Vědecké zaměření

ikonografie řeckých a římských mincí, antická numismatika, klasická archeologie

Vzdělání

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor klasická archeologie a starořečtina

Přednášková činnost

 • Apotropaické symboly na řeckých mincích, mezinárodní numismatická konference Peníze v proměnách času IX, 30. 9. 2013

Muzejní práce (výstavy)

 • 1991 – Antické lampy (Muzeum antického sochařství a architektury v Litomyšli, dále jen MASA, ve spolupráci s J. Musilem a J. Bouzkem)
 • 2004 - Démoni, netvoři, božstva: podivné bytosti řeckých bájí (MASA)
 • 2005 - Hádanka Sfingy: etapy lidského života v antice (MASA)
 • 2006 – Neznámé antiky z českých a moravských sbírek (MASA ve spolupráci s NM)
 • 2007 - Víno v antice (MASA)
 • 2008 - Umění starověkého Kypru (MASA, s J. Bouzkem)
 • 2009 - Kýmé a Samothráké - výzkumy A. Salače a originály ve sbírce UK (MASA, s J. Bouzkem)
 • 2010 - Pozemské Afrodíty – móda a kosmetika v antice (MASA)

Bibliografie

 • Lýsippův Hermés zavazující si sandál na ražbách krétské Sybrity?, Numismatické listy 55, 2000, s. 68-72.
 • Židovské mince z Micherovy sbírky,Numismatické listy 56, 2001, s. 157-161.
 • Pecunia non olet, Numismatické listy 56, 2001, s. 81-82.
 • Dosud nepublikovaný kontorniatus, in: Pavel Radoměrský,: Sborník numismatických studií k 75. výročí narození, ed. Luboš Polanský, Praha 2002, s. 19–21.
 • Polanský, L., Vacinová, L.: The Roman and Byzantine Coins in the Hord Find from Kelč (Czech republic) , Byzantine Coins in Central Europe between the 5th and 10 th Century, ed. Marcin Wołoszyn, Kraków 2009, s. 599-603. ISBN 978-83-7676-008-7
 • Hlava Medúsy. K významu gorgoneia na řeckých mincích, Numismatické listy 67, 2012, s. 3-6.
 • Militký. J. – Vacinová, L., Keltské, římské a raně byzantské mince, Národní muzeum – Chaurova sbírka X., Národní muzeum 2012. ISBN 978-80-7036-358-4.
 • Magie peněz. K apotropaickému aspektu antických mincí, Numismatické listy 68, 2013, s. 3–10.