Vzdělání:

 • 2010–2016 FF UK – obor Archeologie pravěku a středověku (Mgr.)

Pracovní působení:

 • od 2023 oddělení časopisů KNM
 • 2021–2023 Nakladatelství Krystal OP
 • 2019–2021 Muzeum města Brna – správce depozitáře
 • 2015–2017 Muzeum města Ústí nad Labem – knihovník
 • 2013–2015 Muzeum města Ústí nad Labem – pomocné laboratorní práce, archeolog-konzervátor

Bibliografie:

 • Svaté obrázky z konce 19. a z 20. století ve sbírkách Muzea města Brna. Forum Brunense. Sborník prací Muzea města Brna, 2020, s. 97–117.
 • Osudy domu a jeho obyvatel – č. p. 27 v Brně na Veveří. Forum Brunense. Sborník prací Muzea města Brna, 2019, s. 37–44.
 • Výstava Dominikáni v Ústí nad Labem – 400 let historie. Porta Bohemica. Sborník historických prací 8, 2017, s. 262–264.
 • Dominikáni v Ústí. Příspěvky k ústecké vlastivědě 15, 2017, s. 52–55.
 • „Kleinnicklova kronika“ – staronový přírůstek ve fondu knihovny. Příspěvky k ústecké vlastivědě 15, 2017, s. 30–33.
 • Bitva u Chlumce 1126 – boje na zemi i na nebi. Příspěvky k ústecké vlastivědě 13, 2016, s. 2–7.
 • „Není Ústí jako Ústí“, aneb, Každodenní život ústeckých měšťanů na Lužnici a Labi v době husitských nepokojů. Příspěvky k ústecké vlastivědě 11, 2015, s. 6–13.
 • Hrad Blansko. Příspěvky k ústecké vlastivědě 10, 2014, s. 24–31.