Specializace:

 • římská a etruská archeologie, užité umění

Výzkumné projekty:

 • 2001–2003: spolupráce na projektu: Sběratelství antiky jako součást kulturně společenského vývoje v Českých zemích MK ČR
 • 2004–2005: řešitelka projektu: Antické lampy ze sbírky Národního muzea, grantový projekt MK ČR
 • 2012–2014: výzkumný záměr MK ČR (NAKI) „Archeologie na dosah. Možnosti edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví“ (spoluřešitelka)

Spolupráce na výstavách:

 • Díla antických mistrů ze sbírky Národního muzea (1994)
 • Antické umění z moravských sbírek a nálezů a z Národního muzea (1998)
 • Řecký šperk (2003)
 • Umění Starého světa (2011)

Popularizační činnost:

 • přednášky pro veřejnost v rámci cyklu Antické vzdělanosti

Výběr z bibliografie:

 • Svobodová, H. 1983: Bronzové nádoby z keltských oppid v Čechách a na Moravě, Archeologické rozhledy XXXV, 656–677.
 • Svobodová, H. 1985: Antické importy z keltských oppid v Čechách a na Moravě, Archeologické rozhledy XXXVII, 653–668.
 • Svobodová, H. 1994: Bronzegefasse aus der Antikensammlung des Nationalmuseums in Prag, Památky archeologické LXXXV, 15–33.
 • Bouzek, J. – Kaván, J. – Svobodová, H. 1998: The Collection of Brooches in the Museum of Glass and Bijouterie Jablonec nad Nisou, Studia Hercynia II, 15–54.
 • Svobodová, H. 2002: Bronze Vessels from the Collection of Classical Antiquity at the National Museum Prague-II, Památky archeologické 2, 278–295.
 • Svobodová, H. 2006: Ancient Lamps in the Prague National Museum, Sborník Národního muzea v Praze, Acta Musei Nationalis Pragae, řada A – Historie, LX/3–4, 1–96.
 • Svobodová, H. 2006: Jindřich Waldes – knoflíkový král. In: Dufková, M. – Ondřejová, I. (eds.): Historie a sběratelství antických památek v českých zemích, Praha, 102–110.
 • Svobodová, H. 2010: Bronze Lamps from the Collection of the Prague National Museum (Issues concerning original works and reproductions), Studia Hercynia XIV, 33–45.
 • Svobodová, H. 2012: Lampy. In: Valentová, J. – Tisucká, M. (eds.): Ve stínu Olympu. Praha: Národní muzeum, 99–100.
 • Svobodová, H. 2013: Miniature Double-headed Glass Bottle from the Collection of the National Museum in Prague, Eirene XLIX, 1–2, 197–204.
 • Svobodová, H. 2013: Nádobky na parfémy, vonné masti a oleje – nejstarší antické sklo ve sbírce Národního muzea (od počátku výroby skla k vynálezu sklářské píšťaly), Časopis Národního muzea. Řada historická 182/1–2, 3–18.
 • Svobodová, H. 2014: Byzantine, Sassanian and Islamic Glass in the Collection of Classical Antiquities of the National Museum, Studia Hercynia XVIII/1–2, 58–64.
 • Svobodová, H. 2015: Antické sklo ze sbírky Národního muzea tvarované pomocí formy a foukané do formy, Časopis Národního muzea. Řada historická, 184/1–2, 3–18.
 • Svobodová, H. – Kozáková, R. 2016: The Time of Extravagance and a "Crescent-Shaped Glass Bottle" from the Collection of Classical Antiquities of the National Museum, Prague. Studia Hercynia XX/1, 100–110.
 • Svobodová, H. 2017: Ancient glass. Národní muzeum: Praha (with contribution by Kozáková, R.)
 • Svobodová, H. 2018: Sbírka antických památek Národního muzea, její donátoři a významné akvizice, Časopis Národního muzea. Řada historická 187/1–2, 63–72.
 • Svobodová, H. 2019: Gnathia Pottery in The National Museum, Prague, Studia Hercynia XXIII/1, 129–137.