Vědecké zaměření:

 • činohra 19. a 20. století

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, český jazyk a literatura, 1986–1991

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):

Specializovaná databáze:

 • Trávníčková, M. a kol.: Elektronický divadelní archiv (EDA), databáze divadelních inscenací (https://eda.nm.cz)

Muzejní práce (výstavy):

 • Divadlo českých autorů. Praha, Divadlo na Vinohradech, 1994 (s Vilemínou Pecharovou)
 • Vinohradské období Jana Bora. Praha, Divadlo na Vinohradech, 1996 (s Vilemínou Pecharovou)
 • Divadlo Oldřicha Daňka. Praha, Národní muzeum, 1997
 • Divadlo v Kolíně 1948–1998. Kolín, Městské divadlo, 1998
 • Čerti. Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích, 2017
 • Račte vstoupit do divadla. Praha, Národní muzeum, 2019–2020
 • Račte vstoupit do divadla. Prachatice, Muzeum české loutky a cirkusu, 2020

Bibliografie:

2022

 • Štěpán, V. – Trávníčková, M.: Stavovské divadlo 1824–1862: Českojazyčný repertoár I a II.  Praha: Academia – Národní muzeum, 2022, 1822 stran, 40 stran obr. příl.

2021

 • Trávníčková, M.: Elektronický divadelní archiv, zvaný EDA – databáze divadelních inscenací. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce 59, 2021, č. 2, 2019, s. 63–79.

2020

 • Trávníčková, M.: Divadelní cedule jako základní pramen teatrologického výzkumu. Knihovna: knihovnická revue 31, 2020, č. 1, s. 37–53.
 • Trávníčková, M.: Výstava Račte vstoupit do divadla virtuálně, Divadelní noviny 29, 2020, č. 17, s. 15.
 • Trávníčková, M. a kol.: Elektronický divadelní archiv (databáze divadelních inscenací): http://195.113.149.69:8083/

2019

 • Jakubcová, A. – Trávníčková, M.: Cesta k divadlu – slovo k výstavě a projektu. In Račte vstoupit do divadla (katalog výstavy). Praha, Institut umění – Divadelní ústav a Národní muzeum 2019, s. 9–19.
 • Trávníčková, M.: Sbírka cedulí a plakátů Divadelního oddělení Národního muzea. In Račte vstoupit do divadla (katalog výstavy). Praha, Institut umění – Divadelní ústav a Národní muzeum, 2019, s. 32–43.
 • Trávníčková, M.: Vypravěčka hereckých osudů Ljuba Klosová. Divadelní revue 30, 2019, č 1, s. 99–109.
 • Ohlídalová, M. – Trávníčková, M.: Záchrana ohroženého fondu unikátních divadelních cedulí – projekt Cesta k divadlu. Časopis Národního muzea 188, 2019, č. 1–2, s. 59–66.
 • Štěpán, V. – Trávníčková, M.: Život inscenace. Časopis Národního muzea 188, 2019, č. 3–4, s. 3–24.
 • Trávníčková, M. a kol.: Račte vstoupit do divadla (brožura k výstavě). Praha, Národní muzeum 2019, 32 s., obr. v textu.
 • Trávníčková, M. a kol.: Metodika pro uchování, exploataci a zpřístupnění obsahu historických divadelních cedulí. In Národní úložiště šedé literatury (http://invenio.nusl.cz/record/410265)

2018

 • Jacková, M. – Jakubcová, A. – Ludvová, J. – Trávníčková, M.: Poklady v pozůstalosti Jana Vondráčka. Divadelní revue 29, 2018, č. 2, s. 45–66.
2017
 • Trávníčková, M.: Pozvánka do Prachatic, Divadelní noviny 26, 2017, č. 9, s. 15.
 • Trávníčková, M.: Čerti (doprovodná publikace k výstavě). Praha, Národní muzeum 2017, 16 s., obr. v textu.
2016
 • Trávníčková, M.: Cesta k divadlu, Divadelní noviny 25, 2016, č. 15, s. 15.

2015

 • Trávníčková, M: Die Theaterzettelsammlung in der Theaterabteilung des Nationalmuseums in Prag. In Theater-Zettel Samlungen 2. Ed. Matthias J. Pernerstorfer. Wien: Don Juan Archiv, 2015, s. 181–199.   
 • mt: Gustav Bambas Miškovský, František Ladislav Hovorka, Zdeněk Kolovrat Krakovský, Antonín Koukl, Miroslav Krajník, Matěj Anastázia Šimáček, Jakub Škoda, Václav Špinka, Emanuel Vávra, Jan Vávra Lomnický, František Zákrejs (+ redakční spolupráce). In Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti. Ed. Eva Šormová. Praha: Institut umění – Divadelní ústav a Academia, 2015.
 • Trávníčková, M: Záhada kolem písní z Fidlovačky v Divadelním oddělení Národního muzea. Divadelní revue 26, 2015, č. 2, s. 53–65 (s J. Zimmerem).
 • Trávníčková, M: Druhá lesní žínka duší Katedry divadelní vědy (rozhovor s divadelní historičkou Evou Kolárovou), Divadelní revue 26, 2015, č. 2, s. 168–180.
 • Trávníčková, M.: Soupis repertoáru Prozatímního divadla v elektronické verzi na webu Národního muzea. Divadelní noviny 24, 2015, č. 17, s. 14.
2014
 • Trávníčková, M.: Pět generací zlákaných tylovským hadem z ráje. Rozhovor s divadelní historičkou Ljubou Klosovou. Divadelní revue 25, 2014, č. 2, s. 168–180.
 • Trávníčková, M.: Divadelní oddělení Národního muzea (1924–2014).
 • Nástin jeho historie se zvláštním zřetelem na zakladatelskou éru Jana Bartoše. Sborník Národního muzea 68, řada A – Historie, 2014, č. 3–4, s. 5–22.
 • Trávníčková, M. – Štěpán, V.: Fidlovačka na jevišti, in Fidlovačka neb Cokoli chcete (monografie), Praha 2014, s. 229–287
2013
 • Trávníčková, M.: České Stavovské divadlo za časů monarchie. Autoři her českého repertoáru Stavovského divadla, in Sborník Národního muzea 67, řada A – historie, 2013, č. 1–2, s. 37–56.
 • Trávníčková, M: Život mezi filologií, teatrologií a SK Slavií. Rozhovor s divadelní historičkou Lyou Říhovou. Divadelní revue 24, 2013, č. 3, s. 93–99.
2012
 • Trávníčková, M.: Profesionální počátky české Thálie na Karolinském náměstí. (Poznámky ke studiu repertoáru v české řeči ve Stavovském divadle 1824–1862).
 • Divadelní revue 23, 2012, č. 3, s. 76–90.
2006
 • Štěpán, V. – Trávníčková, M.: Prozatímní divadlo 1862–1883. I – II. Praha, Academia – Národní divadlo, 2006, I: 744 strany, 24 stran obr. příl., II: 955 stran, 24 stran obr. příl.
 • od roku 2006 spolupráce na České divadelní encyklopedii – činoherní divadlo 19. století

2003

 • Trávníčková, M.: Prozatímní divadlo 1862–1883. Vedlejší výstupy grantového úkolu. Sborník Národního muzea, řada A – Historie, 2003, roč. LVII, č. 3–4, 79 stran, 13 stran obr. příl.

2002

 • Trávníčková, M.: Výtvarná složka repertoáru Prozatímního divadla a její zastoupení ve sbírkách Divadelního oddělení Národního muzea. In: Divadelní revue 1, 2002, s. 92–98.
 • Trávníčková, M.: Plastiky, portréty a památky ze sbírek Divadelního oddělení Národního muzea vztahující se k tématu Prozatímní divadlo. In: Divadelní revue 4, 2002, s. 91–96.

2001

 • Trávníčková, M.: Prozatímní divadlo ve fotografické sbírce divadelního oddělení Národního muzea. In: Divadelní revue 3, 2001, s. 73–81.

1998

 • -mtr-: Sergej Machonin, Miloslav Novotný, Milan Obst, Ludvík Páleníček, Jaroslav Pokorný, Marie Řepková, Jiří Středa, Zdena Tichá, Josef Träger, Jan Vedral (slovníková hesla). In: Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2., M–Ž. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR – nakladatelství Brána 1998.
 • Trávníčková, M.: Divadlo v Kolíně 1948–1998 (katalog výstavy). Městský úřad v Kolíně 1998.

1997

 • Trávníčková, M.: Divadlo Oldřicha Daňka (katalog výstavy). Praha, Národní muzeum 1997, 38 s., obr. v textu.

1996

 • Trávníčková, M.: Czech Theater. In: A Thousand Years of Czech Culture, Old Salem 1996, s. 78–84, obr. v textu.

1995

 • -mtr-: Adolf Hoffmeister, Miroslav Kačer, Stanislav Lom (slovníková hesla). In: Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 1., A–L. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR – nakladatelství Brána 1995.