Vědecké zaměření:

 • Činohra a drama; divadelní život 20. století; současné české činoherní divadlo; scénografie; architektura.

Vzdělání:

 • 2005: Ph.D. - Teorie a dějiny divadla, Ústav pro studium divadla a interaktivních médií FF MU v Brně, státní závěrečná doktorská zkouška a obhajoba disertační práce České drama v souvislostech tzv. normalizace (1969-1989);
 • 1993-1998 Mgr. - Teorie a dějiny divadla, Ústav divadelní a filmové vědy FF MU v Brně (Mgr. – 1998, dipl. práce Znaky dramatu socialistického realismu).

Členství ve vědeckých organizacích:

 • Člen redakční rady odborného časopisu Theatralia (Masarykova univerzita Brno).
 • Člen a předseda vědecké rady Institutu umění – Divadelního ústavu v Praze (od května 2018).
 • Člen výboru Teatrologické společnosti (od května 2018).

Předchozí působení:

 • 2006-2017: odborný asistent Ústavu divadelních studií FF MU v Brně;
 • 2016-2017: dramaturg Studia Švandova divadla na Smíchově (Praha);
 • 2011-2013: dramaturg Slováckého divadla v Uherském Hradišti;
 • 2000-2010: odborný, posléze vědecký asistent – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Oddělení české literatury 20. století;
 • 1995-2001: lektor dramaturgie a archivář Centra experimentálního divadla – divadla Husa na provázku v Brně;
 • 1990-1992: redaktor nakladatelství K22a v Brně, šéfredaktor čtrnáctideníku o knihách a knižní kultuře EDICE;
 • 1988-1989: Výzkumný ústav kožedělný – dělník.

Pedagogická činnost:

 • 1998-2017: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně;
 • 2015-2016: DAMU Praha;
 • 2014-2015: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně;
 • 2014: Filozofická fakulta Východoslovenské univerzity v Prešově;
 • 2007-2008: Filozofická fakulta Karlovy univerzity v Praze;
 • 2007-2008: Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc;
 • 2004-2005: FAMU Praha.

Popularizační aktivity:

 • Moravská zemská knihovna Brno („Petr Oslzlý a česká alternativní kultura“, přednáška, květen 2015).
 • Knihovna B. Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti („Teatralita sametové revoluce 1989“, přednáška, listopad 2014).

Publikační činnost (výběr):

Monografie:
 • Vodička, Libor: Vyjádřit hrou. Podobenství a (sebe)stylizace v hrách Václava Havla. Praha: Brkola, 2014.
 • Vodička, Libor: Úvod do divadelních studií. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.
 • Vodička, Libor: Úvod do divadelní vědy. Olomouc: Univerzita palackého, 2007.
Kolektivní monografie:
 • Vodička, Libor – Jungmannová, Lenka: České drama v letech 1989-2010. In České drama v letech 1989-2010. Edice Věda kolem nás. Co to je. Praha: Academia, 2016.
 • Fialová, Alena a kol.: V souřadnicích mnohosti. Česká literatura po r. 2000 ve studiích a interpretacích. Praha: Academia 2014.
 • Jiřík, Jan; Šotkovská, Jitka; Vodička, Libor; Syrovátka, Tomáš. Před oponou, za oponou: osobnosti Východočeského divadla Pardubice 1909-2009. Pardubice: Východočeské divadlo Pardubice 2009.
 • Zizler, Jiří a kol.: V souřadnicích volnosti. Česká literatura 90. let 20. století ve studiích a interpretacích. Praha: Academia 2008.
 • Janoušek, Pavel a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989. Sv. IV. 1969-1989. Praha: Academia 2007.
 • Neubauer, John a kol.: The Short Interlude of Liberalization. In Czech Theater in History of the Literary Cultures of East-Central Europe, Junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries. Amsterdam: University of Amsterdam - John Benjamins Publishing, 2007, s. 221-225. ISBN 978-90-272-3455-1.
Editor a redaktor:
 • Sikora, Roman: Hry. Labyrint světa a ráj biče. Praha: Brkola, 2016. (Editor svazku, hlavní redaktor.)
 • Časopis Theatralia/Yorick revue současného myšlení o divadelní kultuře:
 • Sv. 1/2017 – téma Divadlo jako instituce a organizace;
 • Sv. 2/2013 – téma 50 let divadelní vědy na brněnské univerzitě;
 • Sv. 2/2011 – téma Studiová divadla po r. 1989;
 • Sv. 2/2009 – téma Teatralita sametové revoluce;
 • Sv. 1/2007 – netematizováno, vydáváno jako Sborník prací filozofické fakulty, řada Q.
 • Sv. 1/1999 - netematizováno, vydáváno jako Sborník prací filozofické fakulty, řada Q.
Studie, články, recenze (výběr):
 • Vodička, Libor: Havel, Václav: Vyrozumění. In Theatralia, Brno. Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 1 – Supplementum, s. 35-43. ISSN 1803-845X.
 • Vodička, Libor: Český mecenáš. In Theatralia, Brno. Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 1, s. 195-198. ISSN 1803-845X.
 • Vodička, Libor: O nový divadelní řád. Poznámky k diskusi o divadelním zákonu v českém tisku 1945-1948. In Theatralia, Brno. Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 1, s. 9-20. ISSN 1803-845X.
 • Vodička, Libor: Are These the Volumes of Czech Theatrical Encyclopaedia? In Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 2, s. 133-136. ISSN 1803-845X.
 • Vodička, Libor. The Journey from The Worker´s Theatre to the Municipal Theatre Zlín. In Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 2, s. 142-145. ISSN 1803-845X.
 • Vodička, Libor. Levičácké drama? In Sikora, Roman. Hry : labyrint světa a ráj biče. Praha: Brkola, 2016. s. 461-468.
 • Vodička, Libor - Tomáš Koloc: Nejvyšší český strom, největší český dramatický básník. Za Josefem Topolem. In Kulturní noviny. 1. vyd. Praha: Kulturní noviny. Družstevní list pro politiku, kulturu, umění., 2015. s. 1-3, 3 s. Kultura a umění.
 • Vodička, Libor. Zpráva o jednom osudu. In Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 1, s. 298-300. ISSN 1803-845X.
 • Vodička, Libor. Sametová revoluce v Československu a divadlo 1989. In Tvar, č. 13, 2014, s. 13-14. Praha: Klub přátel Tvaru.
 • Vodička, Libor. Průvodce světem "šťastných zítřků". In Divadelní revue, roč. 25, č. 3, s. 95-98. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2014. s. 95-98, 4 s. ISSN 0862-5409.
 • Vodička, Libor: Scénograf Miloš Souček ve Slováckém muzeu. In Theatralia. 2013, roč. 16, č. 1, s. 139-141. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISSN 1803-845X.
 • Vodička, Libor, Stehlíková, Eva: Historie divadelních studií v Brně (1963-2013). In Theatralia. 2013, roč. 16, č. 2, s. 8-25. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1803-845X.
 • Vodička, Libor: Josef Kovalčuk a Petr Oslzlý. Společný projekt Cesty (křižovatky - jízdní řády - setkání). In Theatralia. 2013, roč. 16, č. 1, s. 156-158, Brno: Masarykova univerzita, 2013.
 • Vodička, Libor: Potíže s dějinami (V. Just: Divadlo v totalitním systému). In Divadelní revue, roč. 23, 2012, č. 1, s. 148-153. Praha: Vyšehrad. ISSN 0862-5409.

Ostatní odborné aktivity:

 • Dramaturg (spol. Slovácké divadlo Uherské Hradiště, Švandovo divadlo na Smíchově), editor, redaktor vydání.