Specializace:

římská a etruská archeologie, užité umění

Projekty

 • Spolupráce na projektu: Sběratelství antiky jako součást kulturně společenského vývoje v Českých zemích MK ČR (2001-2003)
 • Řešitelka projektu:  Antické lampy ze sbírky Národního muzea, grantový projekt MK ČR (2004-5)
 • Výzkumný záměr MK ČR (NAKI) „Archeologie na dosah. Možnosti edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví“ (spoluřešitelka) (2012 – 14)

Spolupráce na výstavách:

 • Díla antických mistrů ze sbírky Národního muzea (1994)
 • Antické umění z moravských sbírek a nálezů a z Národního muzea (1998)
 • Řecký šperk (2003)
 • Umění Starého světa (2011)

Popularizační činnost

přednášky pro veřejnost v rámci cyklu Antické vzdělanosti

Výběr z bibliografie:

Svobodová, H.:

 • Bronzové nádoby z keltských oppid v Čechách a na Moravě, Archeologické rozhledy XXXV, 1983, 656-677
 • Antické importy z keltských oppid v Čechách a na Moravě, Archeologické rozhledy XXXVII, 1985, str. 653-668
 • Bronzegefasse aus der Antikensammlung des Nationalmuseums in Prag, Památky archeologické LXXXV, Praha 1994, str.
 • Bouzek, J.-Kaván, J.-Svobodová, H.: The Collection of Brooches in the Museum of Glass and Bijouterie Jablonec nad Nisou, Studia Hercynia II, Praha 1998, 15-54
 • Svobodová,H.: Bronze Vessels from the Collection of Classical Antiquity at the National Museum Prague-II, Památky archeologické 2, 2002, str. 278-295
 • Ancient Lamps in the Prague National Museum, Sborník Národního muzea v Praze, Acta Musei Nationalis Pragae, řada A -Historie, LX/2006/3-4, str. 1-96
 • Jindřich Waldes - knoflíkový král, str. 102--110, in Historie a sběratelství antických památek v českých zemích, Marie Dufková, I. Ondřejová ed.. Praha 2006 (ISBN 80-7036-216-2)
 • Bronze Lamps from the Collection of the Prague National Museum (Issues concerning original works and reproductions), Studia Hercynia XIV, 2010, 33-45
 • 2007 (with P. Foster) : La tombe no. 2254 de Tišice (Bohême centrale) et son contexte du Ve s. a. C., in : P.-Y. Milcent dir. : L´économie du fer protohistorique : de la production à la consomation du métal, Actes du XXVIIIe colloque de l´AFEAF, Toulouse 2004, Aquitania – Supplément 14/2, 2007, p. 417-422.
 • 2007 : Les IVe et IIIe s. av. J.-C. en Bohême, Europe centrale, in : La Gaule dans son contexte européen aux IVe et IIIe s. av. n. è., Actes du XXVIIe colloque international de l´AFEAF (Clermont-Ferrand 2003),  Lattes 2007, p. 309-317.
 • Svobodová, Helena: Lampy. In: J. Valentová – M. Tisucká (eds.): Ve stínu Olympu. Praha: Národní muzeum, 2012, s. 99-100. ISBN 978-80-7036-372-0.Rozumím