Vědecké zaměření:

 • historie krajanských fondů, historie soukromých knižních celků

Vzdělání:

 • FFUK – knihovnictví a vědecké informace

Předchozí působení:

 • Strahovská knihovna PNP
 • Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.

Granty a projekty:

 • Veřejné informační služby knihoven (VISK) – projekty digitalizace a retrokonverze

Publikační činnost (výběr):

 • TYDLITÁTOVÁ, Michaela a B. TYDLITÁT. Utřídit neutříditelné: část historického fondu Ústavu T. G. Masaryka zpřístupněna. Knihovna - knihovnická revue. 2014, 25(1), 99–116, 18 s. ISSN 1801-3252.
 • TYDLITÁTOVÁ, Michaela a B. TYDLITÁT. Ne z popela, ale z prachu: první kroky ke zpřístupnění historického fondu Masarykova ústavu AV ČR. Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2011. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2012, 123–130, 8 s.
 • TYDLITÁTOVÁ, Michaela. Comeniana at the Library of the Masaryk Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic: Forgotten History and New Surprises. Acta Comeniana. 2005, 19, 141-166, 26 s. ISSN 0231-5955.
 • TYDLITÁTOVÁ, Michaela. Vášeň pro knihy. Utajená sbírka Rudolfa Hirsche. Dějiny a současnost. 2006, 28(10), 40–43, 4 s. ISSN 0418-5129.
 • TYDLITÁTOVÁ, Michaela. Osudy knihovny Rudolfa Hirsche. Odkaz zapomenutého brentanovce. Masarykův sborník. 2006, 13, 231–257, 27 s. ISSN 1801-6286.

Ostatní odborné aktivity:

 • Člen pracovní skupiny k realizaci Koncepce uchování tradičních knihovních dokumentů
 • podíl na přípravě podkladů pro MK ČR Člen knihovnické komise NM