Vědecké zaměření:

 • hyoliti – morfologie, ekologie, systematika; paleoekologie, biometrika

Vzdělání:

 • 1998–2000: Přírodovědecká fakulta University Karlovy, magisterské studium
 • 2004–2011: Přírodovědecká fakulta University Karlovy, postgraduální studium – Ústav geologie a paleontologie; geologie se zaměřením – paleontologie

Předchozí působení:

 • 2006–doposud: kurátor – Národní muzeum

Členství v profesních organizacích:

 • Česká geologická společnost

Seznam vybraných projektů a grantů:

 • 2006–2011: Scientific and museological revision and documentation of selected parts of type material from the collections of the Paleontological department of the National Museum, Prague;  MKČR DE06P04OMG009
 • 2009–2011: Feeding strategies in the Cambrian and Ordovician of Barrandian Area, GAČR 205/09/1521(člen řešitelského kolektivu)
 • 2012–2015: Type material and unique items in collections of the natural science museum: methods of handling and publicizing this significant cultural heritage, MKČR DF12P01OVV021

Pedagogická činnost:

 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy – přednášky: Paleontologie (část), Základy fotografování

Ostatní aktivity v oboru:

Seznam vybraných publikací:

 • Valent, M., Malinky, J. M. (2008): Early Devonian (Emsian) hyolith Ottomarites discors (Barrande, 1867) with colour pattern. – Bulletin of Geosciences, 83 (4), 503–506.
 • Valent, M., Fatka, O., Micka, V., Szabad, M. (2009): Jincelites vogeli gen. et sp. nov. (Hyolitha) from the Cambrian of the Czech Republic (Příbram-Jince Basin, Teplá-Barrandian region). - Bulletin of Geosciences, 84 (1), 179–184.
 • Fatka, O., Vokáč, V., Moravec, J., Valent, M. (2009): Agnostid entombed in a hyolith conch. – Memoir of the Associations of Australian Palaeontologists, 37, 481–489.
 • Valent, M., Fatka, O., Micka, V., Szabad, M. (2011): Carinolithidae fam. nov., Carinolithes bohemicus sp. nov. and Slehoferites slehoferi gen. et sp. nov. – Palaeobiodiversity and Palaeoenviroments, 91 (2), 101–109.
 • Fatka, O., Mikuláš, R., Szabad, M., Micka, V., Valent, M. (2011): Arachnostega Bertling, 1992 in the Drumian (Cambrian) sediments of the Teplá-Barrandian region (Czech Republic). – Acta Geologica Polonica, 61(4), 367–381.
 • Valent, M., Fatka, O., Szabad, M., Micka, V., Marek, L. (2012): Two new orthothecids from the Cambrian of the Barrandian area (Hyolitha, Skryje-Týřovice Basin, Czech Republic). – Bulletin of Geosciences, 87 (2), 241–248.
 • Valent, M., Fatka, O., Marek, L. (2013): Gracilitheca and Nephrotheca (Hyolitha, Orthothecida) in the Cambrian of the Barrandian area, Czech Republic. – Alcheringa, 37 (1), 1–10.
 • Valent, M., Fatka, O. (2013): Gracilitheca astronauta n. sp. and Nephrotheca sophia n. sp. (Hyolitha, Orthothecida) from the Cambrian of Czech Republic. – Annales de Paléontologie, 99, 207–216.
 • Valent, M., Fatka, O., Szabad, M., Micka, V., Marek, L. (2015): Skryjelites auritus gen. et sp. nov. and Quasimolites quasimodo gen. et sp. nov. – two new middle Cambrian hyolithids (?Mollusca) from the Czech Republic. – Zootaxa, 4007 (3), 419–426.
 • Valent, M., Fatka, O., Marek, L. (2017): Biskolites iactans gen. et sp nov from the Cambrian of the Czech Republic (Hyolitha, Skryje-Tyrovice Basin). – Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie – Abhandlungen, 285 (2), 227-233.
 • Valent, M., Fatka, O., Marek, L. (2017): Slapylitidae: a new family of hyolithids (Cambrian-?Devonian; Baltica, Laurentia, Gondwana). – PALZ, 91 (4), 497-505.
 • Valent, M., Fatka, O., Szabad, M. (2018): The oldest hyolith fauna of the Jince Formation (mid-Cambrian, Barrandian area, Czech Republic). – Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie – Abhandlungen, 289 (3), 281-291.
 • Berg-Madsen, V., Valent, M., Ebbestad, J.O.R. (2018): An orthothecid hyolith with a digestive tract from the early Cambrian of Bornholm, Denmark. – GFF, 140 (1), 25-37.
 • Valent, M., Fatka, O., Marek, L. (2019): Alfaites romeo gen. et sp. nov., a new Hyolitha from the Cambrian of Skryje-Tyrovice Basin (Czech Republic). – European Journal of Taxonomy, 491, 1-10.
 • Geyer, G., Valent, M., Meier, S. (2019): Helcionelloids, stenothecoids and hyoliths from the Tannenknock Formation (traditional lower middle Stage 4/Wuliuan boundary interval) of the Franconian Forest, Germany. – PALZ, 93 (2), 207-253.
Více informací o publikacích na: https://www.researchgate.net/profile/Martin_Valent

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

 • 2006 – International Palaeontological Congress – Beijing, Čína
 • 2010 – International Palaeontological Congress – Londýn, Velká Británie
 • 2014 – International Palaeontological Congress – Mendoza, Argentina
 • 2016 – Palaeo Down Under 2 – Adelaide, Austrálie
 • 2019 – North American Paleontological Convention – Riverside, USA