Vědecké zaměření:

 • geologie – tektonika, sedimentologie

Vzdělání:

 • 2001 Mgr. – geologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • 2004 RNDr. – geologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • 2009 Ph.D. – geologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha

 

Předchozí působení:

 • 2002–2010 Přírodovědecká fakulta, UK Praha (asistent, odborný asistent)
 • 2010–2012 University of Birmingham, School of Geography, Earth and Environmental Sciences (Honorary Research Fellow)
 • 2012 Fugro Robertson Ltd (Geoscience Coach)
 • 2013–2017 Národní muzeum (projektový manažer SYNTHESYS3, částečný úvazek)
 • od 2013 Národní muzeum (výzkumný a vývojový pracovník)
 • Pracovní stáže a důležité pracovní pobyty (výběr): 
 • 2010–2012 University of Birmingham, School of Geography, Earth and Environmental Sciences (Honorary Research Fellow)

Granty a projekty:

 • 2013 Výzkum merojského království města ve Wad Ben Naga (Súdán), GAČR 13-09594S člen týmu
 • 2013–2017 SYNTHESYS3 (EU – 7th Framework Programme) – projektový manažer
 • 2016–2018 Sedimentární záznam a mechanika kolapsu orogenních pásem, GAČR 16-11500S, člen týmu

Výstavy a muzejní práce:

 • 2017 Světlo a život (kurátor výstavy a člen autorského týmu)
 • popularizační články pro Muzeum 3000
 • geologické exkurze pro veřejnost
 • přednášky pro Společnost Národního muzea

Pedagogická činnost:

 • 2002–2010 Přírodovědecká fakulta, UK Praha (Úvod do praktické geologie, Základy geologie pro geografy, Sedimentologie karbonátů, Terénní cvičení z geologie, Kurs geologického mapování)
 • 2010–2012 University of Birmingham (Internal processes and Earth’s materials, Geological map interpretation, Sedimentary petrology, Course in geological mapping, Field course in geology)
 • od 2016 Pedagogická fakulta, UK Praha (Mineralogie a petrologie, Všeobecná geologie, Historický vývoj organismů pro biology, Historická a stratigrafická geologie ČR)

Publikační činnost (výběr):

 • Holcová, K. Doláková, N., Nehyba, S. & Vacek, F. 2018. Timing of Langhian bioevents in the Carpathian Foredeep and northern Pannonian Basin in relation to oceanographic, tectonic and climatic processes. Geological Quarterly 62, 3–17.
 • Hladil, J., Slavík, L., Vondra, M., Koptíková, L., Čejchan, P., Schnabl, P., Adamovič, J., Vacek, F., Vích, R., Lisá, L. & Lisý. P. 2011. Pragian-Emsian succession in Uzbekistan and Bohemia: magnetic susceptibility logs and their dynamic time warping alignment. Stratigraphy 8 (4), 217–235.
 • Vacek, F. 2011. Palaeoclimatic event at the Lochkovian-Pragian boundary recorded in magnetic susceptibility and gamma-ray spectrometry (Prague Synclinorium, Czech Republic). Bulletin of Geosciences 86 (2), 259–268.
 • Vacek, F., Hladil, J. & Schnabl, P. 2010. Stratigraphic correlation potential of magnetic susceptibility and gamma-ray spectrometric variations in calciturbiditic facies mosaics (Silurian-Devonian boundary, Barrandian area, Czech Republic). Geologica Carpathica 61(4), 257–272.
 • Vacek, F. 2007. Carbonate microfacies and depositional environments of the Silurian–Devonian boundary strata in the Barrandian area (Czech Republic). Geologica Carpathica 58 (6), 497–510.
 • Chlupáč, I. & Vacek, F. 2003. Thirty years of the first international stratotype: The Silurian-Devonian boundary at Klonk and its present status. Episodes 26 (1), 10–15.

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

 • 2018 Orogenic processes in the Bohemian Massif, Presseck (Německo)