Vědecké zaměření:

 • Předbělohorský knihtisk se zaměřením na ilustraci, knihovna Bohuslava Duška

Vzdělání:

 • 2010–2013: Univerzita Hradec Králové – Počítačová podpora v archivnictví
 • 2013–2016: Univerzita Karlova v Praze – Informační studia a knihovnictví, zaměření na Knihovědu
 • od 2017 doktorské studium: Univerzita Karlova v Praze – Informační věda, zaměření na Knihovědu (Obrazová složka tisků Jiřího Melantricha z Aventinu)

Předchozí působení:

 • 2014–2015 Národní knihovna ČR – určování slepotiskových vazeb
 • 2014–2015 Knihovna Jana Palacha – retrokatalogizace
 • 2015 Severočeské muzeum v Liberci – retrokatalogizace
 • od 2016 Knihovna Národního muzea

Výstavy a muzejní práce:

 • 15. 9. – 2. 10. 2017: J. Tvrzníková, K. Křenek – RKZ: Rukopisy královédvorský a zelenohorský (v rámci výstavy Fenomén Masaryk)

Ostatní aktivity:

 • Členka redakční rady Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum

Bibliografie:

 • TVRZNÍKOVÁ, Jana. Tiskař a briefmaler Michael Peterle (1537–1588). Knihy a dějiny 23/2016/1–2. S. 6–24.
 • TVRZNÍKOVÁ, Jana. Die Ausschmückung der Vita Christi von Johann Habermann, gedruckt von Michael Peterle in Prag. Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 41/2016/1–2. S. 51–59.
 • TVRZNÍKOVÁ, Jana. Ilustrace Jana Willenberga v Sumovní kronice z roku 1615. In: Bibliotheca Antiqua 2017. S. 77–82.
 • TVRZNÍKOVÁ, Jana. Výroba kolorovaných jednolistů u nás na příkladu Pobožného a potřebného napomenutí o uvažování nové té a zázračné hvězdy. In: HRADILOVÁ, Marta – TOŠNEROVÁ, Marie (eds.). Jakž lidé hodnověrní zprávu činí. Praha 2018. S. 159–168.
 • TVRZNÍKOVÁ, Jana. Z historie knihovny Bohuslava Duška. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 63/2018/1–2. S. 35–44.
 • TVRZNÍKOVÁ, Jana. Několik poznámek k ilustraci knih pražského tiskaře Mikuláše Štrause. Knihy a dějiny 25/2018/1-2. S. 4–22.
 • TVRZNÍKOVÁ, Jana. Der Bibelzyklus von Florian Abel und Francesco Terzio. Der neue Illustrationszyklus für die Melantrich-Bibel von 1570. Gutenberg-Jahrbuch 94/2019. S. 173–192.
 • TVRZNÍKOVÁ, Jana. Zpráva o dochování dřevořezových štočků otištěných v Melantrichových biblích. Knihy a dějiny 26/2019/1-2. S. 148–152.
 • TVRZNÍKOVÁ, Jana. Provenience v historické části knihovny Bohuslava Duška. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64/2019/3–4. S. 20–32.