Tripilská kultura

11 minut
Video představí významný fenomén z období mladší doby kamenné v oblasti severního Přičernomoří – tripolskou kulturu. Zajímavé je, že o její první průzkum se zasloužil český rodák Čeněk Chvojka.

Ženy ve zbrani

8 minut
Z oblasti severního Černomoří pochází z doby železné poměrně velké množství ženských hrobů, v nichž se našly zbraně. Příspěvek blíže představí tyto nálezy, zajímavosti a fakty spojené s hroby tzv. skythských či sarmatských Amazonek.

Soška z Chabařovic

4 minuty
Torzo mužské sošky, které Národní muzeum přechovává v archeologické sbírce, patří k nejstarším neolitickým plastikám z našeho území. Pochází původně z asi 30 cm vysoké lidské figurky, která byla vyrobena před více než 7 000 lety a mohla sloužit např. v rámci uctívání předků.

Spondylový šperk

6 minut
Ozdoby vzácně nacházené v Čechách převážně v hrobech kultury s lineární keramikou, vyráběné z lastur mořského mlže ostnovky (lat. spondylus), patřily mezi prestižní předměty. Příklady spondylového šperku máme i ve sbírkách Národního muzea.

Poklady z doby halštatské

8 minut
Knížecí hrobka v Hochdorfu patří bezpochyby k jednomu z nejvýznamnějších archeologických nálezů 20. století. Jedná se o skutečnou „pravěkou pokladnici“, kde byl kromě honosných zlatých šperků nalezen také pohřební vůz a luxusní hodovní servis.

Detektivka z hradiště Stillfried

8 minut
Na konci doby bronzové dochází nejen k hospodářsko-sociální proměně společnosti, ale také k násilnému zániku některých lokalit. To vše bylo doprovázeno posunem některých kočovných kmenů z prostoru Severního Přičernomoří.

Akvadukt císaře Augusta

4 minuty
Římskou civilizaci běžně a oprávněně spojujeme s velkolepými stavebními projekty. Obdivujeme především monumentalitu veřejných budov, chrámů nebo měst. Pro jejich náležité fungování však byla nezbytná dnes mnohdy málo patrná či přehlížená infrastruktura. Pojďme se podívat na jeden z nejúžasnějších akvaduktů, jaké kdy Římané zbudovali!

Boj proti bouři

3 minuty
Bouře přinášela do života předků závažná rizika. Silný vítr, déšť a blesky ničily úrodu, braly střechu nad hlavou i lidské životy. Závažnost nebezpečí dokládá existence mnoha ochranných praktik, které měly příchod bouře odvrátit, případně zmírnit její dopad.

Řád Bílého lva

3 minuty
Řád bílého lva je nejvyšším vyznamenáním České republiky a zároveň ústředním exponátem výstavy Lvem mě nazývají. Zjistěte, jaké všechny podoby může mít a co ukrývá jeho historie.

Příběh praporu roty Nazdar

5 minut
U příležitosti výročí Vzniku samostatného Československa připravilo Národní muzeum výstavu Lvem mě nazývají. Tentokrát se zaměříme na exponáty související s Československými legiemi – prapor roty Nazdar a obraz Františka Kupky.

Vojenské vyprávění o Bílé hoře

6 minut
Jak probíhala bitva na Bílé hoře? To vám představíme prostřednictvím historické jednohubky připravené k výstavě 1620. Cesta na Horu.

Bílá hora v mezinárodním kontextu

3 minuty
Jak fungovalo České království, jak bylo zakotveno v mezinárodním prostředí a jak se do sporu mezi českými stavy a Habsburky podařilo vtáhnout celou Evropu?

 

Druhý život Bílé hory

8 minut
Jak byla vnímána bitva na Bílé hoře následujících 400 let? A jak se promítla do tvorby básníků, spisovatelů, dramatiků či tvůrců písňových textů?
 

Exil a emigrace po Bílé hoře

8 minut
Po bitvě na Bílé hoře odešla za hranice řada obyvatel, zejména těch, kteří se cítili být ohroženi a také ti, kteří se měli přihlásit ke katolické církvi, se kterou nikdy nesouhlasili. Jaká na ně v zahraničí čekala úskalí a jak vypadal jejich návrat zpět do vlasti?
 

Katovské řemeslo

4 minuty
Před 400 lety padlo rukou kata Mydláře 27 vůdců stavovského povstání. Jak taková poprava probíhala? A jak náročné bylo katovské řemeslo?