Akvadukt císaře Augusta

Římskou civilizaci běžně a oprávněně spojujeme s velkolepými stavebními projekty. Obdivujeme především monumentalitu veřejných budov, chrámů nebo měst. Pro jejich náležité fungování však byla nezbytná dnes mnohdy málo patrná či přehlížená infrastruktura. Pojďme se podívat na jeden z nejúžasnějších akvaduktů, jaké kdy Římané zbudovali!


Počítač starých Řeků

Mezi archeologickými nálezy z antického období obdivujeme ve světových muzeích především výtvory řeckých umělců a řemeslníků. V případě tzv. Mechanismu z Antikythéry však máme možnost žasnout nad důmyslem dnes bezejmenného řeckého vědce, mechanika, matematika a astronoma v jedné osobě, který sestrojil složité ozubené soukolí poháněné jedinou klikou schopné na třech cifernících současně ukazovat a dokonce předvídat dění na obloze.


Neolitické studny

Trvale vlhké prostředí umožnilo unikátní dochování výdřevy neolitických studen o stáří přes 7 000 let, včetně jejich výplně obsahující předměty z organických materiálů, které archeologové ve středoevropském prostředí jinak nemají šanci zachytit.


Dětské oběti u Inků

Vysokohorské svatyně Jižní Ameriky byly v předkolumbovském období místem obětování dětí během inckého rituálu capacocha. Díky jejich odlehlosti byla na vrcholcích And až do moderní doby zachována mumifikovaná těla obětí, která představují neuvěřitelný zdroj informací, jež lze navíc propojit s dostupnými ikonografickými prameny a historickými zprávami.


Porod v rakvi

Krátká přednáška představuje výjimečný jev s označením „porod v rakvi“ (posmrtné vypuzení plodu z těla zemřelé těhotné ženy vlivem rozkladných procesů), který dokládají nálezy hrobů žen s plody v nestandardní pozici.