Vědecké zaměření:

 • knihovnická databáze, katalogizace, hudební skladatel Julius Fučík

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Ústav informačních studií a knihovnictví

Předchozí působení:

 • Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem (1988–2007)

Granty a projekty:

 • VISK 5 Retrospektivní konverze katalogů hudebněhistorického oddělení Národního muzea – Českého muzea hudby (od roku 2010)
 • VISK 5 Rekatalogizace šelakových gramofonových desek z fondu Národního muzea – Českého muzea hudby (od roku 2016)
 • Výstavy a muzejní práce:
 • krátkodobé výstavky v rámci cyklu Osobnosti-Výročí-Zajímavosti (Julius Fučík, František Kmoch, Karel Hašler, Wabi Ryvola, Ondřej Horník)
 • Členství ve vědeckých organizacích:
 • Svaz knihovníků a informačních pracovníků Asociace muzeí a galerií


Publikační činnost (výběr):

 • SVOBODOVÁ, Darina. Julius Fučík – životopisný nástin a přehled díla. Hudební věda. 2009, 46 (1–2), s. 117–148. ISSN 0018-7003.
 • SVOBODOVÁ, Darina. Notová pozůstalost hudebního skladatele Julia Fučíka v Národním muzeu – Českém muzeu hudby. In: Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2007, s. 185–196. ISBN 978-80-87112-00-7.
 • SVOBODOVÁ, Darina. Elektronické databáze Českého muzea hudby. Musicalia: Časopis Českého muzea hudby. 2009, 1 (1–2), s. 145–148. ISSN 1803-7828
 • SVOBODOVÁ, Darina. Přehled publikací vydaných Českým muzeem hudby. Musicalia: Časopis Českého muzea hudby. 2012, 4 (1–2), s. 149. ISSN 1803-7828.