Odborné zaměření

 • Bedřich Smetana – život, dílo a recepce; scénografie k operám B. Smetany

Vzdělání

 • 2009 – současnost – Filozofická Fakulta Masarykovy univerzity Brno, Doktorský studijní program, obor Hudební věda 
 • 2006 – Université Sorbonne-Paris IV, domaine d’etudes Musique et musicologie, Akademická stáž 
 • 2000–2009 – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, obor Hudební věda ukončené magisterské a bakalářské vzdělání
 • 1991–1997 – Konzervatoř v Ostravě, přestup Konzervatoř v Praze, klasický zpěv

Předchozí působení:

 • 2014–současnost – Mezinárodní hudební festival Český Krumlov – tisková mluvčí a odborné texty
 • 2008–2017 The Met: Live in HD v ČR (přímé přenosy z Metropolitní opery New York do kin v ČR) – editorka
 • 2007–2012 Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem – dramaturgyně
 • 2004–2005 Český rozhlas 3 VLTAVA – externí redaktorka pořadu Trylek
   

Zahraniční pobyty

 • Université Sorbonne – Paris IV, Musique et musicologie (2006)

Výzkumné projekty

 • Program MK ČR „Kulturní aktivity 2010“, přípravná fáze projektu „Souborné vydání děl Bedřicha Smetany“ – editorská příprava Notových rukopisných pramenů k písňové a sborové tvorbě a k opeře Braniboři v Čechách Bedřicha Smetany pro následné ediční zpracování (2010)
 • Redakce popisů pramenů v databázi Korespondence B. Smetany v rámci přípravy kritické edice (2012–2014)      

Muzejní práce (výstavy)

 • Smetana zapomenut v kameni aneb Výlety zapomníky, kurátorka výstavy, Národní muzeum – Muzeum B. Smetany (2017)
 • Putování za rodokmenem B. Smetany, kurátorka výstavy, Národní muzeum – Muzeum B. Smetany, 2016
 • František Kysela a Smetanovy opery, autorka výstavy, Národní muzeum – Muzeum B. Smetany, 2015
 • Čestné diplomy a dary Bedřichu Smetanovi, komisařka výstavy, Národní muzeum – Muzeum B. Smetany, 2014
 • 100 let Pražského pěveckého sboru SMETANA, spoluautorka a komisařka výstavy, Národní muzeum – Muzeum B. Smetany, 2009
 • Motivy Prodané nevěsty ve výtvarném umění, autorka, Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem ve spolupráci s Národním muzeem – Muzeem B. Smetany, 2009
 • Tváře slavných hudebníků, výstava karikatur Josefa Blechy, autorka, Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem, 2009
 • Daria In and Out, Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem - přenesení výstavy fotografií primabaleríny Anglického národního baletu Darii Klimentové a fotografa Petra Našice do , kterou premiérově uspořádalo České centrum v Londýně v roce 2005 v Royal Albert Hall, 2007

Ostatní aktivity

 • spolupráce s Editio Bärenreiter Praha – editorka (od 2016)
 • spolupráce s Mezinárodním hudebním festivalem Český Krumlov – odborné texty (od 2014)
 • recenzní činnost pro portál Opera PLUS (od 2014)
 • spolupráce na projektu The Met: Live in HD v ČR – přímé přenosy z Metropolitní opery New York do kin v ČR – editorka (od 2008)          
 • Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem – dramaturgyně (2007–2012)
 • ČRo 3 VLTAVA – externí redaktorka pořadu Trylek (2004–2005)      
 • odborné příspěvky do Festivalových novin 53. ročníku Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl 2011

Publikační činnost (výběr):

Studie a články:

 • Viktorová, Kateřina. Smetanovská scénografie Františka Kysely z roku 1924. Opus musicum, Opus musicum o.p.s., 2016, roč. 48, č. 3, s. 51–65; 15 s. ISSN 0862-8505.
 • Viktorová, Kateřina. Muzeum Bedřicha Smetany, Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích. In Velká kniha o Národním muzeu. Praha: Národní muzeum, 2016, s. 218–231; 14 s. ISBN 978-80-7036-477-2.
 • Viktorová, Kateřina. Harmonické výtvarné vidění Smetanových oper Františkem Kyselou. Harmonie, Praha: Muzikus, 2015, č. 8, s. 27–29; 3 s. ISSN 1210-8081.
 • Viktorová, Kateřina. MĚSÍCE: Bohuslav Martinů a Karel Toman. Literární revue Weles, 2014, č. 55–56, s. 86-94; 9 s. ISSN 1214-2948.
 • Viktorová, Kateřina. Bedřich Smetana: Písně trojhlasé. Festivalové noviny 53. ročníku Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl, Litomyšl, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 4.
 • Viktorová, Kateřina. Smetanova Česká píseň má zajímavou historii. Festivalové noviny 53. ročníku Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl, Litomyšl, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 4.
 • Reittererová, Vlasta – Viktorová, Kateřina. The Met: Live in HD. Přímé přenosy z Metropolitní opery New York, sezóna 2010–2011. Praha: Aerofilms, 2010.

Popularizační články, recenze a portréty:

 • Viktorová, Kateřina. Salcburská West Side Strory s několika esy v rukávu. Opera PLUS, 5. 9. 2016.
 • Viktorová, Kateřina. Nevědomky jsem přepsal historii (Juan Diego Flórez). Hudební rozhledy: měsíčník pro hudební kulturu, Společnost Hudební rozhledy, 2016, roč. 69, č. 7, s. 2–3. ISSN 0018-6996.
 • Viktorová, Kateřina. František Kysela a Smetanovy opery. Opera PLUS, 2015.
 • Viktorová, Kateřina. František Kysela a Smetanovy opery. Týdeník Rozhlas, Praha: Radioservis, a. s., vydavatelství Českého rozhlasu, 2015, roč. 25, č. 30, s. 19. ISSN 1213-2098.
 • Viktorová, Kateřina. Jsem tak trochu generál. Hudební rozhledy: měsíčník pro hudební kulturu, Společnost Hudební rozhledy, 2015, roč. 68, č. 7, s. 2–3. ISSN 0018-6996.
 • Viktorová, Kateřina. Fidelio v zajetí psychedelického monolitu. Opera PLUS, 2. 9. 2015.
 • Viktorová, Kateřina. Leonořin melodramatický sen mezi obrazy. Opera PLUS, 2. 9. 2015.
 • Viktorová, Kateřina. Smetanovy mužské sbory a capella po mnoha desetiletích souborně v Českém muzeu hudby. Opera PLUS, 2. 3. 2015.
 • Viktorová, Kateřina. Jedna à la Chopin, druhá à la Liszt. Harmonie, Muzikus, 2014, č. 7, s. 22–23. ISSN 1210-8081.
 • Viktorová, Kateřina. Wagner chce pohodlné boty. Týdeník Rozhlas, Praha: Radioservis, a. s., vydavatelství Českého rozhlasu, 2014, roč. 24, č. 28, s. 12–14. ISSN 1213-2098.
 • Viktorová, Kateřina. Jonas Kaufmann v Českém Krumlově. Hudební rozhledy: měsíčník pro hudební kulturu, Společnost Hudební rozhledy, 2014, roč. 67, č. 7, s. 3–4. ISSN 0018-6996.Rozumím