), ředitelka soutěže (2019–dosud), členka odborné poroty (1999–dosud)
 • Spoluzakladatelka „Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v kompozici melodramů“, zástupkyně ředitele, členka odborné poroty, režisérka provedení (2019–dosud)
 • spolupráce s Českým rozhlasem – Vltava: pořady o Z. Fibichovi a o melodramu (od r. 2000)
 • účast na vědeckých konferencích (od r. 1984 průběžně)
 • pořádání vědeckých konferencí: 20.– 22. 10. 2000 Praha: Fibich – Melodrama – Art nouveau, 19.–21. 5. 2010 Olomouc: Fibich as a Central European Composer at the End of the Nineteenth Century, 24.–25. 11. 2011 Výroční konference ČSHV

Bibliografie (výběr):

 • Šustíková, Věra. Má vlast a její vědecká reflexe. In: Z pokladnice Národního muzea 1818–1998, katalog NM, Praha : Národní muzeum, 1998, s. 36–37.
 • Šustíková, Věra. Zdeněk Fibich 1850–1900. Praha : Národní muzeum, 2000 (42 s.)
 • Šustíková, Věra. Der heutige Zustand der Quellenbasis von Zdeněk Fibichs Leben und Work. In: Fibich – melodram – secese, sborník ČHS-SZF a NM-MČH, Praha 2000, s. 21–25. 
 • Šustíková, Věra. Czech concert-melodrama from Zdeněk Fibich to the Present. In: Fibich – melodram – secese, sborník ČHS-SZF a NM-MČH, Praha 2000, s. 185–162. 
 • Šustíková, Věra. Kytice a hudba. In: Kytice v nás, Městská knihovna, Jičín 2003, s. 74–86.
 • Šustíková, Věra. Počátky melodramu v Evropě a v české hudební kultuře. In: Česká hudba 2004, sborník, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, s. 35–40. 
 • Šustíková, Věra. Modrý pokoj – genius loci Jaroslava Ježka. In: Slavnostní konference u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Ježka, sborník KJJ, Praha 2006, s. 12–17.
 • Šustíková, Věra. Společnost Zdeňka Fibicha a oživení koncertního melodramu. Hudební věda, 2008, r. 45, č. 3–4, s. 404–412.           
 • Šustíková, Věra. Německý melodram v Čechách. In: Česko-německé hudební vztahy v minulosti a současnosti, Ústí nad Labem. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008, s. 114–121. 
 • Šustíková, Věra. Melodram v současnosti. Javisko roč. 40, č. 4, Bratislava, 2008.  
 • Šustíková, Věra. Melodram opět žije. Grand Biblio, roč. 2, č.10, Grand Princ Praha 2008, s. 22 
 • Šustíková, Věra. Melodram ve sbírkách Českého muzea hudby, Musicalia, 2010, roč. 2, č. 1–2, 65–96.  
 • Šustíková, Věra. Hrachovinová, Marta. Changes in Theatrical Performance and Thein  Influence on the Interpretation of the Melodramas of Zdeněk Fibich. In: Musicologica Olomucensia 12, Olomouc, Univerzita Palackého, 2010, s. 173–1820. 
 • Šustíková, Věra. Petrdlík, Jiří. The Context of the Melodrama Cycle Hippodamia by Jaroslav Vrchlický and Zdeněk Fibich. In: Musicologica Olomucensia 12. Olomouc, Univerzita Palackého, 2010, s. 195–202. 
 • Šustíková Věra. Mezinárodní situace v oboru koncertního melodramu. DISK, 2011, r. 35, č. 1, s. 143–151
 • Šustíková Věra. Mezinárodní festival koncertního melodramu Praha experimentoval s prostorem. Opus musicum, 2011, r. 43, č. 6, s. 62–66
 • Šustíková Věra. Sběratel Zdeněk Fibich. Muzikologické fórum, 2012, roč. I, č. 1, s. 39–46
 • Šustíková Věra. Melodram jako interpretační problém, Muzikologické fórum, 2013, roč. II, č. 1. s. 38–44
 • Šustíková Věra. Zdeněk Fibich – slovníkové heslo. In Biografický slovník českých zemí. 17. sešit. Praha: Historický ústav AV ČR, 2013
 • Šustíková Věra. Betty Fibichová – slovníkové heslo. In Biografický slovník českých zemí. 17. sešit. Praha: Historický ústav AV ČR, 2013
 • Šustíková Věra. Nad orchestrálními i ostatními partiturami Zdeňka Fibicha. Štědrý den – první koncertní melodram. Hudební rozhledy, 2014, r. 67, č. 9, s. 48–49
 • Šustíková Věra. Nad orchestrálními i ostatními partiturami Zdeňka Fibicha. Fibichovy melodramy s klavírem. Hudební rozhledy, 2014, r. 67, č. 10, s. 48–49
 • Šustíková Věra. Nad orchestrálními i ostatními partiturami Zdeňka Fibicha. Fibichovy orchestrální melodramy. Hudební rozhledy, 2014, r. 67, č. 11, s. 48–49
 • Šustíková Věra. Nad orchestrálními i ostatními partiturami Zdeňka Fibicha II Fibichovy scénické melodramy. Hudební rozhledy, 2014, r. 67, č. 12, s. 44–45
 • Šustíková Věra. Obroda žánru koncertního melodramu v české kultuře na přelomu 20. a 21. století. Muzikologické fórum, 2014, r. III, č. 2, s. 266–273
 • Šustíková Věra. Zdeněk Fibich a český koncertní melodram. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014, (295 s.), ISBN: 978-80-244-4265-1.   
 • Šustíková Věra. Prameny k Fibichově melodramatickému cyklu Hippodamie. (Výpověď o tvůrčím procesu a novátorském přínosu autora.) Opus musicum, 2014, r. 46, č. 6, s. 48–61
 • Šustíková Věra. Fibichova Hippodamie a Hippodamie Vrchlického. Studie a kritická edice libret cyklu scénických melodramů. Praha: Národní muzeum, 2016, (392 s.), ISBN: 978-80-7036-492-5
 • Šustíková Věra. Mezinárodní festival koncertního melodramu Praha 2015. Hudební rozhledy, 2016, č. 1, s. 16
 • Šustíková Věra. Nová vlna koncertního melodramu / New Wave of concert Melodrama. Praha: Národní muzeum a Společnost Zdeňka Fibicha, 2017, (432 s.), ISBN: 978-80-7036-534-2. 
 • Šustíková Věra. 19. ročník Mezinárodního festivalu koncertního melodramu. Opus musicum 2017, r. 49, č. 1
 • Šustíková Věra. Jaroslav Ježek. In: sborník Ticket to the New World / Lístek do Nového světa. Praha: Czech National Trust, 2018, s. 146–163
 • Šustíková Věra. K současnému stavu koncertního melodramu. Muzikologické fórum, 2018, r. VII., č. 1, s. 6–24
 • Šustíková Věra. Pevná básnická forma Shakespearových sonetů a její uchopení v melodramu. Muzikologické fórum, 2018, r. VII., č. 1, s. 38–52
 • Šustíková Věra. Modrý pokoj Jaroslava Ježka – slovníkové heslo. In: Český hudební slovník osob a institucí on line, 2018. Portál Centra hudební lexikografie při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/
 • Šustíková Věra. Společnost Zdeňka Fibicha – slovníkové heslo. In: Český hudební slovník osob a institucí on line, 2018. Portál Centra hudební lexikografie při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/
 • Šustíková Věra. Mezinárodní festival koncertního melodramu Praha – slovníkové heslo. In: Český hudební slovník osob a institucí on line, 2018. Portál Centra hudební lexikografie při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/
 • Šustíková Věra. Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů – slovníkové heslo. In: Český hudební slovník osob a institucí on line, 2018. Portál Centra hudební lexikografie při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/
 • Šustíková Věra. Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů. In: Sborník MELODRAM –20 years of International Zdeněk Fibich Competition in Interpretation of Melodrama / 20 let Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů. (Eds. Šustíková Věra a Hrachovinová Marta): Praha: Společnost Zdeňka Fibicha, 2018, (72 s.) ISBN 978-80-904286-5-2
 • Šustíková Věra. 20. Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů. Hudební rozhledy 2019, č. 2
 • Šustíková Věra. Metodologie strukturální analýzy koncertního melodramu (spolu s prof. Bezděkem) v recenzovaném on line časopise Masarykovy univerzity Teoretické reflexe hudební výchovy, 2019, r. 14, č. 2, ISSN 1803–1331, s. 18–32.
 • Šustíková Věra. The Film Music of Luboš Fišer. Musicalia. Praha: Národní muzeum, 2020, roč. 12, č. 1–2, s. 110–125. ISSN 1803-7828 (tisk), 2533-5634 (online).
  Šustíková, Věra. Filmová hudba Luboše Fišera. Musicalia. Praha: Národní muzeum, 2020, roč. 12, č. 1–2, s. 126–139. ISSN 1803-7828 (tisk), 2533-5634 (online).