Jedním z prvních evropských vzdělanců, které v bouřlivé době třicetileté války zaujalo množství zpravodajských letáků a prvních novin, byl Jan Amos Komenský. V díle Labyrint světa a ráj srdce obrazně popsal novinový trh, distribuci novin a hlavně to, jak působí na čtenáře. Zprávy přirovnal k píšťalám, jejichž zvuk (tedy obsah) je někomu příjemný, jiné tahá za uši. Popsal i jev nezdravé závislosti na konzumaci novin a zpochybnil hodnověrnost rychlých – povrchních a neověřených zpráv. Od té doby periodický tisk a další média proměnily svět v informační labyrint.

Otevřít online výstavu