Vědecké zaměření:

 • ložisková geologie, topografická mineralogie, montánní historie, historie oboru mineralogie

Vzdělání:

 • Bc. (2008) – geologie – Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • Mgr. (2010) – geologie – zaměření ložisková geologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Předchozí působení:

 • EuroGV s.r.o.

Granty a projekty:

 • Interní grant Národního muzea (2009–2010)
 • DF12P01OVV021 (NAKI MK ČR) Typový a unikátní materiál ve sbírkách přírodovědeckých muzeí: metodika správy a zpřístupňování tohoto významného kulturního dědictví (2012–2015), člen týmu
 • GA14-27006S (GA ČR) Role selenu v hydrotermálním procesu vybraných uranových ložisek (2014–2017), člen týmu

Výstavy a muzejní práce:

 • péče o sbírky NM: mineralogická sbírka, sbírka meteoritů, sbírka tektitů
 • výstava „Jiskřivá krása krystalů – Z pokladů Národního muzea VII.“ (2008)
 • příprava nových expozic
 • popularizační publikace v periodiku Minerál

Publikační činnost (výběr):

 • Velebil D. (2009): Dolování cinabaritu v Horních Lubech u Chebu, Česká republika. – Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 17, 2, 39–61.
 • Velebil D. (2012): Minerály pod nohama, v průmyslu a ve sbírkách. – Academia Praha, 1–375.
 • Velebil D., Zachariáš J. (2013) Fluid inclusion study of the Horní Luby cinnabar deposit, Saxothuriangian Zone, Bohemian Massif: clues for the metamorphic remobilization of mercury. – Journal of Geosciences 58, 283–298.
 • Velebil D. (2014) Příspěvek k poznání chemismu rtuťových tetraedritů: lokality Jedová hora (Česko), Rudňany, Rožňava, Nižná Slaná, Slovinky (Slovensko) a Maškara (Bosna a Hercegovina). – Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 1, 131–143.
 • Trnka M., Velebil D., Sejkora J. (2015): Extrémně tmavý, 104 g vážící vltavín z Chlumu nad Malší (jižní Čechy) ve sbírce Národního muzea v Praze. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 23, 1, 34–38.
 • Velebil D., Macek I., Soumar J. (2016): Příspěvek k poznání chemismu tetraedritů z českých lokalit: Příbram, Obecnice, Zvěstov, Mníšek pod Brdy, Ratibořské Hory, Stará Vožice, Jáchymov, Kutná Hora a Stříbrná Skalice. – Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 24, 1, 132–143.
 • Bohatý M., Velebil D. (2017): Muzeum Klemense knížete Metternicha na Kynžvartu a minerály z jeho sbírky v Národním muzeu v Praze. – Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 186, 5–50.
 • Velebil D. (2018): Minerály Prahy. – Nakl. Granit