Odborné zaměření:

 • Bedřich Smetana – život a dílo, recepce Smetanovy tvůrčí osobnosti, recepce Smetanových oper u nás i ve světě, smetanovská scénografie

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, obor Hudební věda, ukončené Ph.D.
 • Akademická stáž na Université Sorbonne-Paris IV, domaine d’etudes Musique et musicologie, Francie (2006)
 • Pražská konzervatoř, absolutorium obor klasický zpěv

Současné působení:

 • 2021 Český rozhlas3 VLTAVA – hudební redaktorka redakce vážné a jazzové hudby (externí spolupráce) 

Předchozí působení:

 • 2014–2018– Mezinárodní hudební festival Český Krumlov – tisková mluvčí a odborné texty
 • 2008–2017 The Met: Live in HD v ČR (přímé přenosy z Metropolitní opery New York do kin v ČR) – editorka
 • 2007–2012 Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem – dramaturgyně
 • 2004–2005 Český rozhlas 3 VLTAVA – externí redaktorka pořadu Trylek

Výzkumné projekty:

 • 2019–2023 Spolupráce na projektu DKRVO Život a dílo Bedřicha Smetany / Databáze k životu a dílu B. Smetany – výzkumné práce v oblasti života a díla B. Smetany a dobového kontextu (DKRVO 2019–2023/22.III.b)
 • 2020–2022 Spolupráce na projektu GAČR Bedřich Smetana: Korespondence, III (1875–1879). Kritická edice (GA 20-19382S) – editace dopisů 
 • 2014–2020 Spolupráce na projektech GA ČR Bedřich Smetana: Korespondence I (1840–1862). Kritická edice (GA 14-22997S) a Korespondence II (1863–1874). Kritická  edice (GA 18-20361S) – průzkum smetanovských pramenů pro databázi korespondence; redakce popisů pramenů a bibliografie v databázi (2012–2014)
 • 2010 Program Ministerstva kultury ČR „Kulturní aktivity 2010“, přípravná fáze projektu „Souborné vydání děl Bedřicha Smetany“ – editorská příprava notových rukopisných pramenů k písňové a sborové tvorbě a k opeře Braniboři v Čechách Bedřicha Smetany pro následné ediční zpracování 

Aktivní účast na vědeckých konferencích a workshopech:

 • 2021 Hudba a divadlo – instituce, žánry, osobnosti, interpretace; příspěvek „Prosazování Smetanovy Prodané nevěsty na pařížské jeviště“. Výroční konference České společnosti pro hudební vědu.
 • 2021 Identita a krize v kultuře 19. století v českých zemích v (polo)soukromém prostoru, příspěvek „Po stopách hudebních a divadelních aktivit Richarda a Pauliny Metternichových na zámku v Plasích“. Workshop Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky.
 • 2020 Výroční konference České společnosti pro hudební vědu, příspěvek „Pražská recepce Smetanových oper 1900–1924“.

Výstavní projekty:

 • 2019 Nevěsta prodaná do ciziny, autorka výstavy, Národní muzeum – Muzeum B. Smetany 
 • 2019 Po stopách Prodané nevěsty na zahraničních jevištích, přednáška k výstavě Nevěsta prodaná do ciziny v Muzeu B. Smetany 
 • 2018 Věčná Prodaná nevěsta – výstava u příležitosti premiéry původní verze opery Prodaná nevěsta, Slezské divadlo Opava, externí spolupráce (21. 10. – 19. 12. 2018)
 • 2017 Smetana zapomenut v kameni aneb Výlety zapomníky, kurátorka výstavy, autoři výstavy Jana Plecitá a Ivan Žáček, NM-MBS
 • 2016 Putování za rodokmenem B. Smetany, kurátorka výstavy, autorka výstavy Jana Plecitá, NM-MBS 
 • 2015 František Kysela a Smetanovy opery, autorka výstavy, NM-MBS 
 • 2014 Čestné diplomy a dary Bedřichu Smetanovi, komisařka výstavy, autorka výstavy Olga Mojžíšová, NM-MBS 
 • 2009 100 let Pražského pěveckého sboru SMETANA, spoluautorka a komisařka výstavy, NM-MBS 
 • 2009 Motivy Prodané nevěsty ve výtvarném umění, Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem ve spolupráci s NM-MBS 
 • 2009 Tváře slavných hudebníků, výstava karikatur Josefa Blechy, autorka, Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem
 • 2007 Daria In and Out, Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem – přenesení výstavy fotografií primabaleríny Anglického národního baletu Darii Klimentové a fotografa Petra Našice, kterou premiérově uspořádalo České centrum v Londýně v roce 2005 v Royal Albert Hall

Pedagogická činnost:

 • 2000–2004 Základní umělecká škola Taussigova, Praha 10, obor sólový zpěv
 • 1999–2000 Základní umělecká škola Klapkova, Praha 8, obor sólový zpěv

​Ostatní odborné aktivity:

 • 2017 Spolupráce s Editio Bärenreiter Praha – editorka
 • 2014–2016 Recenzní činnost pro portál Opera PLUS 

Publikační činnost (výběr):

Studie a články:

 • Viktorová, Kateřina. Promoting Smetana’s Bartered Bride (Prodaná nevěsta) in Paris / Prosazování Smetanovy Prodané nevěsty v Paříži. Musicalia, roč. 13, 2021, č. 1–2, s. 79–97 (anglická verze), s. 98–115 (česká verze). ISSN: 1803-7828
 • Viktorová, Kateřina. Dynamika recepce Smetanovy tvůrčí osobnosti a operního díla do roku 1924. Musicologica Brunensia, roč. 56, 2021, č. 1, s. 25–42. ISSN: 1212-0391
 • Viktorová, Kateřina. Pražská recepce Smetanových oper 1900–1924. Muzikologické fórum, roč. 10, 2021, č. 1–2, s. 197–215. ISSN: 1805-3866
 • Viktorová, Kateřina. Po stopách Prodané nevěsty na zahraničních jevištích / On the Trail of Bartered Bride on Foreign Stages, Musicalia, roč. 11, 2019, č. 1–2, s. 191–193 (českáverze), s. 188–190 (anglická verze). ISSN: 1803-7828
 • Viktorová, Kateřina. Recepce Smetanových oper v éře Karla Kovařovice. Opus musicum, Opus musicum o.p.s., 2018, roč. 50, č. 6, s. 6–37. ISSN 0862-8505.
 • Vejvodová, Veronika – Viktorová, Kateřina: Výstavní činnost Muzea Antonína Dvořáka a Muzea Bedřicha Smetany v letech 2009–2017 / Exhibitions at the Antonín Dvořák Museum and the Bedřich Smetana Museum from 2009 to 2017, Musicalia, 2017, roč. 9, č. 1–2, s. 153–160 (česká verze), s. 161–168 (anglická verze). ISSN 1803-7828
 • Viktorová, Kateřina. Smetanovská scénografie Františka Kysely z roku 1924. Opus musicum, Opus musicum o.p.s., 2016, roč. 48, č. 3, s. 51–65; 15 s. ISSN 0862-8505
 • Viktorová, Kateřina. Muzeum Bedřicha Smetany. Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích. In Velká kniha o Národním muzeu. Praha: Národní muzeum, 2016, s. 218–231; 14 s. ISBN 978-80-7036-477-2
 • Viktorová, Kateřina. Harmonické výtvarné vidění Smetanových oper Františkem Kyselou. Harmonie, Praha: Muzikus, 2015, č. 8, s. 27–29; 3 s. ISSN 1210-8081
 • Viktorová, Kateřina. MĚSÍCE: Bohuslav Martinů a Karel Toman. Literární revue Weles, 2014, č. 55–56, s. 86–94; 9 s. ISSN 1214-2948
 • Reittererová, Vlasta – Viktorová, Kateřina. The Met: Live in HD. Přímé přenosy z Metropolitní opery New York, sezóna 2010-2011. Praha: Aerofilms, 2010.

Popularizační články, recenze a portréty:

 • Viktorová, Kateřina. Jakub Sommer o filmu Můj život s Bohuslavem Martinů. Hudební rozhledy: měsíčník pro hudební kulturu, Společnost Hudební rozhledy, 2022, roč. 75, č. 1. ISSN 0018-6996.
 • Viktorová, Kateřina. Petr Václav: Josef Mysliveček – ikarský osud cesty ke slunci. Hudební rozhledy: měsíčník pro hudební kulturu, Společnost Hudební rozhledy, 2021, roč. 74, č. 12. ISSN 0018-6996.
 • Viktorová, Kateřina. Cesta prodané nevěsty kolem světa. Opera PLUS, 5. 3. 2019.
 • Viktorová, Kateřina. Rozhovor se Sondrou Radvanovsky. Hudební rozhledy: měsíčník pro hudební kulturu, Společnost Hudební rozhledy, 2018, roč. 71, č. 7, s. 2–3. ISSN 0018-6996.
 • Viktorová, Kateřina. Rozhovor s Anghelou Gheorghiu. Hudební rozhledy: měsíčník pro hudební kulturu, Společnost Hudební rozhledy, 2017, roč. 70, č. 7, s. 2–3. ISSN 0018-6996.
 • Viktorová, Kateřina. Salcburská West Side Story s několika esy v rukávu. Opera PLUS, 5. 9. 2016.
 • Viktorová, Kateřina. Nevědomky jsem přepsal historii, rozhovor s Juanem Diegem Flórezem. Hudební rozhledy: měsíčník pro hudební kulturu, Společnost Hudební rozhledy, 2016, roč. 69, č. 7, s. 2–3. ISSN 0018-6996.
 • Viktorová, Kateřina. František Kysela a Smetanovy opery. Opera PLUS, 2015.
 • Viktorová, Kateřina. František Kysela a Smetanovy opery. Týdeník Rozhlas, Praha: Radioservis, a. s., vydavatelství Českého rozhlasu, 2015, roč. 25, č. 30, s. 19. ISSN 1213-2098.
 • Viktorová, Kateřina. Jsem tak trochu generál, rozhovor se Sumi Jo. Hudební rozhledy: měsíčník pro hudební kulturu, Společnost Hudební rozhledy, 2015, roč. 68, č. 7, s. 2–3. ISSN 0018-6996.
 • Viktorová, Kateřina. Salcburský festival, Fidelio v zajetí psychedelického monolitu. Opera PLUS, 2. 9. 2015.
 • Viktorová, Kateřina. Salcburský festival, Leonořin melodramatický sen mezi obrazy. Opera PLUS, 2. 9. 2015.
 • Viktorová, Kateřina. Smetanovy mužské sbory a capella po mnoha desetiletích souborně v Českém muzeu hudby. Opera PLUS, 2. 3. 2015.
 • Viktorová, Kateřina. Jedna à la Chopin, druhá à la Liszt. Harmonie, Muzikus, 2014, č. 7, s. 22–23. ISSN 1210-8081.
 • Viktorová, Kateřina. Wagner chce pohodlné boty, rozhovor s Jonasem Kaufmannem. Týdeník Rozhlas, Praha: Radioservis, a. s., vydavatelství Českého rozhlasu, 2014, roč. 24, č. 28, s. 12–14. ISSN 1213-2098.
 • Viktorová, Kateřina. Jonas Kaufmann, portrét. Hudební rozhledy: měsíčník pro hudební kulturu, Společnost Hudební rozhledy, 2014, roč. 67, č. 7, s. 3–4. ISSN 0018-6996.