Vědecké zaměření:

 • život a dílo Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – hudební věda a historie, Bc. a Mgr. (2001–2007) 
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – hudební věda, Ph.D. (2007–2016) 

Předchozí působení:

 • 2013–2017 Muzeum Antonína Dvořáka – České muzeum hudby – Národní muzeum (kurátorka)
 • 2007–2012 Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně (kurátorka Janáčkova archivu, v roce 2010 vedoucí oddělení)

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty (výběr):

 • Universität Wien 2005 (Erasmus)
 • Universität Wien 2008 (Aktion Österreich – Tschechien)

Granty a projekty:

 • 2018 VISK 5  Rekatalogizace fonotéky z fondu Národního muzea – Českého muzea hudby – Muzea Antonína Dvořáka (hlavní řešitelka) 
 • 2013–2014   Interní grant Národního muzea (spoluřešitelka), Dvořákův americký „sekretář“ J. J. Kovařík – vzpomínky na Mistra Antonína Dvořáka (P13/01IG-NO)
 • 2007–2013   GAČR (spolupráce na řešení grantového projektu), Korespondence Leoše Janáčka. Ediční zpracování fondu uloženého v Oddělení dějin hudby MZM v Brně (GA408/07/0536)
 • 2006–2010   GAČR (spolupráce na řešení grantového projektu), Leoš Janáček: Nápěvky mluvy. Kritické vydání (GA408/06/1485)

Výstavy a muzejní práce:

 • BERGMANNOVÁ, Sandra – VEJVODOVÁ, Veronika. Slavní čeští skladatelé / Famous Czech Composers (Historická budova Národního muzea, 20. 11. 2020 – 30. 9. 2021)
 • CÍROVÁ-HACMACOVÁ, Ivana – KUDLÁČEK, Petr – VEJVODOVÁ, Veronika. Antonín Dvořák – Inspirace přírodou (Muzeum Antonína Dvořáka, 30. 4. 2019 – 30. 4. 2020).
 • VEJVODOVÁ, Veronika. Antonín Dvořák – Violoncellový koncert h moll (Galerie Českého centra v New Yorku, 13. 10. – 9. 11. 2018) 
 • CÍROVÁ-HACMACOVÁ, Ivana – KUDLÁČEK, Petr – VEJVODOVÁ, Veronika. Hříšné radosti Antonína Dvořáka (Muzeum Antonína Dvořáka, 29. 3. 2018 – 30. 4. 2019).
 • VEJVODOVÁ, Veronika. Antonín Dvořák – Rusalka. České centrum, New York 2. 2. – 3. 3. 2017; České muzeum hudby, Praha 10. 4. – 17. 4. 2017.
 • CÍROVÁ-HACMACOVÁ, Ivana – VEJVODOVÁ, Veronika: Antonín Dvořák a zbožnost. Muzeum Antonína Dvořáka, 29. 3. 2017 – 29. 3. 2018.
 • CÍROVÁ-HACMACOVÁ, Ivana – VEJVODOVÁ, Veronika. Antonín Dvořák interpret. Muzeum Antonína Dvořáka, 11. 4. 2016 – 28. 3. 2017. 
 • NOVÁ, Kateřina – VEJVODOVÁ, Veronika: Antonín Dvořák a Morava. Muzeum Antonína Dvořáka, 30. 3. 2015 – 28. 3. 2016.
 • KONOPÁSKOVÁ, Veronika – NOVÁ, Kateřina – VEJVODOVÁ, Veronika. Antonín Dvořák a vlaky. Muzeum Antonína Dvořáka, 21. 3. 2014 – 29. 3. 2015.
 • PIVODA, Ondřej – VEJVODOVÁ, Veronika. Janáčkovský dirigent Břetislav Bakala. Besední dům Brno, 5. 4. – 21. 4. 2013.
 • PIVODA, Ondřej – VEJVODOVÁ, Veronika. Rudolf Firkušný – největší český pianista. Památník Leoše Janáčka, 22. 6. – 30. 9. 2012; Moravská zemská knihovna v Brně, 5. 3. – 29. 3. 2013; Foyer Rudolfina v rámci Klavírního festivalu R. Firkušného, 24. – 30. 11. 2013. 
 • BARTOŇ, Kamil – VEJVODOVÁ, Veronika. Gustav Mahler a Brno. Foyer Janáčkova divadla v Brně, 2010). 
 • VEJVODOVÁ, Veronika: Dokumenty k životu a dílu B. Martinů a jeho žáků V. Kaprálové a J. Nováka (spoluautor Martin Flašar). Foyer Besedního domu 10. – 30. 4. a 17. – 31. 5. 2009; HAMU Praha, respirium 9. 4. – 12. 5. 2010).

Členství ve vědeckých organizacích:

 • Společnost Antonína Dvořáka – členka výboru (od r. 2016)
 • Sdružení českých divadelních kritiků – členka výboru (od r. 2016)
 • Česká společnost pro hudební vědu – členka kontrolní komise (2016–2018 )

Pedagogická činnost:

 • 2012 Konzervatoř Brno (Dějiny hudby a Dějiny hudby 20. stol.)
 • 2008–2012  Ústav hudební vědy FF MU v Brně (Dějiny hudby 19. a 20. stol., Praxe v hudebním archivu, školitel a oponent diplomových prací)

Publikační činnost (výběr):

Knihy

 • BERGMANNOVÁ, Sandra – VEJVODOVÁ, Veronika. Slavní čeští skladatelé. Praha: Národní muzeum, 2020.
 • BERGMANNOVÁ, Sandra – VEJVODOVÁ, Veronika. Famous Czech Composers. Praha: Národní muzeum, 2021.
 • NOVÁ, Kateřina – VEJVODOVÁ, Veronika. Nejraději mne tituloval indiánem. Americké vzpomínky na Antonína Dvořáka. Praha: Národní muzeum, 2016.
 • NOVÁ, Kateřina – VEJVODOVÁ, Veronika. Three Years with the Maestro. An American remembers Antonín Dvořák. Praha: Národní muzeum, 2016.

Notové edice

 • VEJVODOVÁ, Veronika (ed.). Antonín Dvořák: Cigánské melodie. Vyšší hlas. Praha: Baerenreiter, 2017.
 • VEJVODOVÁ, Veronika (ed.). Antonín Dvořák: Cigánské melodie. Nižší hlas. Praha: Baerenreiter, 2017.
 • VEJVODOVÁ, Veronika (ed.). Antonín Dvořák: Písně II. Vyšší hlas. Praha: Baerenreiter, 2017.
 • VEJVODOVÁ, Veronika (ed.). Antonín Dvořák: Písně II. Nižší hlas. Praha: Baerenreiter, 2017.
 • ŠTĚDROŇ, Miloš – VEJVODOVÁ, Veronika (ed.). Leoš Janáček. Musiche per drammi – frammenti. Series A / volume 11 (partitura), Editio Janáček, Brno 2010, s. 1–150. 

Studie

 • VEJVODOVÁ, Veronika. Antonín Dvořák in the Notes of the Traveller Josef Kořenský and Czech Society in America in 1893. Musicalia, 2019, roč. 11, č. 1–2, s. 114–132. / Antonín Dvořák v zápiscích cestovatele Josefa Kořenského a česká společnost v Americe v roce 1893. Musicalia, 2019, roč 11, č. 1–2, s. 133-149. DOI 10.1515/muscz-2019-0004
 • VEJVODOVÁ, Veronika. An Unsuccessful Rehabilitation: Performances of Dvořák's Armida in 1918–38. Musicologica Brunensia, 2019, roč. 54, č. 1, s. 63–77. DOI: 10.5817/MB2019-1-6
 • VEJVODOVÁ, Veronika. Osobní knihovna Leoše Janáčka: stručná charakteristika. Muzikologické fórum, 2017, roč. 6, č. 3, s. 80–88.
 • VEJVODOVÁ, Veronika. „Za svými omyly šel jsem vždy s poctivými úmysly.“ Proměny pohledu Vladimíra Helferta na dílo Antonína Dvořáka. Opus musicum, 2016, roč. 48, č. 5, s. 37–58.
 • VEJVODOVÁ, Veronika. Zapomenutá perla? Recepce Dvořákovy Armidy v letech 1925–2012. Opus musicum, 2015, roč. 47, č. 5, s. 18–35.
 • VEJVODOVÁ, Veronika. „Jsem šťasten, že po tak dlouhém odpočinku opět mohu pracovati na tom, co já chci a ne, co chtějí jiní.“ Ke genezi Dvořákovy Armidy. Opus musicum, 2015, roč. 47, č. 4, s. 36–57.
 • VEJVODOVÁ, Veronika. „Pro dílo jest jen přáti rostoucího pochopení...“ K premiéře poslední Dvořákovy opery Armida. Opus musicum, roč. 46, č. 5, 2014, s. 21–36.
 • VEJVODOVÁ, Veronika. Kurzova verze klavírního koncertu g moll, op. 33 Antonína Dvořáka. Opus musicum, roč. 45, č. 6, 2013, s. 46–65.
 • VEJVODOVÁ, Veronika. Brněnské začátky Rudolfa Firkušného a jeho studia u Leoše Janáčka. Musicologica Brunensia, roč. 48, č. 1, 2013, s. 115–127.
 • VEJVODOVÁ, Veronika. Odborná a beletristická knihovna Leoše Janáčka. In: Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska, zborník príspevkov z konferencie (ed. Sylvia Urdová), Slovenská muzikologická asociácia a Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2011, s. 249–254.
 • VEJVODOVÁ, Veronika. Leoš Janáček und Richard Strauss. Musicologica Austriaca. Musik und Identität: Beiträge zur Musikgeschichte Zentraleuropas / Österreichische Gesellschaft für Musikwissenschaft, roč. 28, 2009, s. 161–180.
 • VEJVODOVÁ, Veronika. Zdeněk Fibich as Viewed by Leoš Janáček. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica. Philosophica – Aestetica. Musicologica Olomucensia. Zdeněk Fibich as a Central European Composer at the End of the Nineteenth Century, sv. 36, č. 12, 2010, s. 273–280.
 • ŠDĚROŇ, Miloš – VEJVODOVÁ, Veronika. O databázi nápěvků mluvy Leoše Janáčka – první poznatky a zkušenosti z projektu. Opus musicum, roč. 39, č. 6, 2007, s. 19–20.
 • VEJVODOVÁ, Veronika. Leoš Janáček a Richard Strauss. Opus musicum, roč. 39, č. 3, 2007, s. 14–20.
 • VEJVODOVÁ, Veronika. Janáčkovo operní torzo Živá mrtvola. Opus musicum, roč. 37, č. 2, 2005, s. 17–23

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

 • Performing Arts and Technical Issues. International Conference. 18.–19. října 2019, Lucca (Itálie), Complesso Monumentale di San Micheletto (příspěvek: Premiere Reconstructed: Dvořák's Last Opera "Armida" and the Problems of First Staging at the Prague National Theatre, 1904)
 • 20th Biennial International Conference on Nineteenth-Century Music, 2.–4. 7. 2018, University of Huddersfield (příspěvek: Forgotten Masterpiece: Dvořák's Last Opera Armida and Revil Efforts between the First and Second World Wars)

Ostatní odborné aktivity:

 • 2016–2018  spolupráce se stanicí Český rozhlas – Vltava
 • 2014–2017  spolupráce s portálem Opera PLUS a časopisem Harmonie (recenze, popularizační články)
 • 2008–2012  tajemnice Mezinárodního hudebněvědného kolokvia Brno