Vědecké zaměření

činohra 19. a 20. století

Vzdělání

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, český jazyk a literatura, 1986 – 1991

Výzkumné projekty (včetně zahraničních)

 • Prozatímní divadlo 1862 – 1883. Grant ministerstva kultury 1999-2004 (s Václavem Štěpánem)
 • Cesta k divadlu. Vývoj metodiky a specifických nástrojů pro uchování, exploataci a zpřístupnění historických divadelních cedulí se zvláštním zřetelem ke sbírkovým fondům Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně. Projekt programu NAKI II, 2016-2020

Muzejní práce (výstavy)

 • Divadlo českých autorů. Praha, Divadlo na Vinohradech, 1994 (s Vilemínou Pecharovou)
 • Vinohradské období Jana Bora. Praha, Divadlo na Vinohradech, 1996 (s Vilemínou Pecharovou)
 • Divadlo Oldřicha Daňka. Praha, Národní muzeum, 1997
 • Divadlo v Kolíně 1948–1998. Kolín, Městské divadlo, 1998
 • Čerti. Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích, 2017

Bibliografie

2017
 • Trávníčková, M.: Pozvánka do Prachatic, Divadelní noviny 26, 2017, č. 9, s. 15.
 • Trávníčková, M.: Čerti (doprovodná publikace k výstavě). Praha, Národní muzeum 2017, 16 s., obr. v textu.
2016
 • Trávníčková, M.: Cesta k divadlu, Divadelní noviny 25, 2016, č. 15, s. 15.

2015

 • Trávníčková, M: Die Theaterzettelsammlung in der Theaterabteilung des Nationalmuseums in Prag. In Theater-Zettel Samlungen 2. Ed. Matthias J. Pernerstorfer. Wien: Don Juan Archiv, 2015, s. 181-199.   
 • mt: Gustav Bambas Miškovský, František Ladislav Hovorka, Zdeněk Kolovrat Krakovský, Antonín Koukl, Miroslav Krajník, Matěj Anastázia Šimáček, Jakub Škoda, Václav Špinka, Emanuel Vávra, Jan Vávra Lomnický, František Zákrejs (+ redakční spolupráce). In Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti. Ed. Eva Šormová. Praha: Institut umění – Divadelní ústav a Academia, 2015.
 • Trávníčková, M: Záhada kolem písní z Fidlovačky v Divadelním oddělení Národního muzea. Divadelní revue 26, 2015, č. 2, s. 53-65 (s J. Zimmerem).
 • Trávníčková, M: Druhá lesní žínka duší Katedry divadelní vědy (rozhovor s divadelní historičkou Evou Kolárovou), Divadelní revue 26, 2015, č. 2, s. 168-180.
 • Trávníčková, M.: Soupis repertoáru Prozatímního divadla v elektronické verzi na webu Národního muzea. Divadelní noviny 24, 2015, č. 17, s. 14.
2014
 • Trávníčková, M.: Pět generací zlákaných tylovským hadem z ráje. Rozhovor s divadelní historičkou Ljubou Klosovou. Divadelní revue 25, 2014, č. 2, s. 168-180.
 • Trávníčková, M.: Divadelní oddělení Národního muzea (1924-2014).
 • Nástin jeho historie se zvláštním zřetelem na zakladatelskou éru Jana Bartoše. Sborník Národního muzea 68, řada A- Historie, 2014, č. 3-4, s. 5-22.
 • Trávníčková, M. – Štěpán, V.: Fidlovačka na jevišti, in Fidlovačka neb Cokoli chcete (monografie), Praha 2014, s. 229-287
2013
 • Trávníčková, M.: České Stavovské divadlo za časů monarchie. Autoři her českého repertoáru Stavovského divadla, in Sborník Národního muzea 67, řada A- historie, 2013, č. 1-2, s. 37-56.
 • Trávníčková, M: Život mezi filologií, teatrologií a SK Slavií. Rozhovor s divadelní historičkou Lyou Říhovou. Divadelní revue 24, 2013, č. 3, s. 93-99.
 
2012
 • Trávníčková, M.: Profesionální počátky české Thálie na Karolinském náměstí. (Poznámky ke studiu repertoáru v české řeči ve Stavovském divadle 1824-1862).
 • Divadelní revue 23, 2012, č. 3, s. 76-90.
2006
 • Štěpán, V. – Trávníčková, M.: Prozatímní divadlo 1862-1883. I – II. Praha, Academia – Národní divadlo, 2006, I: 744 strany, 24 stran obr. příl., II: 955 stran, 24 stran obr. příl.
 • od roku 2006 spolupráce na České divadelní encyklopedii – činoherní divadlo 19. století

2003

 • Trávníčková, M.: Prozatímní divadlo 1862-1883. Vedlejší výstupy grantového úkolu. Sborník Národního muzea, řada A – Historie, 2003, roč. LVII, č. 3-4, 79 stran, 13 stran obr. příl.

2002

 • Trávníčková, M.: Výtvarná složka repertoáru Prozatímního divadla a její zastoupení ve sbírkách Divadelního oddělení Národního muzea. In: Divadelní revue 1, 2002, s. 92 – 98.
 • Trávníčková, M.: Plastiky, portréty a památky ze sbírek Divadelního oddělení Národního muzea vztahující se k tématu Prozatímní divadlo. In: Divadelní revue 4, 2002, s. 91 – 96.

2001

 • Trávníčková, M.: Prozatímní divadlo ve fotografické sbírce divadelního oddělení Národního muzea. In: Divadelní revue 3, 2001, s. 73 – 81.

1998

 • -mtr-: Sergej Machonin, Miloslav Novotný, Milan Obst, Ludvík Páleníček, Jaroslav Pokorný, Marie Řepková, Jiří Středa, Zdena Tichá, Josef Träger, Jan Vedral (slovníková hesla). In: Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2., M – Ž. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR – nakladatelství Brána 1998.
 • Trávníčková, M.: Divadlo v Kolíně 1948 – 1998 (katalog výstavy). Městský úřad v Kolíně 1998.

1997

 • Trávníčková, M.: Divadlo Oldřicha Daňka (katalog výstavy). Praha, Národní muzeum 1997, 38 s., obr. v textu.

1996

 • Trávníčková, M.: Czech Theater. In: A Thousand Years of Czech Culture, Old Salem 1996, s. 78-84, obr. v textu.

1995

 • -mtr-: Adolf Hoffmeister, Miroslav Kačer, Stanislav Lom (slovníková hesla). In: Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 1., A – L. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR – nakladatelství Brána 1995.Rozumím