Specializace:

 • řecko-římská archeologie, antické dějiny a antická religiozita
 • popularizace archeologie

Členství:

 • Česká archeologická společnost
 • Společnost Národního muzea

Projekty:

 • 2012–2014: výzkumný záměr MK ČR (NAKI) „Archeologie na dosah. Možnosti edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví“ (externí spolupracovník)
 • 2017–2019: Archaeocentrum Čechy – Bavorsko. Chránit a sdílet společný kulturní prostor (člen řešitelského týmu)
 • Mezinárodní den archeologie v ČR (koordinátor)

Spolupráce na výstavách:

 • 2018 – Archeologické dědictví Sýrie. Pět let krize 2011–2015, Národní muzeum.
 • 2019 – Archeologické dědictví Sýrie. Pět let krize 2011–2015, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy.

Popularizační činnost:

 • přednášky pro veřejnost v rámci cyklu Antické vzdělanosti
 • koordinace a organizace Mezinárodního dne archeologie v ČR (od r. 2014)

Bibliografie:

 • Titz, P. 1997: Římská lampa ve sbírce Ústavu pro klasickou archeologii UK, Studia Hercynia I (in honorem Ioanni Bouzek), 65–67.
 • Titz, P. 2002: Transport Amphorae from Pistiros: Introduction. In: Bouzek, J. – Domaradzka, L. – Archibald, Z. H. (eds.): Pistiros II. Excavations and Studies, Prague, 233–234.
 • Titz, P. – Bouzek, J. – Musil, J. 2002: Adžijska vodenica II, 1994–1998: excavations report by the Czech mission. In: Bouzek, J., Domaradzka, L., Archibald, Z. H. (eds.): Pistiros II. Excavations and Studies, Prague, 37–110.
 • Titz, P. – Bouzek, J. – Musil, J. et al. 2002: List of Deposits and Walls. „Czech Excavations at Beirut, Martyr’s Square: Part I“, Eirene 38, 82–93.
 • Titz, P. – Bouzek, J. et al. 2002: Czech Excavations in Beirut, Martyrs’ Square (Bey 069, sondage A) II: Architecture, survey of layers and deposits, Addenda to Part 1, Studia Hercynia VI, Praha, 41–106.
 • Titz, P. 2003: Současná česká klasická archeologie – výzkum lokality Pistiros, Bulharsko. In: Kovář, M. (ed.): Sborník Musea středního Posázaví a Ratajích nad Sázavou a Archeologické společnosti Západočeské univerzity v Plzni II, Praha, 7–13.
 • Titz, P. 2003: Současné archeologické bádání v Pompejích, AVRIGA – ZJKF 45, 78–81.
 • Titz, P. 2004: Středoitalské votivní terakoty a jejich význam v období římské republiky. In: Krekovič, E. – Podolínská, T. (eds.): Kult a mágia v materiálnej kultúre, Bratislava, 49–57.
 • Titz, P. 2004: Volunteering a Ein Gedi – alternativní archeologie v Izraeli. In: Charvát, P. – Budil, I. (eds.): Orientalia Antiqua Nova IV., Plzeň, 121–124.
 • Titz, P. 2005: Pompeje a veřejnost, Veřejná archeologie I., Praha, 81–84.
 • Titz, P. 2005: Středoitalské votivní terakoty v podobě pokrmu bohů a lidí. In: Bubík, T. – Fárek, M. (eds.): Náboženství a jídlo, Pardubice, 143–152.
 • Titz, P. 2005: Může být terénní škola archeologie pro systematický výzkum standardem nebo jen zajímavým experimentem?, Živá archeologie 6, 85–88.
 • Titz, P. 2006: Zdravotní problémy obyvatel střední Itálie jako předmět některých kultů doby římské republiky. In: Bělka, L. – Doležalová, I. – Hamar, E. (eds.): Náboženství a tělo, Brno, 131–138.
 • Titz, P. 2006: Může memetika přispět k lepšímu porozumění některých procesů v náboženských systémech? Pantheon I, Religionistické studie: Náboženství a věda, Pardubice, 127–134.
 • Titz, P. 2006: Jindřich Čadík – student University Karlovy, Studia Hercynia X, 116–121.
 • Titz, P. 2007: K počátkům kontaktů mezi Římany a severskými barbary a o obrazu těchto barbarů v pramenech doby římské republiky, (On the Initial Contacts between Romans and Northern Barbarians: the Image of these Contacts in the Roman Republican Sources). In: Archeologie barbarů 2006. Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 3, sv. II, Sborník příspěvků z II. protohistorické konference, České Budějovice 21. – 24. 11. 2006, České Budějovice, 607–614.
 • Titz, P. et al. 2007: Trade Amphorae, In: Bouzek, J. – Domaradzka, L. – Archibald, Z. H. (eds.): Pistiros III. Excavations and Studies. Prague 2007, 133–186.
 • Titz, P. 2008: The Introduction of Greek Cults into the Early and Republican Rome: the Mythological Horizon. In: ANODOS. Studies of the Ancient World 6-7/2006-2007, Proceedings of the International Symposium “Cult and Sanctuary through the Ages (From the Bronze Age to the Late Antiquity)”, Častá-Papiernička, 16-19 November 2007, Trnava, 453–458.
 • Titz, P. – Langerová, B. – Blažek, P. 2008: Úvod. In: Kolektiv: Základy religionistiky. Světová náboženství, nová náboženská hnutí a religionistika (studijní texty pro pedagogy), 7–10.
 • Titz, P. 2010: Mýty a mytologie, In: Titz, P. – Bubík, T. (eds.): Starodávný svět mýtů a moderní svět vědy. Pracovní listy pro pedagogy, sv. 1, 5–16.
 • Titz, P. 2010: Pravěká a starověká náboženství, novopohanství, In: Titz, P. – Mrázek, M. (eds.): Podoba a funkce náboženství včera a dnes. Pracovní listy pro pedagogy, sv. 5, 5–16.
 • Titz, P. 2010: Setkání moderního světa s náboženstvím, In: Titz, P. – Fárek, M. (eds): Mezikulturní setkávání v moderním světě. Pracovní listy pro pedagogy, sv. 9, 17–22.
 • Titz, P. 2010: Počátky a formování lidské religiozity v pravěku a starověku. In: Bubík et al. (eds.): Základy religionistiky. Světová náboženství, nová náboženská hnutí a religionistika, 59–81.
 • Titz, P. 2010: Prezentace pravěké a archaické religiozity ve středoškolské výuce dějepisu, Pantheon 6, 101–110.
 • Titz, P. 2011: Contents of previous volumes of STUDIA HERCYNIA, Studia Hercynia XV/2, 82–94.
 • Titz, P. 2012: Podoby propagandy v římském světě. Transformace propagandy jako reflexe společenských a politických změn, In: Kouba, M. – Magincová, D. – Říha, I. (eds.): Kontexty propagandy, Pardubice, 50–70.
 • Titz, P. 2012: Institute for Classical Archaeology, Charles University: 2011 report, Studia Hercynia XVI/2, 68–74.
 • Titz, P. 2013: Kam s nimi aneb péče o movité archeologické památky, In: Bureš, M. – Šmolíková, M. (eds.): Veřejná archeologie III. Příspěvky z konferencí Archeologie a veřejnost 2006 a 2008, Praha, 105–110.
 • Titz, P. 2013: Egyptská Západní poušť a její uchopení a vyobrazení v Hérodotově díle, Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny, roč. 14, č. 2, 25–37.
 • Titz, P. 2013: Institute for Classical Archaeology, Charles University: 2012 report, Studia Hercynia XVII/2, 2013, 64–68.
 • Musil, J. – Kučová, S. – Titz, P. 2014: El-Hayz Project in 2014: Study Season in Bawiti Archaeological Museum, Bahariya Oasis, Western Desert, Egypt, Studia Hercynia XVIII/1-2, 25–30.
 • Kůt, K. – Musil, J. – Titz, P. – Kubálek, P. 2014: Hrdly (district Litoměřice) - investigation of a specific fortification on the right bank of the Ohře River, Studia Hercynia XVIII/1-2, 42–51.
 • Titz, P. (a kol.) 2015: Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy – archeologická skupina v Hlubočepích. In: Popelová, L. – Brankov, N. (eds.): Architektura a udržitelný rozvoj – AUR 14, Praha, 164–171.
 • Bouzek J. – Ondřejová, I. – Titz, P. 2015: Římské umění. Praha.
 • Titz, P. 2017: Mezinárodní den archeologie, Věstník AMG 4/2017, 18.
 • Titz, P. 2020: Mezinárodní den archeologie – jak a proč?, Archeologie a veřejnost VI, 195–201.

Ediční činnost:

 • Titz, P. – Langerová, B. – Blažek, P. 2008: Základy religionistiky. Světová náboženství, nová náboženská hnutí a religionistika (studijní texty pro pedagogy), 320 s.
 • Bubík. T. – Titz. P. (eds.): Pantheon. Religionistický časopis 5, 2009, ISSN 1803–2443, 114 s.
 • Bubík, T. – Fárek, M. – Holba, J. – Kropáček, L. – Štampach, I. – Titz, P. – Tlášková, Z. – Vojtíšek, Z. 2010: Základy religionistiky. Světová náboženství, nová náboženská hnutí a religionistika, 334 s.
 • Bubík. T. – Titz. P. (eds.): Pantheon. Religionistický časopis 6, 2010, 112 s.
 • Bubík, T. – Titz. P. (eds.): Pantheon. Religionistický časopis 7, 2010, 188 s.
 • Bubík, T. – Titz. P. (eds.): Pantheon. Religionistický časopis 6/1, 2011, 112 s.
 • Bouzek, J. – Titz, P. (eds.): Studia Hercynia XV/2, 2011, ISSN 1212-5865-12, 95 s.
 • Bouzek, J. – Titz, P. (eds.): Studia Hercynia XVI/2, 2012, 74 s.
 • Bouzek, J. – Titz, P. (eds.): Studia Hercynia XVII/2, 2013, 69 s.
 • Titz, P. a kol. 2016: Mezinárodní den archeologie v Praze, 20 s.
 • Titz, P. a kol. 2017: 10+1 výprava do hlubin pražské minulosti, 28 s.

Recenze:

 • Titz, P.: M. T. Cicero: Listy přátelům I, Antická knihovna, Praha 2001 in: Host, červen 2002 (recenze).
 • Titz, P.: Dobrodružství lásky – Řecký román, Antická knihovna, Praha 2001 in: Host, září 2002. (recenze).
 • Titz, P.: Amanda Claridge: Rome. An Oxford Archaeological Guides, Oxford, Oxford University Press 1998 in: Relationes Budvicenses – Miscelanea philologiae classicae 3, 2002, 206–207 (recenze).
 • Titz, P.: Duchovní svět hledaný v prachu a hlíně, VLADIMÍR PODBORSKÝ: Náboženství pravěkých Evropanů, Ústav archeologie a muzeologie FF MU, Brno 2006, 610 stran, doporučená cena 960 Kč, ISBN 80-210-4178-1, Vesmír 87, 2008/12, 887–888.

Odborný poradce u publikací:

 • Siliotti, A. 2001: Příbytky věčnosti, Rebo Productions CZ, Praha.
 • Tarallo, P. 2011: Posvátná místa křesťanského světa, Rebo Productions CZ, Praha.
 • Rose, M. – Bonn-Muller, E. – Ferrero, G. 2011: Velké příběhy archeologie, Rebo Productions CZ, Praha.
 • Norwich, J. J. (ed.) 2016: Města, která utvářela starověký svět, Vyšehrad, Praha.

Popularizační texty v tisku:

 • Titz, P. (s Nickem Holdsworthem) 2005: Archaeology, Volume 58, Number 6, s. 16–23.
 • Titz, P.: Mrtví nebo živí, Reflex 43/2006, s. 3.
 • Titz, P.: Palác králů vypovídá o založení Říma, Lidové noviny 1. 4. 2006.
 • Titz, P.: Studna vypovídá o „pra“ Pompejích, Lidové noviny 4. 3. 2006.
 • Titz, P.: Pozvánka na veřejnou přenášku „Historická města pod Vesuvem“ v Národním muzeu v Praze, Lidové noviny 4. 4. 2006.
 • Titz, P.: Pohár jako znak bujarých hostin, Lidové noviny 20. 5. 2006.
 • Titz, P.: Vědci zkoumali pravdivost bible, Lidové noviny 17. 6. 2006.
 • Titz, P.: Pravěká observatoř za humny, Lidové noviny 25. 11. 2006.
 • Titz, P.: Tajemství milenců z doby kamenné, Lidové noviny 16. 8. 2008.
 • Titz, P.: Šimpanz zůstal u drtiče ořechů, Lidové noviny 20. 9. 2008.
 • Titz, P.: Sošky představují bohyni a královnu. Ruiny starodávného města Ebla vydaly nové důkazy o náboženských rituálech v době bronzové, Lidové noviny 4. 10. 2008.
 • Titz, P.: Prkénko nebo šlapky. Turecký záchod používá většina světové populace a dobře ví proč, Lidové noviny 22. 1. 2009.
 • Titz, P.: Římané v Egyptě. Zpravodaj města Hostinné, 6/2014, s. 8.