• kurátor bezobratlých spodního paleozoika
 • vědecké zaměření: hlavonožci, paleoekologie, tafonomie, biostratigrafie staršího paleozoika, paleoichnologie

Vzdělání:

 • 1967–1972: Přírodovědecká fakulta University Karlovy, geologie – paleontologie
 • 1972: Přírodovědecká fakulta University Karlovy, RNDr., obor paleontologie
 • 1983: Přírodovědecká fakulta University Karlovy CSc., obor paleontologie

Kariéra:

 • 1972–doposud: kurátor sbírky bezobratlých staršího paleozoika
 • 1990–2003: vedoucí paleontologického oddělení Národního muzea
 • 2000–2003: zástupce ředitele Přírodovědeckého muzea Národního muzea, Praha

Členství v profesních organizacích:

 • člen vědecké rady Geologického ústavu Akademie věd (1991–1995)
 • člen redakční rady Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis
 • člen zkušební komise pro státní doktorské zkoušky a člen komise pro obhajoby disertačních prací – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta (od r. 2012)

Seznam vybraných projektů a grantů:

 • 2004: Some undescribed colour patterns and special cases of their preservation in Lower Palaeozoic nautiloids, Sepkoski Grant
 • 2004–2011: Vědecké zhodnocení a rozšiřování přírodovědeckého fondu NM, MK 00002327201
 • 2005–2008: Biodiverzita českých silurských zástupců řádu Barrandeocerida (Nautiloidea) a jejich role v evoluci hlavonožců, GAČR 205/05/0975
 • 2006–2011: Vědecká a muzeologická revize a dokumentace vybraných částí typového materiálu ve sbírkách NM, MK DE06P04OMG009
 • 2009–2011: Nový pohled na ranou evoluci hlavonožců s vnitřní schránkou, GAČR 205/09/260
 • 2012–2015: Typový a unikátní materiál ve sbírkách přírodovědeckých muzeí: metodika správy a zpřístupňování tohoto významného kulturního dědictví, NAKI DF12P01OVV021

Muzejní práce a výstavy:

 • Autor či spoluautor více než 35 scénářů výstav a stálých expozic Národního muzea, Praha, spoluautor projektu nových vědecky podložených paleontologických rekonstrukcí (spolu s R. Horným, R. Prokopem a malířem J. Sovákem)
 • Výběr z výstavních projektů:
 • 1991–1993: Nová stálá paleontologická expozice (Mladší prvohory až čtvrtohory Českého masivu) v Hlavní budově NM (ve spolupráci s M. Strakovou, M. Maňourovou, J. Kvačkem a B. Zárubou)
 • 1992:  Z málo známých paleontologických obrazů ak. mal. Zdeňka Buriana (Turek, Maňourová)
 • 1994: Dinosauři a jiní sauři (Turek, Maňourová)
 • 1994 : Návrat dinosaurů a dinosauři očima malíře Jana Sováka (Turek, Maňourová)
 • 1998: Ztracená moře uprostřed Evropy (Turek)
 • 1999: Joachim Barrande (1799-1993) (Horný, Turek)
 • 2003–2004 : Voda a život (podíl na paleontologické části scénáře)
 • 2006: Putování geologickou minulostí Země v obrazových rekonstrukcích malíře Jana Sováka (Turek)
 • 2006: Dávný mikrosvět (Turek)
 • 2009–2010: Příběh planety Země (podíl na paleontologické části scénáře)
 • Podíl na přípravě scénáře nových paleontologických expozic v rekonstruovaných budovách NM

Pedagogická činnost:

 • 1999–doposud:  Externí přednášející – Vyšší odborná škola informačních služeb: Paleontologie v muzeích

Ostatní aktivity v oboru:

 • konzultant české redakce National Geographic, spolupráce s redakcemi a nakladatelstvími při lektorování článků, vědecko–populárních knih a při jejich překladech (National Geographic, Euromedia, Nakladatelství Svojtka & Co.).

Seznam vybraných publikací:

 • Chlupáč, I., Turek, V. (1983): Devonian goniatites from the Barrandian area, Czechoslovakia. – Rozpravy Ústředního ústavu geologického, 46: 1-159.
 • Turek, V. (1989): Fish and amphibian trace fossils from Upper Carboniferous (Westphalian) . sediments of Bohemia. – Palaeontology, 32:623-642.
 • Turek, V. (2008). Boionautilus gen. nov. from the Silurian of Europe and North Africa (Nautiloidea, Tarphycerida). Bulletin of Geosciences 83(2), 141–152.
 • Turek, V. (2009) Colour patterns in Early Devonian cephalopods from the Barrandian Area: Taphonomy and taxonomy. Acta Palaeontologica Polonica, 54 (3), 491–502.
 • Manda, Š. and Turek V. (2011): Late Emsian Rutoceratoidea Hyatt, 1884 (Nautiloidea) from the Prague Basin: Diversity, Morphology and Palaeoecology). Palaeontology. 54,5:999-1024.
 • TUREK, V. & MANDA, Š. 2012. ‘‘An endocochleate experiment’’ in the Silurian straight-shelled cephalopod Sphooceras. Bulletin of Geosciences 87, 767–813.
 • Manda, Š. and Turek, V. 2015. Colour pattern on Silurian orthocerid and pseudorthocerid conchfrom Gotland – palaecological implications. Talin. Estonian Journal of Earth Sciences, 2015, 64, 1, 74.79 doi: 10.3176/earth.2015.13
 • TUREK, V. and MANDA, Š., 2016. Early ontogeny, anomalous growth, and healed injuries in the Silurian nautiloid Ophioceras Barrande-Implications for hatching and the autecology of the Tarphycerida. Bulletin of Geosciences, 91(2)
 • MANDA, Š. & TUREK, V. 2018. Silurian tarphycerid Discoceras (Cephalopoda, Nautiloidea): systematics, embryonic development and paleoecology. Journal of Paleontology 92(3), 412–431.
 • Aubrechtová, M., Turek, V., & Zicha, O. (2020). Early ontogenetic growth stages of Middle Ordovician orthoceratoid cephalopods from Bohemia. Acta Palaeontologica Polonica, 65(3), 575-588.

Vědecko-populární publikace

 • Přes 20 vědecko–populárních článků v časopisech, denním tisku i knihách, např. v časopisech Vesmír, Časopis Národního muzea, 21. století, Koktejl, Věda a život, Nika, ABC, T-magazín, Květy a v denním tisku
 • Knihy: Turek, V.– Marek, J. – Beneš, J. (1989–1997): Fossils of the world (15 vydání, 6 jazykových mutací), Turek, V. – Horný, R. – Prokop, R. (2003): Ztracená moře uprostřed Evropy , (2007 holandská verze); kniha získala cenu Josefa Hlávky
Více informací o publikacích na: http://www.researchgate.net/profile/Vojtch_Turek